Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

 

 

        РОЗРОБНИК :                                                                             ПОГОДЖУЮ :

 

        Начальник відділу державної реєстрації                               Міський голова               

        Речових прав на нерухоме майно

        Тлумацької міської ради ОТГ

        __________________І.В. Кідрук                                                 _____________Р.П. Круховський

 

       «_____»___________________2018 р.                                      «_____»___________________2018 р.

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

        Місцезнаходження 

    78000, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, пл. Д.Галицького, 15

      Інформація щодо режиму роботи

  • Понеділок  08:00-17:15
  • Вівторок     08:00- 17:15
  • Середа        08:00- 17:15
  • Четвер        08:00- 17:15
  • П’ятниця    08:00- 16:00
  • Субота, неділя-вихідні

 обідня перерва з 12:00-13:00

 

 Телефон/факс (довідки), адреса   електронної пошти

тел. (0379) 2-32-99

 

rs.tlumach@ukr.net

Нормативні акти, якими керується в роботі відділ

 Закони України

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

 Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 

 Акти центральних органів виконавчої   влади

Наказ Міністерства юстиції України від  від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Умови отримання адміністративної послуги

 Підстава для отримання   адміністративної послуги

Звернення заявника

 Перелік документів, необхідних для   отримання адміністративної послуги

- Заява; (Форма затверджена наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

 - Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, у разі, коли заявник виявив бажання отримати таку інформацію;

 - Документ, що посвідчує особу заявника (у разі подання заяви уповноваженою на те особою, така особа крім документа, що посвідчує її особу, надає документ, що підтверджує її повноваження);

- Рішення суду про скасування рішення державного реєстратора, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, що набрало законної сили та належним чином засвідчене.

 Порядок та спосіб подання документів

За заявою заявника шляхом звернення до органу державної реєстрації прав у паперовій формі або шляхом подання її в електронній формі через веб-портал Мін’юсту. Документи подаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженим представником.

 Платність/безоплатність   адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно (крім випадків отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника).

 

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

  •  у паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • у електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 Строк надання адміністративної послуги

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав, внесення запису про скасування рішення державного реєстратора здійснюються у строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної заяви/рішення суду в Державному реєстрі прав.

 Перелік підстав для відмови у наданні   адміністративної послуги

- подане рішення суду про скасування рішення державного реєстратора не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства;

 - запис про скасування державної реєстрації прав уже внесено, запис Державного реєстру прав з відповідним реєстраційним номером уже скасовано.

 Результат надання адміністративної   послуги

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення про скасування або рішення про відмову у скасуванні.

За бажанням заявника та у разі внесення оплати за надання інформації – надається витяг з ДРРП у паперовій формі або електронній формі.

 Спосіб отримання результату надання   адміністративної послуги

Особисто або в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.