A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Прес-випуски за квітень 2021 р.

 

 


Торгівля алкогольними та тютюновими виробами у 2020 році

 

Головне управління статистики в області інформує. У 2020р. підприємствами (юридичними особами), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, продано у роздріб алкогольних напоїв на суму 1023 млн.грн, тютюнових виробів – на 460,4 млн.грн, що у порівнянних цінах відповідно на 9,1% та на 10,5% менше, ніж у 2019р. Частка Івано-Франківської області в загальнодержавних обсягах роздрібного товарообороту алкогольних виробів склала 1,5%, тютюнових виробів – 1,7%. У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств області питома вага продажу алкогольних напоїв склала 6%, тютюнових виробів – 2,7%, серед продовольчих товарів – 16% та 7,2% відповідно.

Оптовий товарооборот алкогольних напоїв підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля, становив 891,5 млн.грн або 2,8%  загального продажу (у 2019 році – 3%), тютюнових виробів, крім відходів тютюну – 2903,8 млн.грн або 9,1% (у 2019 році – 5,1%). В загальнодержавних обсягах оптового товарообороту алкогольних виробів частка Івано-Франківщини склала 2,1%, тютюнових виробів – 2,4%.

Більшість реалізованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів в області – це товари виробництва підприємств України. У загальному обсязі реалізованих через роздрібну мережу алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх частка складала 74,2% та 96,1% відповідно. На оптовому ринку області алкогольні напої вітчизняного виробництва становили понад 98%, вироби тютюнові, крім відходів тютюну – понад 86%.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики

в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


Ринок праці Івано-Франківщини

 

Головне управління статистики інформує.  За результатами обстеження робочої сили, кількість робочої сили в області у віці 15–70 років у 2020р. становила 599,3 тис. осіб, що на 3,3% менше порівняно з 2019р. У складі робочої сили серед осіб у віці 15–70 років 91,6% належали до зайнятих осіб, а решта (8,4%), відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій області (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) у 2020р. становила 183,1 тис. осіб, що на 1,7% менше, ніж у 2019р. Крім того, на умовах зовнішнього сумісництва було зайнято 6 тис. осіб, а за договорами цивільно-правового характеру – 1,4 тис. осіб.

У середньообліковій кількості штатних працівників у 2020р. жінки складали 57,9%. Традиційно жіночими сферами прикладання праці залишаються сфера охорони здоров’я та надання соціальної допомоги,             де питома вага жінок у загальній кількості штатних працівників становила 80,8%, освіта – 78,4%, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 77,1%, а сферами діяльності, в яких переважають чоловіки – транспорт, де їх частка у загальній кількості штатних працівників становила 85,5%, виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угрупувань – 84%, будівництво – 83,5%.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників області у 2020р. склала 9980 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019р., ріст реальної заробітної плати склав 9,5%. За розміром середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників у 2020р. область посіла   14 місце серед регіонів України, за індексом реальної заробітної плати до попереднього року – 13–14 місце разом з Одеською областю.

 Найбільш оплачуваними у 2020р. були працівники добувної промисловості і розроблення кар’єрів, заробітна плата яких склала 15662 грн, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (15655 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції  (14770 грн), сфери транспорту (14700 грн), сфери державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування (14585 грн). Найнижчу  заробітну  плату  отримували  працівники  галузі будівництва (6121 грн), сфери творчості, мистецтва та розваг (6397 грн), сфери тимчасового розміщування й організації харчування (6410 грн), виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції (6463 грн).

Заробітна плата жінок у 2020р. у середньому по економіці області була на 19,4% нижчою за відповідний показник у чоловіків (у 2019р. – на 23,9%).

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


Загальна середня освіта на Івано-Франківщині

 

Головне управління статистики інформує. На початок 2020/2021 навчального року в області функціонував 661 денний заклад загальної середньої освіти, з них 656 – державних та комунальних, 5 – приватних. Чисельність учнів у денних закладах загальної середньої освіти склала 160,2 тис. осіб, що на 2,4 тис. більше, ніж попереднього навчального року. Більшість шкіл (512 або 77,5% від загальної кількості) знаходяться в сільській місцевості, тоді як частка учнів, які навчаються в них, становить 49,8% (79,7 тис. осіб).

У  загальній  кількості  закладів  є  134 гімназії  та  185 ліцеїв, навчальну програму в них освоюють 99,8 тис. учнів або 62,3% усіх школярів; у 73 навчально-виховних комплексах навчаються 8,6 тис. учнів, що складає 5,4% від загальної кількості учнів денних закладів загальної середньої освіти, решта – учні закладів освіти І-ІІІ ступеня (51,8 тис. учнів, що складає 32,3%).

У 2020  році  атестат  про  повну  загальну  середню  освіту  отримали 7,6 тис. випускників денних закладів загальної середньої освіти, з них 192 особи склали іспити екстерном. Із золотою медаллю закінчили школу 650 учнів, зі срібною – 193 (у 2019 році – 234 та 165 осіб відповідно).

Одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 13,8 тис. учнів, з них 18 екстернів. З числа випускників 9-го класу 2019/2020 навчального року продовжили навчання в закладах загальної середньої освіти 59,9% учнів.

Педагогічний персонал денних закладів загальної середньої освіти нараховує 21,5 тис. учителів (включаючи сумісників). Якщо по державі в цілому на одного вчителя припадає 10 учнів, то по області у середньому 7, зокрема у міських поселеннях – 10, у сільській місцевості – 6.

Крім того, 0,9 тис. осіб здобуває загальну середню освіту у 3 вечірніх школах, а також організовано класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при 9 денних закладах. Навчальний процес у них забезпечують  197 учителів,  з  них  91 особа  за  основним  місцем  роботи.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–березні 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2021р. індекс промислової продукції в області склав 107% (в Україні – 98%), що відповідає 3 місцю серед регіонів держави.

На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів порівняно з січнем–березнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,8%, переробної – 115,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 107,1%.

У січні–березні 2021р. порівняно із січнем–березнем 2020р. приріст промислової продукції спостерігався у машинобудуванні і становив 36,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 31,5%, добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 28,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 21,3%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 8,1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 6,7%. Поряд із цим відбулося скорочення обсягів випуску продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,2%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 3,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 26,4%).

У березні 2021р. порівняно з попереднім місяцем індекс промислової продукції склав 115,3%, тоді як у лютому порівняно з січнем 2021р. – 95,9%. Зростання обсягів промислового виробництва у березні 2021р. порівняно з лютим 2021р. відбулося у більшості промислових галузей (на 0,1% – у 1,9 раза), крім підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, де зниження обсягів продукції склало 1,7% та 0,8% відповідно.

Порівняно з березнем 2020р. індекс промислової продукції у березні 2021р. склав 115,4% (у лютому 2021р. порівняно з лютим 2020р. – 99,7%).

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


Кількість та структура суб'єктів економіки області

за районами на 1 квітня 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2021 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалась 29755 юридичних осіб та 1574 суб’єкти економіки без статусу юридичної особи.

За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в Івано-Франківському районі – 18003 (60,5% від загальної їх кількості). У Коломийському районі зареєстровано 4511 (15,2%) юридичних осіб, у Калуському – 4133 (13,9%), у Надвірнянському – 1605 (5,4%), у Косівському – 1015 (3,4%), у  Верховинському – 488 (1,6%).

За І квартал поточного року в області зареєстровано 403 юридичні особи, з них в Івано-Франківському районі – 227 (56,3% від загальної кількості зареєстрованих за квартал), Коломийському – 64 (15,9%), Калуському – 61 (15,2%), Надвірнянському – 31 (7,7%), Косівському – 17 (4,2%) та Верховинському – 3 (0,7%).

За організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки серед юридичних осіб області, зареєстрованих у І кварталі 2021 року, органи влади, організації (установи, заклади) переважали у Верховинському (66,7% від  кількості зареєстрованих за цей період юридичних осіб по району), Косівському (58,8%), Надвірнянському (54,8%), Калуському (41%) та Коломийському (31,3%) районах; товариства з обмеженою відповідальністю – у Івано-Франківському районі (48,5%). Частка громадських організацій була значною серед новостворених юридичних осіб у Надвірнянському (16,1%), Калуському  (14,8%), Коломийському (12,5%), Івано-Франківському (11,9%) та  Косівському (11,8%) районах; приватних підприємств – у Верховинському районі (33,3%); благодійних організацій – у Коломийському районі (6,3%); об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у Коломийському (9,4%), Калуському (8,2%) та Івано-Франківському (6,6%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у Косівському районі (5,9%).

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


Кількість та структура суб’єктів економіки області

на 1 квітня 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2021 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалась 29755 юридичних осіб та 1574 суб’єкти економіки без статусу юридичної особи.

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки області серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 9866 (33,2% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4676 (15,7%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3252 (10,9%), громадські організації – 3060 (10,3%), профспілки, об’єднання профспілок – 1682 (5,7%), релігійні організації – 1258 (4,2%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 1062 (3,6%) та фермерські господарства – 753 (2,5%).

         У порівнянні з аналогічною датою 2020 року кількість юридичних осіб зросла на 934 одиниці (на 3,2%), у тому числі кількість товариств з обмеженою відповідальністю – на 528 (на 5,7%), громадських організацій – на 133 (на 4,5%), органів влади, організацій (установ, закладів) – на 89 (на 2,8%), об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – на 79 (на 8%), фермерських господарств – на 32 (на 4,4%), благодійних організацій – на 20 (на 3,2%), кооперативів – на 18 (на 2,8%).

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.Цінова  ситуація  на  споживчому  ринку  в  березні 2021 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в березні 2021р. порівняно з лютим 2021р. в області становила 1,6%, в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) – 1,7%, з початку року – 3,8% та 4,1% відповідно.

У березні 2021р. приріст споживчих цін на 1,2–2,3% зафіксовано в усіх регіонах України.

На споживчому ринку області в березні п.р. у порівнянні з лютим п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 13,0%) подорожчала соняшникова олія. На 3,8–0,8% підвищилися ціни на продукти переробки зернових, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, сметану, кондитерські вироби з борошна та цукру, рибу та продукти з риби, рис, масло, овочі. Водночас на 2,6–0,2% подешевшали безалкогольні напої, маргарин, макаронні вироби, яйця, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 10,8%, у т.ч. взуття – на 11,5%, одяг –       на 10,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися на рівні минулого місяця.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,5%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 4,3%. Водночас на 0,6% подешевшали автомобілі.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 202

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в

Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ  2021  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 1360,3 тис. осіб, з них 605,2 тис. проживали у міській місцевості, 755,1 тис. – у сільській. Упродовж січня 2021р. кількість жителів зменшилась на 803 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 876 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 73 особи.

Кількість живонароджених у січні 2021р. становила 813 осіб, померлих – 1689 осіб проти 1009 та 1596 осіб відповідно у січні 2020р.

 

Ринок  праці

 

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2021р. склала 182,8 тис. осіб, що на 0,5% менше, ніж у грудні 2020р.

 

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–лютому 2021р. становила 184,1 тис. осіб.

У січні–лютому 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 10666 грн, що на 17,6% більше, ніж у січні–лютому 2020р.

Найвищий рівень заробітної плати в області спостерігався у сфері транспорту, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, виробництві електричного устатковання, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, фінансовій та страховій діяльності, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 30,3% – у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів та металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (не перевищували 61,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 109,5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2021р. склала 35,5 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021р. Протягом лютого 2021р. сума заборгованості зменшилась на 1%.

Станом на 1 березня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 245,9 тис.грн.

Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (51,8%) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (36,1%).

 

 

 

 

Роздрібна торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. склав 2332,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,2% більше від обсягу січня 2020р.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 94,2%, у т.ч. у підприємствах – 90%, у господарствах населення – 97,6%.

Під урожай 2021р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 71,6 тис.га, що на 23,9% менше, ніж під урожай 2020р.

У січні–лютому 2021р. реалізовано на забій 20 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1% більше порівняно з січнем–лютим 2020р., вироблено 35,6 тис.т молока (на 3,5% менше) та одержано 39,3 млн.шт яєць (на 42,6% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість  великої  рогатої худоби склала 125,6 тис. голів (на 5% менше, ніж на 1 березня 2020р), у т.ч. корів – 77,7 тис. (на 4,3% менше);  свиней – 313,3 тис. голів (на 0,1% більше),  овець та кіз – 27 тис. (на 3,2% менше), птиці всіх видів – 3844,7 тис. голів (на 21,7% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. знизився на 19,7%, у т.ч продукції рослинництва – на 29,6%, продукції тваринництва – на 6,3%.

На 1 березня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприє­м-      ствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 103,9 тис.т зерна, що на 6,6% більше, ніж на 1 березня 2020р.

 

Промисловість

 

У лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2020р. індекс промислової продукції склав відповідно 95,9% та 99,7%, за підсумками січня–лютого 2021р. – 102,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–лютим 2020р. індекс промислової продукції становив 94,8%, переробній – 109,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,4%.

Збільшення випуску продукції проти січня–лютого минулого року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 28%, машинобудуванні – на 18,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 14,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,4%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 1,3%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 3,6%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 17,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 23,4%,  харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 31,7%.

Підприємствами області у січні–лютому 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,4 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 274,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 82,2%.

Зведення будівель у січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 17,1%, у тому числі житлових – на 23,9%, нежитлових – на 9,6%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 80,8%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2018,2 тис.т вантажів, що на 11,1% більше, ніж у січні–лютому попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалось 8,6 млн. пасажирів, що на 29,6% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 112,3 млн.пас.км, що на 26% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2021р. становили 81 млн.дол. США, імпорту – 64,1 млн.дол. США. Порівняно з січнем 2020р. обсяги експорту збільшилися на 11,2%, імпорту – на 15,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 43,8 млн.дол. США або 54,1% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем 2020р. на 10,6%.

 

Споживчі ціни

 

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем як в області, так і в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становив 101,0%, з початку року – 102,2% та 102,3% відповідно.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики

в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


Стан оптової торгівлі

в Івано-Франківській області у 2020 році

 

 

Головне управління статистики в області інформує. Оптовий товарооборот підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля, у 2020р. склав 32 млрд.грн, що у фактичних цінах на 14,9% менше, ніж у попередньому році. 

Понад 80% у загальному обсязі оптового товарообороту припадало на непродовольчі товари, їх було реалізовано на 25,7 млрд.грн  (у 2019р. – відповідно 85,2% або на 32 млрд.грн). У структурі оптового продажу непродовольчих товарів найбільшу питому вагу займало паливо рідке і газоподібне інше – 43,5%, газойлі (паливо дизельне) – 10,6%, бензин моторний та авіаційний – 6,8%, пропан і бутан скраплені – 5,2%.

Оптовий товарооборот продовольчих товарів у 2020р. становив 6,2 млрд.грн або 19,7% загального обсягу  (у 2019р. – відповідно 5,6 млрд.грн та 14,8%), серед  яких найбільше реалізовано  виробів тютюнових, крім відходів тютюну – 46,1% обсягу оптового продажу продовольчих товарів, напої алкогольні дистильовані – 8,8%, вироби кондитерські цукрові та шоколад – 7,6%, продукти молочні, масло та сири – 5,5%, води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві – 5%.

У 2020р. питома вага оптового товарообороту непродовольчих товарів виробництва України у загальному обсязі їх продажу склала 61,7% (у 2019р. – 62,5%). Оптовий ринок продовольчих товарів на 87,6% був заповнений товарами українських виробників, що на 0,2 в.п. більше, ніж у попередньому році.

Із загального обсягу оптового товарообороту 69,5% товарів реалізовано іншим підприємствам оптової торгівлі, питома вага перепродажу продовольчих товарів склала 53,5%, непродовольчих – 73,4%.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики

в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


Стан виплати заробітної плати

на 1 березня 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2021р. становила 35,5 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021р., та 1,1% суми заборгованості по державі. Протягом лютого 2021р. сума заборгованості зменшилась на 1%.

Станом на 1 березня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 245,9 тис.грн.

Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (51,8%) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (36,1%).

Станом  на  1 березня 2021р.  вчасно  не  отримали  заробітну  плату 1,7 тис. працівників, або 0,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 21,3 тис.грн, що у 2 рази перевищує середній рівень заробітної плати штатних працівників, який склався у лютому 2021р.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в

Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


Заробітна плата штатних працівників

у лютому 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у лютому 2021р. становив 10772 грн, що у 1,8 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Найвищий рівень заробітної плати в області у лютому 2021р.  спостерігався у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві електричного устатковання, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 30,4% – у 1,5 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, сфері операцій з нерухомим майном (не перевищували 69,8% середнього показника по області).

Заробітна плата штатних працівників у лютому 2021р. порівняно з січнем 2021р. збільшилась на 2%, а відносно лютого 2020р. – на 18,4%.

Індекс реальної заробітної плати у лютому 2021р. порівняно з січнем 2021р. становив 101%, відносно лютого 2020р. – 109,6%.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в

Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь