A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ

 

07.09.2020 р.

 

Короткий  огляд

Населення

Чисельність  наявного  населення в області, за  оцінкою,  на  1 липня  2020р.  становила 1364,7 тис. осіб, з них  605,7 тис.  проживали    у міських поселеннях, 759 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2020р. кількість жителів зменшилась на 3382 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного (на 3358 осіб) та  міграційного (на 24 особи) скорочень.

Кількість живонароджених у січні–червні 2020р. становила  5551 особу, померлих – 8909 осіб проти 5895 осіб та 9519 осіб відповідно у січні–червні 2019р.

  

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2020р. становила 179,9 тис. осіб.

У січні–липні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9429 грн, що на 9,2% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сільському господарстві, сфері транспорту, на виробництві електричного устатковання, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників  перевищили  середній  показник  по  області на 45,5% – у 1,7 раза.  Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 59,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2020р. склала 25,1 млн.грн, або 1,3% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2020р. Упродовж липня 2020р. заборгованість зменшилась на 2,3%.

Станом на 1 серпня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

На економічно активні підприємства припадає 60,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 39,4%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (57,9% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (34,2%).

 

 

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2020р. склав 13939,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,2% більше від обсягу січня–липня 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у липні п.р. збільшився порівняно із червнем на 13,6%, а з липнем 2019р. – на 0,3%.

Капітальні  інвестиції

 

 За січень–червень 2020р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 2080,6 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (96,6% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–червнем 2019р.  зменшився на 45,5%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–липні 2020р. порівняно  з січнем–липнем 2019р. становив 92,5%, у т.ч. у підприємствах – 85%,   у  господарствах  населення – 98,4%.

Станом на 1 серпня 2020р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 44,8 тис.га (23,9% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 24% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому   з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  45,9 ц  зерна,  що  на  0,8 ц більше,  ніж  на 1 серпня 2019р.

За січень–липень 2020р. реалізовано на забій 65,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,3% більше порівняно з січнем–липнем 2019р., вироблено 234,4 тис.т молока (на 3,8% менше) та 360,2 млн.шт яєць  (на 15,9% більше).

За розрахунками, на 1 серпня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 139,7 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 серпня 2019р.), у т.ч. корів – 80,2 тис. (на 4,1% менше); свиней – 323,5 тис. (на 3,3% менше), овець та кіз – 32,1 тис. (на 2,4% менше); птиці всіх видів – 5474,5 тис. голів  (на 4,4%  більше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–липні п.р. залишилось на рівні січня–липня 2019р., у т.ч продукції рослинництва – зріс на 6,7%, продукції тваринництва – знизився на 7%.

На 1 серпня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 54,9 тис.т зерна, що у 2,2 раза менше, ніж на 1 серпня 2019р.

 

Промисловість

Індекс промислової продукції в області у липні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2019р. становив відповідно 106,4% та 100,6%, за підсумками січня–липня 2020р. – 90,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–липнем 2019р. індекс промислової продукції становив 102,9%, переробній – 95,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 70,1%.

Збільшення випуску продукції проти січня–липня минулого року одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 9,1%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,2%, машинобудуванні – на 0,8%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання  (на 0,2%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 12%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 28,4%), добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 29,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 31,1%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 31,2%).

Підприємствами області у січні–липні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31  млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 7,9 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–липні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 1348,9 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–липні 2020р.  порівняно  з  січнем–липнем 2019р. становив  88,3%.

Зведення  будівель у січні–червні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 14,9%, у тому числі житлових – на 29%. Водночас зведення нежитлових будівель збільшилося на 0,9%. Індекс будівництва інженерних  споруд  склав  92,4%.

У січні–червні 2019р. прийнято в  експлуатацію 250,8 тис.мзагальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що на 41,9%   менше  порівняно  з  січнем–червнем 2019р.

 

Транспорт

У січні–липні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 9015,5  тис.т вантажів, що на 14,8% більше, ніж за аналогічний період торік. Автомобільним транспортом перевезено  4291,2 тис.т вантажів, що на 26,7% більше, ніж у січні–липні 2019р., вантажообіг становив 593,8 млн.ткм (на 16,2% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 24,1 млн. пасажирів  або 50,1% обсягу пасажироперевезень у січні–липні 2019р.

 Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 334,8  млн.пас.км або 49,6% від обсягу січня–липня 2019р.

 

Зовнішня  торгівля 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2020р. становили 340,9 млн.дол. США, імпорту – 265,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–червнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 22,7%, імпорту – на 27,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 75,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,28.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 195,2 млн.дол.  США  або  57,2%  від  загальнообласного  обсягу  експорту та  зменшився  у  порівнянні  з  січнем–червнем  2019р.  на  23,9%.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І півріччі 2020р. порівняно  з відповідним періодом попереднього року зменшилися на 18,9%,  імпорту –    на 11,5% і становили відповідно 28,1 та 11,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 16,9 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 67,9%, імпорту – 93,3%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  липні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  99,4%,  з  початку  року  –  101,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,7%  та  102,0%  відповідно.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь