Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

Фото без опису

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№332-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про відділ

житлово-комунального господарства,

транспорту та благоустрою виконавчого комітету

Тлумацької міської ради в новій редакції

 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021 «Про затвердження структури та  загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тлумацької міської ради в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 21 лютого 2019 року № 929-27/2019 «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ в новій редакції».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету В.Салітру.

 

 

Міський голова                                                              Ігор Петрук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішення Тлумацької міської ради

від 11.03.2021 р. №332-5/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітетуТлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням

1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3.  Положення про Відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

2.Завдання та функції:

 

  1. Основними завданнями відділу:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціноутворення, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Тлумацької міської територіальної громади;

– забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програмам соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

– координує роботу, пов’язану з наданням населенню на території Тлумацької міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

– розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства населених пунктів в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації їх наслідків;

– здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

 •  бере участь у реалізації загальнодержавних та регіональних програм щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

– бере участь у розробленні і реалізації місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання та державних і регіональних програм у цій сфері;

 • бере участь у розробленні і реалізації місцевих програм та державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;
 • здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
 • здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

– бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

– здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

– надає пропозиції при розробленні схеми санітарного очищення;

– здійснює контроль за станом благоустрою території Тлумацької міської територіальної громади;

– проводить  рейди  та  перевірки  території та  об’єктів  Тлумацької міської ради щодо стану їх благоустрою;

– проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

– посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом, складають приписи і здійснюють контроль за їх виконанням та складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності;

– контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в громаді, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів благоустрою;

– здійснює контроль за виконанням заходів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою населених пунктів;

– забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

 • аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

– сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

 • здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
 • бере участь у розробленні заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах, установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Тлумацької територіальної громади;
 • бере участь у формуванні програм (планів) щодо впровадження енергозберігаючих заходів та споживання енергетичних ресурсів;
 • веде документований облік наявності лічильників енергетичних ресурсів та енергоспоживаючого обладнання;
 • організовує фіксацію даних споживання енергетичних ресурсів і збереження таких даних у електронних архівах. При цьому застосовують у своїй роботі засоби автоматизованого обліку (автоматизовані лічильники обліку споживання ресурсів, контролери, персональні комп’ютери, модеми, програмне забезпечення, автоматизовані аналітичні бази даних, Інтернет тощо), за допомогою яких надалі проводять розрахунки показників ефективності використання енергетичних ресурсів;
 • проводить моніторинг виконання заходів з енергозбереження, аналізують показники  використання енергетичних ресурсів і стану виконання планових завдань щодо споживання енергоресурсів, аналізують відхилення від планових завдань, встановлюють причини виникнення таких відхилень та розробляють дії з їх усунення, записують результати виконаних дій та аналіз результатів цих дій;
 • складає поточні узагальнюючі звіти з енергоспоживання та пропозиції щодо покращення поточних показників стану використання енергетичних ресурсів, уточнення лімітів, коректування запланованих заходів і завдань з енергозбереження, виконання попереджувальних дій з метою недопущення виникнення відхилень від запланованих заходів з енергозбереження і завдань з енергоспоживання;
 • вивчає інвестиційні пропозиції, що спрямовані на удосконалення систем енергоспоживання та підвищення ефективності енергоспоживання у своїй установі, а також передовий досвід з впровадження енергоощадних технологій та кращі практики з питань енергозбереження в бюджетній сфері;
 • бере участь у розробці пропозицій та проектів заходів з енергозбереження і у підготовці програм з енергозбереження для своєї установи та за наявності у підпорядкованих бюджетних установах, а також формує пропозиції до стратегічних програм з енергозбереження у бюджетній сфері територіальної громади;
 • регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання дозволу на її розміщення на території Тлумацької міської територіальної громади.
 • готує проекти договорів на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу.
 • регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території Тлумацької міської територіальної громади.
 • готує проекти договорів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
 • здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою відповідно до законів.

 

3. Права

3.1. Відділ має право:

– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

– вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

– проводити рейди та перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

 • відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

– відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

– здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

– здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою;

 • посадові особи Відділу, уповноважені виконавчим комітетом, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою, надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

3.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями та громадянами.

 

 

 

4. Структура та організація відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник відділу:

– здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

– вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

– забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

– вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

– розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

– планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

– від імені відділу та в межах завдань, покладених на відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

– представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 •  несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством;

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про відділ.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

  1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
  2. Відділ не є юридичною особою.
  3. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
  4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  5.  Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.
  6. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         М. Кудерський

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь