Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

 

 РОЗРОБНИК :                                                                             ПОГОДЖУЮ :

 

Начальник відділу державної реєстрації                               Міський голова              

Речових прав на нерухоме майно

Тлумацької міської ради ОТГ

__________________І.В. Кідрук                                                 _____________Р.П. Круховський

 

«_____»___________________2018 р.                                      «_____»___________________2018 р.

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження

78000, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, пл. Д.Галицького, 15

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

  • Понеділок  08:00-17:15
  • Вівторок     08:00- 17:15
  • Середа        08:00- 17:15
  • Четвер        08:00- 17:15
  • П’ятниця    08:00- 16:00
  • Субота, неділя-вихідні

 обідня перерва з 12:00-13:00

 

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти

тел. (0379) 2-32-99

 

rs.tlumach@ukr.net

Нормативні акти, якими керується в роботі відділ

Закони України

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення заявника

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (Форма затверджена наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

-Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (у разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав).

-Документ, що посвідчує особу;

-У разі подання заяви уповноваженою на те особою - документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Порядок та спосіб подання документів

За заявою заявника шляхом звернення до органу державної реєстрації прав у паперовій формі або шляхом подання її в електронній формі через веб-портал Мін’юсту. Документи подаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженим представником.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

  • у паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • у електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк надання адміністративної послуги

Інформація з Державного реєстру прав надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Результат надання адміністративної послуги

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

Особисто або в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.