Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Аналіз регуляторного впливу (документ 1)

Фото без опису

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

 

Рішення

 Двадцять п’ятої  сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 16 листопада 2018 року

№772-25/2018                                                                                    м. Тлумач

 

Про здійснення аналізу впливу регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до «Програми з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання м. Тлумач Івано-Франківської області» затвердженої  рішенням Тлумацької міської ради від 29 січня 2015 року №1637-50/2015

       Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», Меморандуму про співпрацю між проектом "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) та Тлумацькою міською радою ОТГ Івано-Франківської області для вирішення проблеми щодо модернізації та оптимізації послуги водопостачання та водовідведення, забезпечення населення Тлумацької міської ОТГ стабільною подачею якісної питної води,  міська рада

вирішила:

1. Підготувати та оприлюднити аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до «Програми з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання м.Тлумач Івано-Франківської області» (додаток 1).

2. Доручити відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою виконавчого комітету міської ради (О.Присяжнюк) приймати пропозиції та зауваження щодо регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ«Про внесення змін до «Програми з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання м.Тлумач Івано-Франківської області» протягом 30 днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ повідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мандара І.Б.

 

    Міський голова                                                                                     Р. Круховський

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної

громади «Про внесення змін до «Програми з модернізації, оптимізації та

розвитку централізованої системи водопостачання м. Тлумач Івано-Франківської області»затвердженої  рішенням Тлумацької міської ради

від 29 січня 2015 року №1637-50/2015

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 51, ст.833){Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 2237-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.3}Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

1. Опис проблеми.

Проблема, яку планується розв’язати з внесенням змін до «Програми з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Тлумач Івано-Франківської області» (Далі – Програма), полягає в забезпеченні населення якісною питною водою та стабілізації тарифної політики.

Внесення змін до даної Програми дасть змогу комплексно підійти до розв’язання проблеми щодо забезпечення населення Тлумацької міської ОТГ якісною питною водою, опрацювати конкретні механізми із поліпшенням якості обслуговування населення та розробити заходи щодо оптимізації, модернізації та розвитку системи водопостачання.

2. Цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

Ціль 1. Забезпечення населення громади  доступом до якісної питної води

Ціль 2. Підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водопровідно-каналізаційного господарства

Ціль 3. Створення умов для соціально-економічного розвитку території.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:

 1. Залишити Програму без змін та продовжити термін реалізації невиконаних завдань. Даний варіант дасть можливість виконати завдання Програми, які не були реалізовані в рамка І-VІ етапів співпраці з Проектом DESPRO. Проте програма розроблена для м. Тлумач та не враховує потреби населення сільської місцевості Тлумацької ОТГ.
 2. Розробити нову Програму з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення сільської місцевості Тлумацької ОТГ Івано-Франківської області».

Альтернативні варіанти не дають можливості комплексно підійти до реалізації поставлених цілей. Тому пропонується внести зміни в існуючу Програму, у яку додати завдання щодо розвитку централізованої системи

водопостачання у сільській місцевості Тлумацької міської ОТГ та актуалізувати завдання щодо розвитку системи водопостачання та водовідведення КП «Тлумач-водоканал у м. Тлумач».

Тому, внесення змін у Програму є найдоцільнішим способом для досягнення встановлених цілей.

4. Механізми та заходи, які пропонуються застосувати для розв'язання проблеми.

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблеми, сприятиме внесення змін до Програми з дотриманням вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  та інших актів чинного законодавства.

Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

1. Застосування єдиного підходу для побудови міського та сільського централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Стабілізація тарифної політики у сфері водопостачання та водовідведення

Для реалізації рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – Тлумацька міська рада ОТГ повинна довести до відома відповідні підприємства, установи, організації та мешканців населених пунктів Тлумацької міської ОТГ інформацію про зміни внесені у Програму,  опублікувати проект рішення на офіційному сайті Тлумацької міської ради ОТГ;

2. Організаційні – виконання завдань Програми контролюється та координується виконавчим комітетом Тлумацької міської ради ОТГ.

3. Фінансові – забезпечення фінансування завдань Програми з різних джерел.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей

у разі прийняття регуляторного акту.

Внесення змін до програми передбачає забезпечення населення міста та сільської місцевості якісною питною водою, це є однією із стратегічних цілей розвитку водозабезпечення та водовідведення Тлумацької міської ОТГ, досягнення якої передбачено через модернізацію існуючої системи водопровідно-каналізаційного господарства та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж у мікрорайонах міста та сільській місцевості.

В якості ресурсного забезпечення реалізації заходів Програми передбачається використання бюджетних та позабюджетних джерел, а саме: кошти місцевого бюджету, кошти громади та інші кошти та ресурси (проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законом України.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Внесення змін позитивно вплине на вирішення програмних питань та забезпечить такі результати:

 • забезпечення населення Тлумацької об’єднаної територіальної громади питною водою;
 • розвиток на території ради мережі водопостачання та водовідведення;
 • удосконалення організації належного контролю за використанням питної води;
 • покращення стану довкілля та зниження рівня захворюваності населення.

Очікувані результати від внесення змін визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

 

Вигода

Витрати

Органи влади

вирішення питання надання якісних послуг водопостачання та водовідведення у міській місцевості;

використання коштів місцевого бюджету.

вирішення питання надання якісних послуг водопостачання у сільській місцевості;

 

покращення екологічної ситуації на території ОТГ.

 

Населення

вирішення питання доступності до якісних послуг водопостачання та водовідведення у міській місцевості;

Співфінансування будівництва водопровідних мереж.

вирішення питання доступності до якісних послуг водопостачання у сільській місцевості.

 

       

7. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта обмежено конкретним періодом з 2019 по 2021 роки.

При виникненні змін у чинному законодавстві державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності акта.

Ефективність регуляторного впливу рішення забезпечуватиме якісну подачу водопостачання та рівну цінову політику для усіх користувачів Тлумацької ОТГ.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 1. доступу населення до якісної питної води;
 2. надання населенню послуги централізованого водовідведення (особливо у місті);
 3. облаштування водокористування та водовідведення в закладах соціальної сфери;
 4. ефективного управління системою централізованого водопостачання та водовідведення;
 5. технічного стану наявної системи централізованого водопостачання;
 6. стимулювання економічного розвитку.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

резудьтативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом застосування базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання
 чинності даного регуляторного акту. 
Повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, двох років з дня набрання
 чинності акту.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь