Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

 

 

 РОЗРОБНИК :                                                                             ПОГОДЖУЮ :

 

Начальник відділу державної реєстрації                               Міський голова              

Речових прав на нерухоме майно

Тлумацької міської ради ОТГ

__________________І.В. Кідрук                                                 _____________Р.П. Круховський

 

«_____»___________________2018 р.                                      «_____»___________________2018 р.

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Місцезнаходження

78000, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, пл. Д.Галицького, 15

Інформація щодо режиму роботи

  • Понеділок  08:00-17:15
  • Вівторок     08:00- 17:15
  • Середа        08:00- 17:15
  • Четвер        08:00- 17:15
  • П’ятниця    08:00- 16:00
  • Субота, неділя-вихідні

 обідня перерва з 12:00-13:00

 

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти

тел. (0379) 2-32-99

 

rs.tlumach@ukr.net

Нормативні акти, якими керується в роботі відділ

Закони України

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення заявника

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- Заява; (Форма затверджена наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

  - Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (якщо заявник бажає отримати інформацію з ДРРП) (у разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, заявник пред’являє документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав).;

 - Документ, що посвідчує особу заявника (у разі подання заяви уповноваженою на те особою, така особа крім документа, що посвідчує її особу, надає документ, що підтверджує її повноваження);

- Документ, у якому виявлено технічну помилку;

- Документ, що є підставою для внесення зміни відомостей; - У разі якщо помилка в реєстрі впливає на права третіх осіб, зміни до Державного реєстру прав вносяться на підставі відповідного рішення суду.

Порядок та спосіб подання документів

За заявою заявника шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або шляхом подання її в електронній формі через веб-портал Мін’юсту. Документи подаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженим представником.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно (крім випадків отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника).

 

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

  • у паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • у електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк надання адміністративної послуги

Здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, Порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими нормативно-правовими актами;

 - відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені;

 - із заявою звернулась неналежна особа;

 - відсутній запис, щодо якого подано заяву;

 - документи подані не в повному обсязі.

Результат надання адміністративної послуги

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

Надається витяг з ДРРП у паперовій формі або електронній формі, або рішення про відмову.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

Особисто або в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.