A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 вересня  2020р.  становила  1364 тис. осіб, з них  605,5 тис.  проживали    у міських поселеннях, 758,5 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2020р. кількість жителів зменшилась на 4079 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 4245 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 166 осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2020р. становила  7693 особи, померлих – 11938 осіб проти 8139 та 12175 осіб відповідно  у  січні–серпні 2019р.     

  

Доходи  населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2020р. становила 181,1 тис. осіб.

У січні–вересні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9606 грн, що на 10,4% більше,  ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сільському господарстві, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, сфері транспорту, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 43,7% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 62,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2020р. склала 26,4 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2020р. Упродовж вересня 2020р. заборгованість збільшилась на 5,1%.

Станом на 1 жовтня 2020р. виникла заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів в сумі 394,5 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 64,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 35,7%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (56,6% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (34,2%).

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності  яких  є  роздрібна  торгівля,  у  січні–вересні 2020р.  склав  19127,1 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–вересня попереднього року становив 103,1%.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно із серпнем зменшився на 2,7%, з вереснем 2019р. –  збільшився на 8,5%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р.  становив 98,3%, у т.ч. у підприємствах – 97,2%,  у  господарствах  населення – 98,9%.

Станом на 1 жовтня 2020р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 120,8 тис.га (79% площ, посіяних під урожай 2020р.), що на 0,7% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої   площі  одержано, як і на 1 жовтня торік,  по  44,9 ц  зерна. Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,7 тис.га накопано  998,4  тис.т,  що на  0,9% менше, ніж на 1 жовтня 2019р.; культур  овочевих  відкритого  грунту  з  площі  7,9  тис.га  отримано   132,6 тис.т (на 2,7% більше).

За січень–вересень 2020р. реалізовано на забій 88,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2019р., вироблено 313,5 тис.т молока (на 3,9% менше) та 462,7 млн.шт яєць (на 17,8% більше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 134,7 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж на 1 жовтня 2019р.),  у  т.ч.  корів  –  79,5  тис.  (на  3,9% менше); свиней – 321,5 тис. (на 2,6% менше), овець та кіз – 31,3 тис. (на 1,6% менше); птиці всіх видів – 5373,4 тис. голів (на 1,9%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. зріс на 3,1%, у т.ч продукції рослинництва – на 11,1%, продукції тваринництва – знизився на 9,3%.

На 1 жовтня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємс-твах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 96 тис.т зерна, що на 35,1% менше, ніж на 1 жовтня 2019р.

 

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у вересні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2019р. становив відповідно 109,1% та 105,5%, за підсумками січня–вересня 2020р. – 92,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–вереснем 2019р. індекс промислової продукції становив 102,4%, переробній – 96,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 74,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня–вересня 2019р. одержано  у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 13,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 6,4%, машинобудуванні – на 5,9%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,5%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2,7%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 11%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 19,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 24,4%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 24,8%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 26,4%).

Підприємствами області у січні–вересні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 42,3 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–вересні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції  підприємствами  області  склав  2162,9 млн.грн.  Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  січнем–вереснем 2019р.  становив  97,8%.

Зведення  будівель у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом  попереднього  року зменшилося на 11,6%, у тому числі житлових – на 24,6%. Водночас зведення нежитлових будівель збільшилося на 2,4%. Індекс будівництва інженерних  споруд  склав  108,7%.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 12,7 млн.т вантажів, що на 16,1% більше, ніж у січні–вересні попереднього року. Автомобiльним транспортом області у  січні–вересні 2020р. замовникам доставлено 6,3 млн.т вантажiв,  що  на   27,4%  більше,  ніж  у  січні–вересні   2020р.,   вантажообіг  становив  797,7 млн.ткм (на 13% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 33,2 млн. пасажирів  або 54,6%  від  обсягу січня–вересня 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 452,5 млн.пас.км, що складає 53,8% від обсягу січня–вересня 2019р.

 

Зовнішня  торгівля 

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2020р. становили 471,3 млн.дол. США, імпорту – 390,7 млн.дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 20,4%, імпорту – на 24,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 80,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 235,7 млн.дол.  США  або  58,9%  від  загальнообласного  обсягу  експорту та  зменшився  у  порівнянні  з  січнем–липнем  2019р.  на  21,8%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  вересні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,5%,  з  початку  року  –  101,7%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,4%  та  102,6%  відповідно.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

 

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь