Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про здійснення аналізу впливу регуляторного акта проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури"

Фото без опису

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

п’ятнадцятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

(перше засідання)

Від 14 грудня 2017 року

№ 454-15-1/2017                                                                                                                     м. Тлумач

 

Про здійснення аналізу впливу регуляторного

акта проекту рішення Тлумацької міської ради

ОТГ «Про внесення змін до «Положення про пайову

 участь замовників будівництва у створенні

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

 інфраструктури міста» затвердженого рішенням

 міської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014»

 

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

1. Підготувати та оприлюднити аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до«Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014».

2. Доручити відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою приймати пропозиції та зауваження щодо  регуляторного актапроекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до«Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішеннямміської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014» протягом 30 днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ повідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови А.Радовця.

Міський голова                                                                                                 Р.Круховський

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014»

Регуляторний орган –Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади

Розробник  документа: відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Тлумацької міської ради ОТГ

Відповідальна особа: О.Присяжнюк

Контактні телефони: (03479) 2-14-44

е-mail: tlumachmr@ukr.net

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

             З метою забезпечення  сталого розвитку   територій   з  урахуванням  державних,  громадських  та приватних  інтересів було прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Ст. 40 даного Закону не встановлює чітко розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інфраструктури міста для об’єктів будівництва. Не прописано чіткий порядок залучення даних коштів до бюджету міста. Рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014», вносить деякі корективи до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста», що в подальшому  надасть можливість залучити замовників до благоустрою території населених пунктів ОТГ, а також  зменшити витрати місцевого бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ.

2. Цілі державного регулювання,

що передбачається зробити для вирішення проблеми

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

Основними цілями державного регулювання є:

- врегулювання взаємовідносин міської ради ОТГ з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

-   збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний  розвиток населених пунктів ОТГ;

- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ та його благоустрою.

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

 • зменшення надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ОТГ;

 

Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ОТГ;

- забезпечення надходжень від пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ.

4. Механізм, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми і відповідні заходи

          Механізмом досягнення цілей регулювання є:

-  внесення змін та доповнень до діючого порядку залучення міською радою ОТГ коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції), дасть можливість розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ;

 - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції);

5. Обгрунтування можливості  досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акта

Залучення замовників з будівництва (реконструкції) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ОТГ  дозволить створювати нові та проводити реконструкцію  діючих об'єктів інфраструктури. Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати  внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Виконавчий комітет міської ради ОТГ

 - збільшення коштів, що мають цільове спрямування для створення і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ;

 

 немає

Замовники

 -    рівні конкурентні можливості 

витрати, пов’язані зі сплатою внесків

Об’єднана територіальна громада

      - покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструтури;

       - додаткові кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально-економічного розвитку населених пунктів ОТГ.

 немає

7. Строки дії регуляторного акту:
Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту не обмежений але в разі  прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, регуляторний акт буде переглянуто.

8. Показники результативності регуляторного акта:
- кількість суб’єктів господарювання, які уклали договір про згоду замовника сплатити пайовий внесок; 
- кількість укладених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тлумацької ОТГ; 
- розмір коштів, залучених на вирішення проблем соціально-економічного розвитку населених пунктів ОТГ.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

      Базове відстеження результативності регуляторного акта до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне  відстеження буде проведено  через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, як через два роки, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

            З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

________________ сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від ____________________

№______________                                                                                       м. Тлумач

Про внесення змін до «Положення

про пайову участь замовників будівництва

у створенні і розвитку інженерно-транспортної

 та соціальної інфраструктури міста» затвердженого

рішенням міської ради від 27 серпня 2014 року

№1443-45-2/2014

 

       Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2014 року №1443-45-2/2014, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом його публікації на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ, вступає в дію з моменту опублікування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови А.Радовця.

 

 

Міський голова                                                                               Р.  Круховський

 

ДОДАТОК

             до рішення ______ сесії _______ скликання

                                                           Тлумацької міської ради ОТГвід _____________________. №_____________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку

 інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

населених пунктів Тлумацької ОТГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ (далі - Положення) розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетного кодексу України, зі змінами та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» і визначає порядок і умови залучення коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади з урахуванням функціонального призначення об'єктів будівництва; регулює організаційно-правові відносини, пов'язані з оформленням договорів про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

Положення визначає порядок нарахування та сплати пайових внесків у грошовій формі крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Замовники будівництва залучаються до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів виключно на підставі укладених з виконавчим комітетом договорів про пайову участь.

1.3. Замовник зобов'язаний повідомляти виконавчий комітет про будь-які вчинені ним дії щодо забудови земельної ділянки, відповідно до діючого законодавства та звернутися про укладання Договору на пайову участь.

1.4. В разі, якщо замовник не звернувся про укладання Договору та не підписав його у встановлені терміни, виконавчий комітет вправі подати позовну заяву про укладання Договору в судовому порядку.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей Положення наведені терміни вживаються в наступному значенні:

2.1. Замовник будівництва – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) та будівництва (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

2.2. Об'єкт містобудування – комплекс об'єктів будівництва, об'єднаних спільною планувальною структурою, об'ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населених пунктів, його функціональної зони, житлового району.

2.3. Забудова земельної ділянки (будівництво об'єкта) – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкція, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств.

2.4. Пайова участь замовників будівництва у розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ – кошти, що підлягають перерахуванню замовником до міського бюджету Тлумацької ОТГ для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ до прийняття об'єкта в експлуатацію (далі - пайовий внесок).

2.5. Інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура населених пунктів ОТГ – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об'єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населених пунктів.

2.6. Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.

2.7. Соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.

2.8. Вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій та повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи. У разі відсутності загальної кошторисної вартості об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, застосовується 50 відсотків вартості об’єкта, що визначається множенням показника опосередкованої вартості спорудження 1 м.кв. площі (без урахування ПДВ), що діє на момент складання проекту Договору на загальну площу, та доведена Мінрегіонбудом.

2.9. Реконструкція з добудовою/прибудовою – комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі зміною функціонального призначення, техніко- економічних показників (загальної площі, корисної площі, будівельного об'єму та загальної вартості), конструктивної схеми, збільшення навантажень на несучі конструкції; або використанням об'єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів та пов'язаних з обов'язковим здійсненням добудови/прибудови.

2.10. Добудова (розширення) – комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі спорудженням додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються за окремими проектами.

2.11. Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ (далі - Договір) – документ, що фіксує двосторонню домовленість між сторонами (виконавчим комітетом Тлумацької міської ради та замовником будівництва) про пайову участь замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, порядок і терміни її сплати та відповідальність сторін.

2.12. Виконавець – працівник міської ради, який здійснює роботу, пов'язану з укладенням договору та проведенням розрахунків пайових внесків.

2.13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки –документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

2.14. Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам.

2.15. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

3. СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Дане положення поширюється на всіх замовників, які закінчили будівництво (до вводу об'єкту в експлуатацію), будують чи мають намір щодо забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою).

Замовник зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, крім випадків, передбачених пунктом 5.8, цього Положення.

3.2. У разі якщо після укладення договору відбувається зміна замовника будівництва, то рішення про зміну замовника приймається після укладення нового договору із новим замовником у порядку, передбаченому Положенням, з врахуванням сум пайового внеску, сплачених попереднім замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску не повертаються.

3.3. Дане Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання на яких діє Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ

ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ

4.1. Розрахунок розміру пайових внесків в кожному конкретному випадку здійснюється виконавцем.

4.2. Замовник подає в установленому порядку заяву про укладання договору на пайову участь (на ім'я міського голови), та надає виконавцю наступні документи (копії, завірені печаткою юридичної особи та підписом посадової особи, яка на це уповноважена - для юридичних осіб):

4.2.1. Правовстановлюючі документи замовника будівництва (статут, виписка з єдиного державного реєстру, паспорт, ідентифікаційний код - для фізичних осіб).

4.2.2. Правовстановлюючі документи на право володіння або користування земельною ділянкою – державний акт чи договір оренди з відповідними угодами про внесення змін (при закінченні термінів дії, чи зміні цільового призначення і таке інше).

Звертати увагу на відповідність цільового використання земельних ділянок призначенню об'єкта, вказаному у заяві.

4.2.3. Техніко-економічні показники об'єкту будівництва.

4.2.4. Технічні умови у відповідності до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року.

4.2.5. Документи, що підтверджують участь в розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів (за наявності).

4.2.6. Договір (угода) про сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів ОТГ (за наявності).

4.2.7. Містобудівні умови і обмеження.

4.2.8. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта будівництва, затверджений в установленому порядку (за наявності).

4.2.9. Дозвіл та/або декларація на виконання будівельних робіт (за наявності).

Для перевірки відомостей одночасно подаються оригінали документів, які одразу після прийняття копій документів повертаються замовнику будівництва.

4.3. В залежності від етапу укладання Договору розрахунок пайового внеску може бути:

а) попередній – при отриманні технічних умов на приєднання об'єкта будівництва до централізованих систем водопостачання та водовідведення ;

б) остаточний – при введенні об'єкта в експлуатацію (за умови, якщо був зроблений попередній розрахунок);

в) єдиний – при введенні об'єкта в експлуатацію.

4.4. Замовник будівництва отримує технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування.

Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів зменшується на суму їх кошторисної вартості та актів виконаних робіт, визначених згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ

ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету Тлумацької ОТГ коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

5.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населенного

пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При

цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта, при її наявності, повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи.

5.3. У разі відсутності загальної кошторисної вартості об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, застосовується 50 відсотків вартості об’єкта, множенням показника опосередкованої вартості спорудження 1 м. кв. площі (без урахування ПДВ), що діє на момент складання проекту договору на загальну площу об'єкта, та доведена Мінрегіонбудом.

5.4. Розмір пайового внеску замовника будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів становить:

10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами – для нежитлових будівель та споруд;

4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами – для житлових будинків.

5.5. У разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла, при нежитловому будівництві враховується загальна площа будівлі; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується.

5.6. У випадку будівництва об'єкта забудови з житловими та нежитловими приміщеннями, розмір та величина пайової участі має визначатись пропорційно з урахуванням вартості таких приміщень з врахуванням пункту 5.4 Положення.

5.7. При індивідуальному житловому будівництву, якщо площа перевищує 300 м. кв., то застосовувати 2 відсотки від загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами залученої площі.

5.8. До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

– об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 • будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 • індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, без врахування площі господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 • об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 • об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • закладів (споруд) культового призначення.

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладання Договору про пайову участь та доданих до нього документів.

6.2. Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів укладається між виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови, та замовником будівництва, який скріплюється печатками двох сторін.

6.3. Договір укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення об'єкта в експлуатацію.

6.4. Істотними умовами Договору є:

– розмір пайової участі;

 • термін і графік сплати коштів пайової участі;
 • відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

6.5. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники повертаються виконавцю.

6.6. Договір візується виконавцем, підписується міським головою, скріплюється печаткою протягом 3-х робочих днів з дати отримання договору виконавцем.

6.7. Якщо замовників будівництва об'єкта більше одного, то за письмовою згодою між замовниками один з них виступає стороною в Договорі, на яку покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору. Розподіл коштів для сплати пайового внеску між замовниками будівництва об'єкта здійснюється за їхньою домовленістю без втручання іншої сторони договору.

6.8. Договір набирає чинності з дня реєстрації.

7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

7.1. Пайова участь сплачується у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, зазначений у Договорі.

7.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сплачується в повному обсязі до прийняття об'єкта в експлуатацію, крім випадків передбачених пунктами 11.9, 11.10 даного Положення.

7.3. Замовник будівництва сплачує пайовий внесок:

7.3.1. Не менше 20% попереднього розміру пайового внеску, зазначеного у додатку додоговору, сплачується протягом 30 робочих днів з моменту реєстрації Договору.

7.3.2. Залишкова сума попереднього пайового внеску, із врахуванням остаточного пайового внеску сплачується до введення об'єкта містобудування в експлуатацію.

7.3.3. Єдиний розмір пайового внеску сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Сплата пайового внеску здійснюється до введення об'єкта в експлуатацію.

7.4. У разі порушення умов договору замовник будівництва сплачує суму боргу з врахуванням офіційно встановленого індексу інфляції, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

7.5. Перерахування суб'єктами господарювання коштів здійснюється у відповідності до укладених договорів та рішень суду, згідно Бюджетного кодексу України.

7.6. При невиконанні умов договору виконавчий комітет має право звертатися в судові органи про стягнення коштів з боржників.

 

8. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

8.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів прогнозуються при складанні бюджету на бюджетний період у відповідності до укладених договорів.

8.2. Використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів здійснюється згідно частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

9.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій пайової участі у розвитку населених пунктів ОТГ за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів, згідно з чинним законодавством.

9.2. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів здійснюється  управлінням державного казначейства в  Тлумацькій ОТГ на підставі звітів поданих головним розпорядником коштів.

9.3. Оперативний облік нарахування та надходжень пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів та використання його коштів здійснюється відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Тлумацької міської ради ОТГ.

9.4. Річний звіт про використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

9.5. Контроль за нарахуванням надходжень та використанням коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів здійснюють постійні депутатські комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

10. КОНТРОЛЬ ЗА УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРІВ ТА ДОТРИМАННЯМ

ДОГОВІРНИХ УМОВ

10.1. Контроль за своєчасністю нарахування (розрахунку), внесення в реєстр договорів, та сплати пайових внесків здійснює виконавець.

10.2. Проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштової адреси, оформлення права власності на нерухоме майно приймаються до розгляду виключно за наявності візи виконавця на тексті та кожній сторінці проекту рішення, що стосується згаданих питань, або інформується про відсутність укладеного Договору (сплати пайового внеску).

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про соціально-економічний розвиток та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.

11.2. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють будівництво в населених пунктах Тлумацької ОТГ, в якості пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів здійснюється на підставі договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

11.3. Виключно рішенням міської ради може бути встановлений інший, ніж передбачений Положенням, порядок визначення пайової участі конкретного замовника по об'єктах будівництва. Попередньо дане питання розглядається на спільному засіданні комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної політики, спорту, туризму та захисту прав громадян, з питань земельних відносин, екології та сільського господарства, з питань житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами.

11.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

11.5. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

11.6. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов'язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

11.7. Замовники об'єктів будівництва можуть розстрочити сплату пайової участі (враховуючи заборгованість, термін сплати якої настав, крім штрафних санкцій). Якщо термін розстрочення виходить за межі одного бюджетного року, то таке рішення приймається сесією міської ради.

11.8. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів та внесків до цільових фондів місцевих бюджетів.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб'єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, до органів які здійснюють облік та адміністрування відповідних платежів та відрахувань. Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати відповідних платежів та відрахувань.

Термін відстрочення не може перевищувати частину 5 статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008р.

Заява подається не пізніше терміну, встановленого для подання звітності за такими платежами та відрахуваннями, а якщо термін платежу встановлено раніше подання звітності, не пізніше настання терміну такого платежу, повинна бути розглянута та затверджена комісією з питань визначення пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів і оформлено додатком до Договору.

Органи, що здійснюють облік та адміністрування, ведуть окремий облік відстрочених платежів та відрахувань наростаючим підсумком.

Сплата повинна бути проведена з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції на момент здійснення платежу.

 

 

Звіт

Про результати базового відстеження регуляторного акта –

проекту рішення міської ради від 14.12.2018 р. № 454-15-1/2017 «Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Проект рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» від 14.12.2017 року № 454-15-1/2017

 1. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

 1. Цілі прийняття акта

Цілями державного регулювання є:

 • залучення коштів замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Тлумацької ОТГ;
 • створення умов для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • встановлення економічно обґрунтованих нормативів розміру пайової участі (внесків) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Тлумацької ОТГ.
 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

14.12.2017 – 13.01.2018

 1. Тип відстеження: базове відстеження
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта:

Базове відстеження здійснювалося шляхом вивчення громадської думки щодо вирішення встановлених цілей, аналізу розміру надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта та аналізу діючого акта на відповідність чинному законодавству.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних:
 • відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
 • відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою

Проект рішення міської ради " Про внесення змін до «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста" був оприлюдений на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради з 14.12.2017 до 13.01.2018 з метою отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених осіб. До даного проекту рішення не надходили зауваження та пропозиції.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності 

У 2017 році не укладались договори про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тлумацької ОТГ.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Внесення змін та доповнень до діючого Положення залучення міською радою ОТГ коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції), дасть можливість розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ. Застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції).

Залучення замовників з будівництва (реконструкції) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ОТГ  дозволить створювати нові та проводити реконструкцію  діючих об'єктів інфраструктури. Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати  внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ. 

 

Перший заступник міського голови                                                               А.Радовець

Начальник відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою                                  О.Присяжнюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь