Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно

 

 РОЗРОБНИК :                                                                             ПОГОДЖУЮ :

 

Начальник відділу державної реєстрації                               Міський голова              

Речових прав на нерухоме майно

Тлумацької міської ради ОТГ

__________________І.В. Кідрук                                                 _____________Р.П. Круховський

 

«_____»___________________2018 р.                                      «_____»___________________2018 р.

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження

78000, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, пл. Д.Галицького, 15

Інформація щодо режиму роботи

  • Понеділок  08:00-17:15
  • Вівторок     08:00- 17:15
  • Середа        08:00- 17:15
  • Четвер        08:00- 17:15
  • П’ятниця    08:00- 16:00
  • Субота, неділя-вихідні

 обідня перерва з 12:00-13:00

 

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти

тел. (0379) 2-32-99

 

rs.tlumach@ukr.net

Нормативні акти, якими керується в роботі відділ

Закони України

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення заявника

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- Заява; (Форма затверджена наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

 - Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

 - Документ, що посвідчує особу заявника (у разі подання заяви уповноваженою на те особою, така особа крім документа, що посвідчує її особу, надає документ, що підтверджує її повноваження);

- Документ, який підтверджує виникнення, перехід та припинення обтяження речових прав на нерухоме майно.

Порядок та спосіб подання документів

За заявою заявника шляхом звернення до органу державної реєстрації прав e паперовій формі або шляхом подання її в електронній формі через веб-портал Мін’юсту. Документи подаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженим представником.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

Крім випадків передбачених ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" особи, визначені пунктами 1 - 8 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

 

У такому разі:

Адміністративний збір:

за державну реєстрацію обтяжень речових прав справляється:

  •  0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

  • у паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • у електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк надання адміністративної послуги

У строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) заявлене обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

 6) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

7) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

8) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

9) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення про реєстрацію обтяження речового права на нерухоме майно або рішення про відмову.

За бажанням заявника та у разі внесення оплати за надання інформації – надається витяг з ДРРП у паперовій формі або електронній формі.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

Особисто або в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.