Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Пояснювальна записка до планових показників міського бюджету на 2020 рік

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області        виконавчий комітет

78000, м. Тлумач, вул. Макуха, 2,  тел. 2-20-74 e-mail: tlymachmr@ukr.net

Фото без опису

Пояснювальна  записка допланових показників

міського бюджету на 2020 рік

 

  Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади  відмічає, що  основою для складання бюджету  є стан соціально-економічного розвитку громади а також стратегічні цілі. Відділом  фінансів обліку та звітності міської ради  при формуванні бюджету на 2020 рік  враховувалися вимоги  Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік»,  вимоги   Бюджетного кодексу України зі змінами, вимоги  чинного  податкового та бюджетного законодавства, а також темпи росту  бюджету на 2020 рік в порівнянні  з 2019 роком на 13,2 відсотки,   мінімальна заробітна плата   2020 рік - 4723,00 грн.,  посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду ЄТС  на 2020рік -2102,00 грн., прожитковий мінімум (для працездатних осіб) з1 січня 2020 року-2102,00 грн. темпи росту 9,4 %, з липня 2020 року -2177,00 грн. темпи росту 9,5%, з грудня 2020 року 2270,00 грн. темпи росту 8%. При визначенні  доходної части бюджету загального та спеціального фонду використовувалися фактичні дані, виходячи з наявної бази оподаткування об’єднаної   громади та поступлення доходів за попередні три роки та доведених сум субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів.                                                       

   Населення громади  становить 18243 осіб,  працездатне населення 9986 осіб,    на території ОТГ  працює 12 шкіл, 7 НВК   в яких навчається 1918 учнів відкрито  131 класи,  462 штатні одиниці .                                                                                                                           -2  дошкільні навчальні заклади  в яких 16 груп,  виховується  469 дітей , 106 штатних одиниць

- школа естетичного виховання 1, в якій працює 22 класи  в яких навчається 215 учнів

- 1 позашкільний заклад в якому  навчається 663 дітей

-13 бібліотек , 20 штатних одиниць

-3 будинки культури, 9 клубів , 26 штатних одиниць

-1 дитячо –юнацька спортивна школа в якій навчається 430 вихованців , 30 штатних одиниць.

   Так  на 2020 рік визначено доходи  міського бюджету в сумі 103970,3тис. грн , в тому числі доходи загального фонду визначено в сумі 102008,9 тис.грн., доходи спеціального фонду в сумі 1961,4тис.грн. Доходи визначаються згідно зі ст..64 і ст..69 Бюджетного кодексу України

  Ріст в порівнянні з 2019 роком становить 13,2 %. Джерелом найбільших та найбільш важливіших надходжень до місцевого бюджету нашої громади                                             З власних  надходжень :

         -Податок та збір на доходи фізичних осіб- 27512,2тис. грн.,  займає 64,4% у власних доходах

          - Єдиний податок -7095,0тис. грн., займає 16,8%

З трансфертів:

          -Освітня субвенція -36182,1тис. грн., займає 60% у надходженні офіційних трансфертів

          - Базова дотація  -15347,2тис. грн., займає 26%  у надходженні офіційних трансфертів

 

  Так у 2020 році джерелом надходжень до міського бюджету є:  -Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується на відповідній території  60% належить зарахування і  становить 27512,2тис. грн. Найбільші платники  Відділ освіти Тлумацької ОТГ, Пат Івано-Франківськ газ», Центр первинної медичної допомоги  , ТОВ АТБ Маркет, ДНЗ Сонечко та Дюймовочка 

-Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  100% належить до зарахування і становить 1,2тис.грн. Найбільший платник КП КРГ Нептун.

-Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів 100% належить до зарахування, на 2020 рік визначено в сумі 3289,0тис.грн. Найбільші платники ДПІв-Франківський ЛСНЦ,  ДПІв-Фр.лісгосп в с.Надорожна, с.Бортники, с.Остриня.

-Внутрішні податки на товари та послуги на 2020 рік визначено в сумі 2512,0тис.грн. ,  з  них акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів визначено в сумі 333,0тис.грн. -пальне  вітчизняного виробництва  належить до зарахування 13,44 відсотка від реалізації ,  акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів  визначено в сумі 1410,0 тис.грн. -пальне іноземного виробництва  належить до зарахування 13,44 відсотка від реалізації, а також акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначено в сумі 769,0тис.грн. належить до зарахування 100%, найбільший платник АТБ Маркет.

- Місцеві податки на 2020 рік визначено в сумі 10074,4тис.грн.   належить до зарахування 100% з них  які затверджено рішенням місцевої ради:

-податок на майно   визначено в сумі 2886,4тис.грн. сюди входить  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачене фізичними та юридичними особами які є власниками  об’єктів  житлової та нежитлової нерухомості а також земельний податок юридичні та фізичні  особи, орендна плата з юридичних та фізичних осіб а також земельний податок з юридичних та фізичних осіб.

-збір за місця для паркування транспортних засобів  визначено в сумі 93,0тис.грн. належить до зарахування 100% . Платник ТОВ «Істрейт»

-Єдиний податок визначено в сумі 7095,0тис. грн. належить до зарахування 100%.  Найбільші платники ТОВ «Західтеплоенергоінвест», ТзОВ Штернагро, ПП Гарант

- Інші надходження  визначено в сумі 4,5тис. грн. належить до зарахування 100%  платники це  надходження   за рішенням комісій ОТГ.

- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності визначено в сумі 1924,6тис. грн.  належить до зарахування 100% це  надходження  від виготовлення закордонних паспортів, витяги  з державного земельного кадастру, а також від реєстрації речових прав на нерухоме майно.

-Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном визначено в сумі 860,0тис. грн. належить до зарахування 100%. Найбільший платник Ів-Фр.філія ПАТ Укртелеком.

-Державне мито( спадщина, дарування,  за виготовлення  паспортів громадян України, виписка прописка) визначено в сумі 32,6тис.грн.,  належить до зарахування 100%

-Інші надходження визначено в сумі 42,0тис.грн. до зарахування 100%  надходження  (збір за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу, за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності  для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності).                                          Бюджет    ОТГ має міжбюджетні трансферти з державним бюджетом затверджені  законом про державний бюджет на 2020рік

            Офіційні трансферти на 2020 рік визначено в сумі 59994,7 тис. грн. в доходах міського бюджету займають 58% всіх надходжень загального фонду міського бюджету,  З них 

  • Базова дотація на 2020 рік  визначено в сумі 15347,2тис. грн. Для проведення розрахунку  обсягу дотації застосовують чисельність населення( дані статистики станом на початок року що передує плановому) а також надходження ПДФО у частині, що зараховується до бюджету за останній звітний період  в нашому випадку 2018 рік  визначається  надходженням на 1 жителя шляхом ділення ПДФО на кількість населення і визначається індекс податкоспроможності  шляхом  відношення  надходження на 1 жителя на території до надходження на 1 жителя по Україні, якщо менше 0,9 (2335,90 грн) тоді надається дотація в розмірі 80% до значення індексу 0,9 Поза самоврядними повноваженнями органи місцевого самоврядування ОТГ виконують ті ,  що делеговані державою а це (утримання закладів освіти, охорони здоров’я) на що виділяються субвенції:
  •  Освітня субвенція на 2020 рік  визначено в сумі 36182,1тис. грн. Надання такої субвенції з державного бюджету здійснюється на основі формули розподілу  освітньої субвенції затвердженої постановою кабінету міністрів України  від 26.06.2015 р.№435  в основі якої лежить кількість учнів
  • Медична субвенція  на 2020 рік визначено в сумі 3229,2 тис. грн. Надання такої субвенції здійснюється на основі формули затвердженої постановою КМУ від19.08.2015 №618.
  • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  на 2020 рік визначено в сумі 4456,6тис. грн.

   Що стосується спеціального фонду то на 2020 рік визначено доходів в сумі 1961,4тис.грн. , в тому числі 1577,0тис.грн. це надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством а також субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 384,4тис.грн.

Обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету без врахування трансфертів склав 43975,6 тис. грн.,  спеціального фонду 1577,0 тис. грн.

Бюджет розвитку Тлумацької ОТГ визначено в розрізі джерел надходжень в сумі 384,4 тис. грн.

                     В тому числі:

  • Інша субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (код 41053600) – 384,4 тис.грн.;
  • Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (код 208400,602400) – 1525,7 тис.грн.

Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1525,7 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1525,7 тис.грн.

Обсяг видатків міського бюджету з урахуванням трансфертів складає 103970,3тис. грн. в тому числі по загальному фонду 100483,2 тис.грн. та 3487,1 тис. грн. – по спеціальному.   

            Оборотну касову готівку  визначено в сумі  25,0  тис. грн.

             Обсяг резервного фонду визначено в сумі 100,0 тис.грн.

На  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» визначено в загальній сумі 12102,3тис.грн., з них на оплату праці – 11431,6 тис. грн. або це становить 94 %,  комунальні послуги 300,7тис. грн., та інші видатки 370,0 тис.грн.

На іншу діяльність у сфері державного управління( фонд депутатів)  кошти визначено в сумі - 401,0 тис.грн.

На надання дошкільної освіти кошти визначено в сумі 12189,9 тис.грн , з них на оплату праці- 9817,7тис.грн. що становить 80%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -926,1 тис.грн. на придбання продуктів харчування -1231,0 тис.грн., медикаменти -9,0тис.грн.

На  надання первинної медичної допомоги населенню для оплати комунальних послуг визначено  в сумі-500,0 тис.грн.

На  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (пільгові медикаменти) кошти визначено в сумі – 200,0 тис.грн.

На забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  кошти визначено в сумі  2210,3 тис.грн., з них оплата праці  2139,1 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії -25,0 тис.грн.

На оздоровлення та відпочинок дітей  з інвалідністю визначено кошти в сумі -231,0 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт  визначено кошти в сумі – 20,0 тис.грн.

На забезпечення  діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  визначено кошти в сумі -250,0тис.грн.

На інші заходи  у  сфері  соціального захисту і соціального забезпечення (сторічні, ниркова недостатність, ветерани учасники ОУН, УПА, матері загиблого в Афганістані) визначено в сумі -111,0 тис.грн.

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту кошти визначено  в сумі 300,0 тис.грн., а саме підтримку ГО «Федерація волейболу Тлумаччини» та сільських футбольних команд громади.

На забезпечення діяльності водопровідно–каналізаційного господарства   визначено кошти  в сумі -300,0 тис.грн.

На іншу діяльність у сфері житлово –комунального господарства (фінансова підтримка ОСББ) кошти  визначено  в сумі  100,0 тис.грн.

На організацію благоустрою населених пунктів ОТГ визначено кошти в сумі -4923,7 тис.грн., з них оплата праці працівників цеху благоустрою – 4923,7тис.грн., на оплату комунальних послух та енергоносіїв (вуличне освітлення) -628,0тис.грн.

На реалізацію Національної програми інформатизації визначено кошти в сумі -150,0тис.грн.

Визначено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 42,0тис.грн.

Визначено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони  здоровя за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 3229,2 тис.грн.

Визначено інші субвенції з місцевого бюджету  в сумі 1022,6тис.грн., з них  на утримання територіального центру в с.Петрів  в сумі- 350,0 тис.грн., на іншу субвенцію для соціального захисту населення на виконання програм в сумі - 672,6тис.грн.

Визначено кошти на  утримання  органу з питань освіти і науки, молоді і спорту в сумі 54437,0тис.грн. , них оплата праці 48928,3тис.грн., на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв -3969,0тис.грн.

Визначено кошти на утримання  органу з питань культури та туризму в сумі 7663,0 тис.грн.             

 На 2020 рік  заплановано кошти  бюджету розвитку в сумі  1910,1 тис. грн. з них:  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  для ДНЗ в сумі 23,0тис.грн., та для НВК та шкіл ОТГ в сумі 112,7тис.грн.  На організацію раціонального поводження з твердими побутовими відходами на території Тлумацької  міської ОТГ в сумі 1370,4тис.грн., на створення передумов для місцевого економічного розвитку в Тлумацькій ОТГ(закупівля мобільної сцени) в сумі 129,0тис.грн., створення центру неформальної освіти Тлумацької ОТГ в сумі -275,0 тис.грн. Бюджет обєднаної громади є збалансованим та затвердженим згідно нормами чинного законодавства.

 Оплата праці та комунальні послуги по установах в бюджеті  ОТГ займає 88 відсотків загального фонду міського бюджету  та 80 відсотків  до потреби на 2020рік. В проекті бюджету на 2020рік передбачено кредиторську заборгованість.

 

 

 

Заступник начальника відділу фінансів                                   Л.Морикіт                                           обліку та звітності

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь