A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

тринадцятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 13 жовтня 2017 року

№395-13/2017                                                                                                                                    м. Тлумач

Про затвердження Правил благоустрою

населених пунктів Тлумацької ОТГ

     Відповідно до  п. 44 ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні” від  21 травня 1997 року №280/97-ВР  із змінами  та доповненнями, ст. 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 року № 2807–ІV, Закону України “Про відходи” від 05.03.1998 № 187/98 ВР, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26.06.1991 року №1266–ХІІ, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994 N4004-XII, відповідно до Протоколу громадських слухань №6, від 17.09.2017року, Тлумацька міська рада ОТГ

вирішила:

 1. Рішення вісімнадцятої сесії Тлумацької міської ради п’ятого скликання (четверте скликання) від 21.12.2009 року визнати таким, що втратило чинність.
 2. Затвердити Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади (додаються).
 3. Оприлюднити Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади у встановленому порядку.
 4. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ .
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови А.Радовця та начальника відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою О.Присяжнюка.

 

 

Міський голова                                                                                                        Р.Круховський

 

 

 

Затверджено

рішенням тринадцятої сесії

Тлумацької міської ради ОТГ

від «13» жовтня 2017р.

№395-13/2017

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТЛУМАЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І. Загальні положення

Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.1. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зупинний комплекс. - це торгове приміщення, яке прилягає до зупинки громадського транспорту. Умовою для установки такої споруди є надання накритого павільйону, тим хто чекає свого транспорту. Зупинний комплекс, може бути як кіоском (торгівля через віконце), так і павільйоном (з дверима для входу клієнтам).

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

органи місцевого самоврядування – Тлумацька міська  рада ОТГ, її виконавчі органи, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи відповідно до законодавства України у сфері місцевого самоврядування;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

кіоск - окреме приміщення, призначене для торгівлі різними типами товарів, або надання послуг. Як правило, має невеликі розміри (в середньому від 5 до 20 кв.м.). Покупець в кіоск увійти не може, торгівля здійснюється через віконце.

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення 
для   здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) невелика одноповерхова споруда, що виготовляється 
з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних 
виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

 мала архітектурна форма (далі МАФ) - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, яка використовується для поліпшення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору і доповнює композицію будинків, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси; аркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством).

павільйон - окреме приміщення, призначене, для торгівлі різними типами товарів, або надання послуг. Розміри бувають різні, від 5-60 кв.м., найбільш поширені 20 кв.м. На відміну від кіоску, мають вхід для покупців, у результаті, клієнт має більше контакту з продавцем.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Тлумацької ОТГ.

1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4. Правила, прийняті Тлумацькою міською радою ОТГ в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території Тлумацької ОТГ органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами, які перебувають на території Тлумацької ОТГ.

1.5. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках мають право брати участь в обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь у їх виконанні та контролі за їх виконанням.

Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території у Тлумацькій ОТГ.

               ІІ. Утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Комплексний благоустрій

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території Тлумацької ОТГ (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення ТСТП та МАФ, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, естетичного вигляду та покращення комфортності мешкання жителям та гостям населених пунктів Тлумацької ОТГ.

Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку міста Тлумача, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей міста (району), експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.

Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста та затверджується замовником в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у населених пунктах Тлумацької ОТГ виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, тимчасові     споруди     торговельного,     побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи щодо комплексного благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття ордеру на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт.

2.2. До об’єктів благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ належать:

1. території загального користування:

1.1. парк, спортивні майданчики, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сади та сквери;

1.2. пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3. майдани, площі, бульвари, проспекти;

1.4. вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

1.5. пляжі;

1.6. кладовища;

1.7. інші території загального користування;

2. прибудинкові території;

3. прилеглі території до будівель та споруд;

4. закріплені зони інженерних мереж;

5. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2. зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3. будівлі та споруди системи збирання, накопичення та вивезення відходів;

4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5. технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6. будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

7. комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

8. обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

9. ТС;

10. громадські та пересувні вбиральні;

11. бюветні комплекси водопостачання;

12. інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Обов’язки учасників правовідносин в сфері благоустрою

Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у особистій власності або користуванні, зобов'язані забезпечувати:

2.4.1 Постійне утримання територій та об'єктів у належному технічному стані і зовнішньому вигляді, своєчасний ремонт об'єктів, фарбування фасадів, будівель, МАФ та ТС, благоустрій та озеленення прилеглих територій, косіння газонів, встановлення урн, оновлення табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках, назв підприємств, установ, організацій, тощо. В разі відсутності технічних чи інших можливостей проводити дані роботи, керівники підприємств, організацій, установ повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.

Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій до дороги, включаючи прибордюрну частину.

При відсутності з будь-якого боку об'єктів і споруд іншої організації, межа прилеглої території визначається на відстані 50м від огорожі підприємства, організації, установи.

Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків визначається ділянка в радіусі 10 метрів від кута споруди.

2.4.2. Утримання прилеглих територій в належному санітарному стані, щоденне основне прибирання, очищення тротуарів, площ і подвір’їв в період з квітня по жовтень до 6-ої години, а з жовтня по березень включно до 7-ої години ранку.

2.4.3. Встановлення урн:

 • біля малих архітектурних форм (альтанки, павільйони, навіси; арки, вуличні меблі (лавки, лави, столи), сходи, паркові містки); тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності, кіосків, зупинних комплексів та інших споруд.
 •  підприємствами, організаціями, установами, іншими суб'єктами  господарювання – напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;
 • підприємствами комунального господарства – в парках, скверах, на площах,

зупинках громадського транспорту та інших об’єктах благоустрою, які за ними закріплені.

Типи урн визначаються архітектором Тлумацької міської ради ОТГ і пропонуються на вибір вищезазначеним суб’єктам господарювання.

Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

2.4.4. Обладнання спеціальних майданчиків з встановленням огорожі та облаштуванням під'їздів до них з твердим покриттям для встановлення контейнерів під побутові відходи.

2.4.5. Укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз сміття, опалого листя та відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати за вивіз сміття та опалого листя  відповідно до діючих тарифів.

Договори на вивіз сміття, опалого листя та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.

Складання сміття та промислових відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території населених пунктів Тлумацької ОТГ забороняється.

Забороняється винесення сміття, прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових територій, тротуарів, газонів на зелені смуги вулиць і провулків, а також складування на них будівельних матеріалів.

2.4.6. Укладання договорів із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів або договір на їх прийняття на міський полігон твердих побутових відходів при отриманні дозволу на початок будівництва.

У разі знесення будинків, зобов'язані у двотижневий термін з дня відселення мешканців виконати дератизаційні роботи, очистити земельну ділянку і вивезти сміття від розбирання споруд, обладнати в'їзд і виїзд згідно із встановленими нормами будівництва.

Після закінчення будівництва чи ремонту об'єкта у двотижневий термін вивезти з його ділянки сміття.

2.4.7. Своєчасне очищення, утримання в справному стані надвірних туалетів. В період з 15 березня до 1 жовтня проводити не менше одного разу на тиждень їх дезінфекційну обробку.

2.4.8. Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах в приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінфекційних робіт.

2.4.9. Систематичне і своєчасне знищення бур'янів та об'єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8-10см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4-5 см.

Якщо суб’єкти господарювання не мають можливості самостійно виконувати роботи з косіння газонів, то вони зобов’язані  укласти договір зі спеціалізованим підприємством на відповідні роботи.

2.4.10. Своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду.

2.4.11. В період снігопадів очищення від снігу доріг, мостів, шляхопроводів, майданів та тротуарів необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці.

На тротуарах першочергово очищуються проходи шириною не менше 1,5 метра силами підприємств, установ, організацій та приватних домовласників, які утримують прилеглі території.                                                                                                                 

Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити заготівлю піску за нормами не менше 1м3 на 1 тисячу квадратних метрів площі, що прибирається.

Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, очищення асфальтобетонного покриття від затверділого снігу та льоду здійснювати тільки лопатами, скребками і спеціальною технікою, а вивезення снігу і льоду – лише в спеціальні місця, визначені виконавчим комітетом міської ради.

2.4.12. Виїзд транспортних засобів на вулиці населених пунктів Тлумацької ОТГ в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття.

Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

2.4.13. Обов'язками усіх громадян населених пунктів Тлумацької ОТГ є дбайливе та економне витрачання питної води. Використання її для поливу зелених насаджень і присадибних ділянок дозволяється лише тим громадянам, які уклали відповідний договір та встановили лічильники води.

2.5. Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови

2.5.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.5.2. Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил забудови міста Тлумача, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.5.3. На стадії відведення земельної ділянки для розміщення об’єктів суб’єкти господарської діяльності та громадяни повинні забезпечити розробку проекту озеленення /благоустрою/ власної та прилеглої території і укласти договір на проведення озеленення зі спеціалізованим підприємством.

2.5.4. При здачі збудованих об'єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій відповідно до розробленого  проекту озеленення.

2.6. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

2.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону.

2.6.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

2.6.3. Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та не забезпечення відповідного благоустрою відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансо-утримувач території) та виконавець робіт.

2.6.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

2.6.5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2.6.6. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.6.7. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим органом Тлумацької міської ради ОТГ.

2.7. Прибирання території населених пунктів Тлумацької ОТГ

2.7.1. Прибиральні роботи проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.

2.7.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначені п.2.4.1 цих  Правил.

2.7.3. Прибирання міських територій проводиться двічі на день: до 07 години ранку та до 07 години вечора. На головних магістралях та вулицях з інтенсивним рухом транспорту роботи з прибирання виконуються у нічний час з 11 години вечора до 06 години ранку.

Під час проведення прибирання вулиць населених пунктів  спеціалізованими підприємствами забороняється складування змету та сміття на зеленій смузі вулиці.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, території ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення багатолюдних зібрань та заходів тощо) виконується на протязі всього робочого дня.

2.7.4. Прибирання дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, подвір’я, доріг, тротуарів, дворових і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною захвату до 1,5 метри.

Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи техніки. Із важкодоступних місць допускається подавати сніг на смугу, що прибирається машинами.

Тротуари шириною понад 3,5 метри, а також внутрішньоквартальні проїзди і двори слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїзної частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів).

2.7.5. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

2.7.6. Після кронування або зняття дерев на магістралях та головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій на протязі двох діб. Гілля переробляється на щепу технологічну з використанням спеціальної техніки.

Після порубки дерев пні повинні бути видалені на протязі семи днів на магістралях і головних вулицях та на протязі десяти діб – на вулицях другорядного значення та прибудинкових територіях.

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем або спеціалізованим підприємством, яке визначено тендером, негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмененесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Роботи по догляду за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, майданчиках повинні проводитись спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціалізованою технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

2.7.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні вулично-ремонтних робіт проводиться виконувачем робіт: на головних магістралях населених пунктів Тлумацької ОТГ – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія – на протязі доби.

2.7.8. Під час літнього прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водопровідних систем) чи за допомогою спецмашини в ранні ранкові  або пізні вечірні години.

Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.

2.8. Особливості прибирання міських та сільських територій у зимовий період

2.8.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (пункт 3.5.12 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76).

2.8.2. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів.

Сніг, що прибирається в подвір’ях, на внутрішньо квартальних проїздах, на окремих вулицях, допускається складати на газонах і на вільних територіях при забезпеченні зберігання зелених насаджень.

2.8.3. Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними (піскосоляними) матеріалами не допускається попадання їх на зелені зони вулиць.

2.8.4. Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно окучувати і протягом доби вивозити.

ІІІ. Забезпечення санітарного стану

3.1. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані та благоустрій вулиць, прибережних зон, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об'єктів на території населених пунктів Тлумацької ОТГ покладається:

3.1.1. Прибудинкових територій відомчого житлового фонду і закріплених виконавчим комітетом Тлумацької міської ради ОТГ – на керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої належності.

3.1.2. Прибудинкових територій будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків – на керівників кооперативів і об'єднань.

3.1.3. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно на власників будинків і користувачів.

3.1.4. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соціальної, культурно-побутової сфери,  закладами освіти та медицини у – відповідно на власників (користувачів) об'єктів.

3.1.5. Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) на власників відповідних автозаправних станцій.

3.1.6. Зупинок міського громадського транспорту, в тому числі кінцевих зупинок маршрутних таксі, – на керівників підприємств, організацій, установ та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.

3.1.7. Території організованої парковки та стоянки автотранспорту – на керівників підприємств, організацій і установ, уповноважених органами місцевого самоврядування здійснювати збір коштів за парковку.

3.1.8. Територій стадіонів, парків, скверів, зелених зон, пляжів, об'єктів соціальної, культурно-побутової сфери усіх форм власності – на керівників підприємств, у віданні яких вони знаходяться або закріплені рішенням виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

3.1.9. Територій, що прилягають до ТС, МАФ, кіосків, павільйонів, та підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій – на керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності.

Зазначені  підприємства,  крім  прибирання території, зобов'язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.

3.1.10. Території ринків, торгівельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків закладів торгівлі і громадського, харчування – на керівників ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальних осіб, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов'язані забезпечити встановлення урн, біотуалетів на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне вивезення сміття.

Усі власники ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту зобов'язані проводити благоустрій прилеглої території, облаштовувати газони та квітники, відповідно до паспорта, узгодженого з головним архітектором Тлумацької міської ради ОТГ. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан місця його знаходження, негативно впливати на умови проживання мешканців прилеглих будинків та створювати перешкоди для руху транспорту і пішоходів.

Встановлення об’єктів дрібно – роздрібної торгівельної мережі юридичними та фізичними особами на вулицях населених пунктів Тлумацької ОТГ проводиться на підставі дозволу, виданого відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради в установленому порядку. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

Забороняється надавати дозвіл на торгівлю на зелених зонах населених пунктів.

При торгівлі напоями на розлив, стічні води повинні відводитись до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

3.1.12. Зливової каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, зливоприймальних решіток, прибирання і очищення лотків, канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із зливоприймальних колодязів, тощо – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або які отримали дозвіл від виконавчого комітету міської ради на їх обслуговування.

3.1.13. Територій цвинтарів, братських поховань – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.1.14. Прилеглих територій до переїздів, переходів – на керівника Тлумацького міськомунгоспу.

3.1.15. Ділянок, підготовлених під забудову і тих, що звільнились після зносу – на користувачів земельних ділянок.

3.1.16. Територій, відведених під забудову, – на керівників підприємств та організацій, яким відведені ці земельні ділянки рішенням міської ради.

3.1.17. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і в межах охорони ЛЕП – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.18. Територій, що прилягають до котелень  – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.19. Туалетів, що перебувають у комунальній власності, а також у власності юридичних і фізичних осіб – на керівників підприємств, фізичних осіб, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.

3.1.20. Площадок, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території – на керівників підприємств балансоутримувачів. За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник.   

3.2. Вивезення твердих побутових відходів за планово-регулярною системою за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованими експлуатаційними підприємствами.

Вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів населених пунктів здійснюється підприємствами відповідно до укладених договорів.

Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів територією міста, села, організовують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні. Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають  забруднення  доріг,  покладаються  на  Тлумацьке відділення поліції.

3.3. Підприємства, які надають послуги, служби виконавчого комітету міської ради відповідно до їх функціонального призначення зобов'язані:

3.3.1. Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на вивіз яких укладено договори, регулярно, згідно з умовами договору.

3.3.2. Проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням графіка роботи, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів.

3.3.3. Вести систематичну роз'яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.

3.3.4. Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріали до адміністративних комісій.

3.3.5. Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів на території міста, особливо в осередках сказу за вказівкою ветеринарної служби міста.

3.3.6. Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами відповідно до норм накопичення у терміни, визначені договором.

3.3.7. Вивіз твердих і рідких побутових відходів із відомчого житлового фонду може проводитись власним транспортом на визначені місця при наявності договору із суб'єктами права власності або користування цими місцями.

3.3.8. Відсутність договору на вивіз відходів та створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.4. Керівники житлово-експлуатаційних організацій усіх форм власності та відомства, що мають на балансі житловий фонд, зобов'язані:

3.4.1. Ознайомити всіх громадян, що мешкають на території житлово- експлуатаційних підприємств, із Правилами утримання і поводження з тваринами у місті, затверджених відповідним рішенням Тлумацької міської ради. Зажадати від мешканців, власників домашніх тварин проведення своєчасних щеплень тварин проти сказу, дотримання правил утримання собак і котів, застосовувати заходи адміністративного впливу за порушення їх утримання.

3.4.2. Утримувати підвали, горища, вікна житлових будинків, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин.

3.5. Громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов'язані:

3.5.1. Утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані.

3.5.2. Обов'язково укладати договори на вивіз сміття із спеціалізованими підприємствами міста згідно з діючими тарифами та не допускати складування будівельних матеріалів, будівельних відходів та сміття  на зелених смугах вулиць і провулків.

3.6. Власники собак, котів та інших тварин зобов’язані утримувати їх відповідно до Правил утримання і поводження з тваринами у місті.

3.7. Власники домоволодінь, де є собака, зобов’язані установити на парканах таблички, а також дзвінки, якщо у дворі знаходиться відв’язана собака.

3.8. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на дільниці і вивезення будівельного сміття.

При проведенні робіт, пов'язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером, який видається відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.9. Організації, які мають на балансі підземні комунікації з колодязями, зобов’язані утримувати їх в належному стані, не допускати випадків, коли на колодязях відсутні кришки.

3.10. Вікна-вітрини магазинів, майстерень побутового обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані, виконуватись державною мовою та розташовуватись відповідно до планів оформлення міста, узгоджених з архітектором Тлумацької міської ради ОТГ.

Розміщення МАФів, ТС, кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків торгівлі і громадського харчування на зупинках громадського транспорту та інших тимчасових об'єктів обслуговування, що потребують оформлення договору користування землею, проводиться за дозволом виданим в установленому порядку відповідними службами виконавчого комітету міської ради.

Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки, зобов'язані утримувати у зразковому порядку ТС, щорічно проводити їх ремонт.

3.11. Громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності забороняється:

 1. Зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини  і
  предмети;
 2. Голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворюва-льною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до восьмої години;
 3. Проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні  роботи, що супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому  передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити  мешканців  прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх  прилеглих квартир  ремонтні  та будівельні  роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення  будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;
 4. Утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води.
 5. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під'їздах, парадних входах до будинків, із балконів, лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети.
 6. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях. Підприємствам, організаціям на балансі або утриманні яких є зупинки міського пасажирського транспорту забезпечити наявність місць для розміщення об’яв та оголошень.
 7. Висаджувати городні культури, пасти худобу і птицю у не відведених для цього місцях, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, на пляжах, в санітарних зонах об'єктів водопостачання.
 8. Вигулювати собак без поводків і намордників, відвідувати з собаками  магазини,  підприємства  громадського  харчування,  об'єкти соціального, культурного та побутового призначення.

Вигулювати домашніх тварин на дитячих майданчиках внутрішньо-будинкових територій.

Вигулювати собак та випасати домашню худобу та птицю, а також виносити побутові відходи на території навчальних та лікувальних закладів і дитячих установ.

 1. Проїзд у забрудненому одязі в міському пасажирському транспорті.
 2. Тютюнопаління в громадських місцях.

3.12. Громадянам, підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форм власності та відомчої належності, забороняється:

3.12.1. Без відповідного дозволу виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ проводити на вулицях, площах, в подвір'ях роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж.

3.12.2. Складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехнічні вироби, рослинні залишки, сміття та сухе листя.

3.12.3. Використовувати неохайний і несправний транспорт, здійснювати паркування, проїзд автотранспорту на елементах благоустрою (тротуарах, бордюрах, газонах), якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.12.4. Забруднювати  вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

3.12.5. Допускати заростання бур'янами газонів, квітників, прилеглих територій до будинків та інших об'єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні.

3.12.6. Розташовувати реклами на кладовищах міста, сіл та безпосередньо прилеглих до них територіях.

3.12.7. Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах міста, села та безпосередньо прилеглих до них територіях.

3.12.8. Проїзд транспортними засобами територією кладовищ, крім спеціального транспорту у випадках, обумовлених Законом України «Про поховання та похоронну справу».

3.12.9. В’їзд транспортними засобами з метою установлення надмогильних споруд то благоустрою могил без дозволу адміністрації кладовищ.

3.12.10. Спалювати сміття, опале листя, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території міста, сіл, забруднювати її хімічними та іншими розчинами.

3.12.11. Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

3.12.12. Ходити по газонах, зривати квіти, ламати гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування, спилювати дерева та кущі.

3.12.13. В’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей визначаються виконавчим комітетом міської ради зони для стоянки автотранспорту.

3.12.14. Звалювати сміття, тверді та побутові відходи на території населених пунктів в річки, схили і спуски до них, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.

3.12.15. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

3.12.16. Пересування вулицями міста, механізмів на гусеничному ходу.

3.12.17. Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, прання білизни на подвір'ях державного, кооперативного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів.

3.12.18. Здійснювати забудову територій населених пунктів з порушенням встановленого порядку, зокрема без відповідних дозволів архітектора Тлумацької міської ради ОТГ, земельного відділу.

3.12.19. Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з Тлумацьким відділенням поліції, відділом ЖКГ, транспорту та благоустрою.

3.12.20. Заборонити рух автотранспорту на території лікувальних закладів, крім спеціального.

3.12.21. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, газони, квітники, руйнувати мурашники, пташині гнізда у прибережних смугах, місцях відпочинку, на туристичних базах, в лісопарковій зоні.

3.12.22. Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.13. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, вживати необхідних заходів щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари,  зелені насадження.

3.14. Прибережні захисні смуги річок, струмків, потоків повинні утримуватись у належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради, а також мешканцями приватного житлового масиву.

У прибережних захисних смугах забороняється розорювання земель, садівництво, городництво, будівництво дач, гаражів, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ. накопичення рідких, твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів.

3.15. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового скупчення людей, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами із інформацією про підпорядкування. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується із Управлінням Держпродспоживслужби у Тлумацькому районі.

3.16. Будівництво споруд для обслуговування відпочиваючих проводиться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами за межами захисних прибережних смуг. На берегах водоймищ, річок та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові грибки, спортивні майданчики.

3.17. Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності та відомчої належності, які мають на річках та озерах  бази відпочинку, повинні забезпечити функціонування відомчих рятувальних служб та забезпечити їх діяльність відповідно до діючого законодавства.

IV. Утримання територій підприємств, установ та організацій

4.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.1.5. Проводити згідно з планами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.1.6. У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані

4.1.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання робіт в архітектора Тлумацької міської ради ОТГ.

4.1.9. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт балконів, покрівлі, встановлювати вентиляційні повітровід води, кондиціонери – тільки на підставі дозвільної документації, оформленої в установленому порядку.

4.1.10. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.

4.1.11. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).

4.1.12. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

V. Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

5.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

5.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

 

5.4. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

5.4.1. Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

5.4.2. Забезпечити виконання вимог «Технологічної карти організації праці двірника  по обслуговуванню житлового фонду» при цьому:

5.4.2.1. Загальна тривалість робочого часу двірників повинна складати 7 годин при шестиденному 41-годинному робочому тижні.

5.4.2.2. Примірний розпорядок робочого дня встановити:

6.00-10.00             – робота з урахуванням часу на інструктаж;

10.00-14.00           – перерва;

14.00-17.00           – робота.

Вихідний день      – неділя.

5.4.3. Вживати заходи охорони під’їздів житлових будинків за напрямками:

 • встановлення домофонів з електро-магнітними замками;
 • встановлення дверей з кодовими замками.

5.4.4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території міста, села.

5.4.5. Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.

5.4.6. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.4.7. Обстеження балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводиться з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5.4.8. Негайно огороджувати небезпечну територію та забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.

5.4.9. Ремонт фасадів будівель, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади та ордерами на виконання робіт.

5.4.10. Перепланування квартир та приміщень жилих будівель може проводитись тільки після прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

5.4.11. Слідкувати за тим, щоб житлові будинки мали номерні знаки і покажчики назв вулиць встановлених зразків.

5.4.12. Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових кліток будівель.

5.4.13. Здійснювати заходи щодо утримання будинків та споруд, які недобудовані (довгобуди) виведені з експлуатації, відселені та аварійні.

5.5. Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

5.5.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям та мийкою. При винесені з території об’єкта бруд чи ґрунт з даної території терміново прибирається.

5.5.2. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

5.5.3. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

5.5.4. Вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень за погодженням з відповідним відділом міськвиконкому.

VІ. Утримання зелених насаджень

6.1. Утримання зелених насаджень регламентується «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

VII. Освітлення територій і будівель

7.1. Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансоутримувачами визначено Державними будівельними нормами України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006), Галузевими комунальними нормами України «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення» (ГКН 02.08,-0082002), наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

7.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

7.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і міжквартальних проїздів здійснюється відповідно до Державних будівельних норм України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

7.2.3. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 метрів.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

7.2.4. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 метри біля основного входу в будинок.

7.2.5. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно технічних умов та норм.

7.3. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно графіку, затвердженого виконавчим комітетом Тлумацької міської ради ОТГ.

7.4. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

7.5. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях населених пунктів не повинен перевищувати 3 відсотки, на інших територіях – 5 відсотків.

7.6. Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.

7.7. Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

7.8. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста, села.

Установки архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

7.9. Перелік пам’яток культурної спадщини та інших об’єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурного освітлення затверджується рішенням виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

7.10. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор та кронштейнів кріплення світильників, перевірки розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

7.11. Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального обладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться на протязі трьох діб.

VIІI. Санітарне очищення території

8.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємності для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

8.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

8.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

8.4. Контейнери для збирання сміття та вторинних матеріалів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не менше 20 метрів, але не більше 100 метрів від входів до під’їздів.

Після вивозу сміття контейнери, спеціальні майданчики необхідно очищати від сміття постійно та промивати і дезінфікувати не менше одного разу на десять днів (крім зимового періоду).

8.5. Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів внаслідок ремонтних або інших робіт контейнери необхідно тимчасово установити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.

8.6. Забороняється розміщення контейнерів на проїзних частинах вулиць та в арках будинків.

8.7. Великогабаритні відходи: старі меблі, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах, вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.

8.8. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

8.9. На територіях домоволодінь, підприємств, установ, організацій, вокзалів, причалів, ринків, пляжів, аеропорту, парків, скверів, садів, зон відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни встановлюються на тротуарах головних вулиць, бульвару та площ через кожні 50 метрів, на інших вулицях – через 100 метрів, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів, біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель не менш як по одній.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

8.10. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбуються не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника та номер його телефону.

8.11. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами, а дресирування собак повинно проводитись на спеціально виділених дресирувальних майданчиках.

Забороняється викидати трупи тварин у контейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) тварин виконується установленому порядку.

IX. Утримання доріг та шляхопроводів

9.1. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються управлінням Тлумацьким відділом поліції.

9.1.1. Експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання міських вулиць та доріг.

9.1.2. Види робіт з експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів обстежень і оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах.

9.1.3. Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ-3587, зимове утримання згідно з ПГ.1-218-118, інженерно-технічні та аварійні роботи.

9.1.4. Підприємство, організація, яка є переможцем тендеру забезпечує своєчасний і якісний ремонт колесовідбійних стрічок та нанесення дорожньої розмітки.

9.1.5. Підприємство, організація, яка є переможцем тендеру забезпечує належне санітарне і технічне утримання зупинок міського пасажирського транспорту.

9.2. Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4-200 «Автомобільні дороги», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»).

9.3. Ущільнення ґрунту та відновлення дорожніх покрить після виконання аварійних робіт на інженерних мережах, які повинні виконуватись тільки при наявності ордеру, та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

 

9.4. Прибирання

9.4.1. Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.

9.4.2. Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

9.4.3. Підмітання слід здійснювати вдень від 7 години до 21 години, причому після висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.

9.4.4. Прибирання міських вулиць та доріг шляхом миття може застосовуватись там, де є система закритого зливостоку.

9.4.5. Миття магістральних вулиць слід проводити вночі з 20 години до 6 години, а вдень – виконувати тільки миття лотків проїзної частини, інші вулиці – миття може виконуватись, як вдень, так і вночі.

Миття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів виконується тільки вдень з 7 години  до 21 години.

9.4.6. Не рекомендується мити тротуари та внутрішньоквартальні проїзди, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів із плит без заповнених стиків.

9.4.7. Забороняється мити дорожнє покриття, якщо температура повітря становить +30С і нижче.

9.5. Зимове утримання

9.5.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

9.5.2. Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

9.5.3. Сніг з тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів.

9.5.4. Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

Сніг, який щойно випав, рекомендується прибирати вночі (з 22 години до 6 години), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

9.5.5. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутрішньо- квартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.

В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3% вмістом солі.

9.5.6. Взимку, коли тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе її підмітання. У цих випадках користуватися системою мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.

9.6. Дорожні знаки

9.6.1. Дорожні знаки, правила їх застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ-2586, ДСТУ-3308 та вимогам «Правил дорожнього руху», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р.    № 103.

Дорожня горизонтальна та вертикальна розмітки, вимоги до її форми та розмірів, способів нанесення та матеріалів, що використовуються визначаються ДСТУ-2587 «Розмітка дорожня».

9.7. Світлофори

9.7.1. Порядок встановлення світлофорів, їх групи та типи визначаються згідно  вимогами ГОСТ 23457, ГОСТ 25695 та “Правилами дорожнього руху”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №103.

9.8. Огородження

9.8.1. При виконанні на дорогах робіт, пов’язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ-2735-94 «Огородження дорожні».

Х. Паркування транспортних засобів

10.1. Паркування транспортних засобів у місті, селі, здійснюється у відповідності до вимог Правил паркування транспортних засобів у місті Тлумачі.

10.2. Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється в разі:

 • спричинення перешкод механізованому прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів;
 • створення ними загрози життю чи здоров’ю громадян;
 • заважає вивезенню твердих побутових відходів;
 • знищення чи пошкодження зеленої зони;
 • створення загрози безпеці дорожнього руху;
 • залишення їх водієм з порушенням правил зупинки чи стоянки.

10.3. Порушення вимог щодо паркування відноситься до покинутих, безгосподарних (без номерних знаків) або з номерними знаками транспортних засобів.

 У випадку виявлення порушень паркування, пов’язаних із транспортним засобом, який має номерний знак, працівник Тлумацького відділення поліції повідомляє в патрульну поліцію в Івано-Франківській області про наявність порушення та необхідність переміщення транспортного засобу.

10.4. Рішення про примусове переміщення транспортного засобу здійснюється за участю працівника Тлумацького відділення поліції.

10.5. Примусове переміщення транспортних засобів на спеціально обладнаний майданчик здійснює підприємство, установа чи організація, уповноважена виконавчим органом Тлумацької  міської ради ОТГ.

10.6. Примусове переміщення транспортних засобів виконується за допомогою спеціальних технічних пристроїв автомобілями-евакуаторами у супроводженні працівника оператора.

10.7. На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

10.8. Організація платного паркування у місті здійснюється на підставі загальноміської схеми місць для паркування транспортних засобів та проектно-кошторисної документації, які затверджуються рішенням виконавчого органу Тлумацької міської ради ОТГ.

10.9. Паркувальні майданчики повинні бути обладнані необхідною кількістю урн для збирання твердих побутових відходів, а з балансоутримувачами територій повинні бути укладені угоди на їх прибирання.

ХІ. Дотримання тиші в громадських місцях у населених пунктах Тлумацької ОТГ.

11.1. Мешканці населених пунктів Тлумацької ОТГ зобов’язані дотримуватися тиші в населених пунктах і громадських місцях.  За порушення тиші передбачено відповідальність згідно із санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ХІІ. Розміщення та утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності

12.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Тлумацької міської ради ОТГ визначений Наказом Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

12.2. Розміщення та утримання ТС для здійснення підприємницької діяльності в місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарок, проводиться згідно вимог рішення виконавчого органу Тлумацької міської ради ОТГ, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.

12.3. Розміщення та утримання ТС для здійснення підприємницької діяльності на прилеглій території у надземних і підземних переходах вулиць і транспортних вузлів-пересадок, під мостами і шляхопроводами, на східцевих спусках в місцях складного рельєфу допускається установленим порядком за умови виконання окремого проекту виконання цих робіт.

12.4. Біля стаціонарних ТС (павільйонів, кіосків) повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:

 • з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди) – 2 метри;
 • з боку вітрини і службового входу – 1 метр;
 • з боку входу для покупців – 1,5 метри.

У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри.

12.5. Біля стаціонарних ТС (павільйонів, кіосків) повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 20 метрів.

12.6. Проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом, затвердженим архітектором Тлумацької міської ради ОТГ.

12.7. У відповідності до вимог статті 376 Цивільного Кодексу України нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо воно збудовано або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без належного дозволу чи затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

12.8. Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих ТС здійснюється службами виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ або підлягає знесенню особою, яка його здійснила, і оплачуються за її рахунок. Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на ТС, то вона демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно чинного законодавства.

12.9. Забороняється розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж.

12.10 На об`єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об`єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.

         ХІІІ.   Розміщення та утримання зовнішньої реклами

13.1. Розміщення, контроль за утриманням, демонтаж зовнішньої реклами на території населених пунктів Тлумацької ОТГ повинно відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ» та «Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тлумацької міської ради ОТГ», затверджених сесією Тлумацької міської ради ОТГ від 10.08.2017р. №336-11/2017.

Рекламні засоби розміщуються у відповідності до дозволу, який видається на підставі рішення виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

Підставою для виконання робіт, пов’язаних із розміщенням рекламних засобів, є дозвіл, отриманий в порядку установленого чинним законодавством.

13.2. Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, демонтуються, власниками (балансоутримувачами), а щодо засобів, встановлених на об’єктах дорожнього господарства, за участю організацій, які проводять ремонт і утримання дорожніх об’єктів.

Демонтаж рекламних засобів здійснюється з власної ініціативи, або власниками (балансоутримувачами) території у відповідності до укладених договорів.

Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на рекламний засіб, то він демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно чинного законодавства.

ХІV. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних майданчиках

14.1. Вимоги до облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт:

14.1.1. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

14.1.2. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції.

14.1.3. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

 • встановити огородження згідно генерального плану забудови в межах відведеної земельної ділянки;
 • обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);
 • до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;
 • обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водообігу та очистки стічних вод;
 • закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці та площі навісними декоративно-сітчатими огородженнями.

14.1.4. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

14.1.5. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць та магістралей в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів початок робіт на проїзній частині не дозволяється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначається, виходячи з характеру виконуваних робіт і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з Тлумацьким відділенням поліції.

Імпульсні стрілки повинні бути ввімкнутими незалежно від часу доби.

14.1.6. В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.

14.1.7. Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних  за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

14.1.8. Рекомендований колір сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

14.1.9. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їм стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.

14.1.10. На огорожах будівельних майданчиків або сітчастих огорожах, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації (в центральній частині міста влаштування будівельної сітки з художнім зображенням інформаційно-декоративного (рекламного) змісту.

При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого дозволу в установленому законом порядку.

14.1.11. Для виконання всіх видів розриття, які виконуються на міських вулицях, провулках, спусках, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах – підприємство, яке безпосередньо виконує земляні роботи повинно отримати в структурному підрозділі виконавчого комітету міської ради дозвіл на право виконання земляних робіт.

Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в населених пунктах Тлумацької ОТГ виконується відповідно до проектів, погодженими з усіма зацікавленими службами міста, села.

У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені нормальні умови для руху транспорту та пішоходів:

– виставлятись попереджувальні знаки;

– встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразку.

Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів в місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за організацією, яка виконує роботи.

Відновлення асфальтового покриття місць розкопок, розташованих на проїжджих частинах вулиць, здійснювати тільки спеціалізованими дорожньо-транспортними організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлюваних робіт.

При виконанні робіт забороняється:

 •  засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотка, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари на виділених для виконання робіт ділянках;
 •  псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;
 •  залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;
 •  займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;
 •  захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

ХV. Проведення загальноміських заходів

15.1. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог «Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ» здійснює виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ.

15.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого органу Тлумацької міської ради ОТГ. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

15.3. Не пізніше двох робочих днів до проведення масового заходу організатори зобов’язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття спеціалізованим підприємством.

15.4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

15.5. Монтаж сцени, декорацій, встановлення технічних та автотранспортних засобів, розпочинається на місці проведення заходів не раніше 24 годин до заявленого часу проведення масового заходу.

15.6. Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов’язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу.

Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні посвідчення, завірені печаткою.

15.7. Проведення масового заходу закінчувати до 22:00 год.

15.8. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення ТС (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

15.9. Муніципальний інспектор відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою з метою контролю за дотриманням вимог «Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади» має право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

15.10. Організаторам заходів обов`язково встановлювати біотуалети на місцях, вказаних структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

XVI. Відшкодування шкоди заподіяної об’єктам благоустрою

16.1. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадова особа, яка виявила порушення складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу адміністративного правопорушення.

16.2. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою (далі-комісія).

До складу комісії включаються представники балансоутримувача, відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою, архітектор Тлумацької міської ради ОТГ, представники відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та сільського господарства та представники земельного відділу.

Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

Якщо у балансоутримувача створена постійно діюча комісія, то повідомляється голова комісії про факт заподіяння майнової шкоди об’єкту благоустрою (вручається копія протоколу про адміністративне правопорушення).

Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.

16.3. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою» та згідно «Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03 листопада 2008 року №326.

16.4. Балансоутримувач зобов’язаний в 10-денний термін, або до наступного виконавчого комітету, з дня вчинення правопорушення, акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету Тлумацької  міської ради ОТГ згідно з чинним законодавством.

16.5. У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

Позовна заява подається до суду власником (балансоутримувачем) об’єкту благоустрою.

16.6. Якщо комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

16.7. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

16.8. В разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-ти денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків, балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки у 3-х місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією, надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи, для стягнення збитків в порядку виконавчого провадження.

16.9. Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

XVІІ. Відповідальність за порушення Правил

17.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягуються особи, винні у:

17.1.1. Порушенні, встановлених державних стандартів, норм і «Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади».

17.1.2. Проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів з порушенням вимог «Правил забудови міста Тлумача» та державних будівельних норм.

17.1.3. Порушенні вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів».

17.1.4. Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

17.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

17.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.

17.1.7. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

17.1.8. Забрудненні (засміченні) території.

17.1.9 Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

17.1.10. Відсутність урн для сміття.

17.1.11. Відсутності проведення благоустрою та озеленення прилеглої території.

17.2. Якщо під час перевірки виявленні причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти діб особами, які його отримали.

У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою.

Припис підписується особою, яка його склала і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це запис.

Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, благоустрою,  косіння газонів, прибирання території, відсутності урн, порушник повинен усунути виявлені порушення в десятиденний термін після надання припису. В разі не усунення порушень, дані види робіт будуть виконані спеціалізованим підприємством. Спеціалізоване підприємство видає порушнику рахунок за виконані роботи. Затрати, понесені  внаслідок виконання згаданих вище робіт,  підлягають  сплаті порушником  в  повному  обсязі добровільно в десятиденний термін чи стягується в судовому порядку.

17.3. Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкту благоустрою виявила порушення вимог Правил благоустрою зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

17.4. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

17.5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

17.6. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

17.7. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється порядком, визначеним в розділі ХVI цих правил.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного  середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

Застосування  заходів  дисциплінарної,  адміністративної  або  кримінальної відповідальності не звільняє винних  від  компенсації  шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища  та погіршенням якості природних ресурсів.

Шкода,  заподіяна  внаслідок  порушення  законодавства    про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в  повному  обсязі  без  застосування  норм  зниження розміру  стягнення  та  незалежно  від  збору    за    забруднення  навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Відшкодування розміру шкоди за знесення зелених насаджень не звільняє порушника від сплати відновлювальної вартості зелених насаджень.

17.8. Підприємства (оператори), визначені виконавчим комітетом Тлумацької міської ради ОТГ, мають право здійснювати організацію і експлуатацію місць платного паркування транспортних засобів несуть відповідальність за дотриманням санітарного стану на паркувальних майданчиках.

17.9. Відповідні служби виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ забезпечують демонтаж самовільно встановлених ТС, парканів, тимчасових споруд, обмежувальних паркувальних пристроїв, які перешкоджають під’їзд автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки до будівель та житлових будинків міста, села.

ХVІІІ. Контроль виконання Правил

18.1. Контроль за станом благоустрою міста, сіл дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюється відділом ЖКГ, транспорту та благоустрою, архітектором відділу Тлумацької ОТГ, відділом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та сільського господарства, відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, земельним відділом, Тлумацьким відділенням поліції, іншими підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою.

Уповноважити складати протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст.152 КУпАП за порушення цих Правил відповідальних осіб відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою, муніципального інспектора Тлумацької міської ради ОТГ, Тлумацьке відділення поліції, виконавчим комітетом Тлумацької міської ради ОТГ в межах її компетенції, голів комітетів самоорганізації населення.

18.2. Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою. Скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформація з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє узагальнені звіти міській раді та її виконавчому комітету, а також заступникам міського голови про недоліки в сфері благоустрою та пропозиції щодо їх усунення.

18.3. У відповідності до вимог п. 1-4,10-13,19, 20 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію» Тлумацьке відділення поліції, відповідно до своїх повноважень, зобов’язана:

– здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

– виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

– вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

– вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

– вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;

– регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

– здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом;

– видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;

– здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;

 •  здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності;

За виявлені порушення благоустрою уповноважені посадові особи управлінь (відділів) оформляють приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою має право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою.

18.5.  Муніципальний інспектор відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою:

18.5.1. Бере участь у проведенні контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ.

18.5.2. Проводить перевірки, робить усні попередження,  складає приписи та протоколи про порушення законодавчих актів у сфері благоустрою та Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ і подає їх в адміністративну комісію виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.                    

XІХ. Прикінцеві положення

19.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

19.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ передбачений цими Правилами, визначається виконавчим органом Тлумацької міської ради ОТГ.

19.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно з рішеннями Тлумацької міської ради ОТГ.                                           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь