Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про здійснення аналізу впливу регуляторного акта проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

Фото без опису

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

одинадцятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 10 серпня 2017 року

№337-11/2017                                                                                       м. Тлумач

 

Про здійснення аналізу впливу

регуляторного акта проекту рішення

Тлумацької міської ради ОТГ «Про

затвердження Правил благоустрою населених

пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

 

 Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України “Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту” від 31.05.2011 року № 32, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

1. Підготувати та оприлюднити аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади» та проект регуляторного акту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади» (додається).

2. Доручити відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою приймати пропозиції та зауваження щодо  Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади протягом 30 днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ повідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою О.Присяжнюка.

 

Міський голова                                                    Р.Круховський

 

Повідомлення про оприлюднення

Проекту рішення Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Тлумацька міська рада  ОТГ повідомляє про оприлюднення з 10.08.2017р. року в мережі Інтернет за адресою: http://tlumacka.gromada.org.ua в розділі «Мешканцям громади» проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

Головним розробником проекту рішення регуляторного акта є відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Тлумацької міської ради ОТГ.

Проект регуляторного акта передбачає дотримання громадського порядку в місті, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах населених пунктів Тлумацької ОТГ та запроваджуються новій редакції «Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади». Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Тлумацької ОТГ, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах Тлумацької ОТГ.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення просимо надсилати за адресою: 78000, м. Тлумач, вул. Макуха, 2, тел. 2-20-74, відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Тлумацької міської ради ОТГ, а також на електронну пошту: tlymachmr@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться відділом ЖКГ, транспорту та благоустрою Тлумацької ОТГ протягом одного місяця з дня оприлюднення до ________року.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту – рішення сесії міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

 1. Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження запропонованого регулювання.

На сьогодні в місті діють «Правила благоустрою міста Тлумача», що затверджені рішенням сесії Тлумацької міської ради від 21.12.2009 року. Так як даний нормативно-правовий акт міської ради не відповідає чинній нормативно-правовій базі України, та у зв’язку із утворенням Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади виникла необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою Тлумацької ОТГ, таким чином, що забезпечувало б їх безумовного виконання.

Правила благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Тлумацької ОТГ всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій Тлумацької ОТГ передбачає:

– розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Тлумацької ОТГ у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексіві об’єктів.

– організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

– створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 •  обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.
 1. Визначення цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунків Тлумацької ОТГ; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж. 

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

1. Залишити чинним «Правила благоустрою міста Тлумача», що затверджені рішенням сесії Тлумацької міської ради від 21.12.2009 року.

Дана альтернатива не прийнятна через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян Тлумацької ОТГ та ішне.

 1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об'єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб'єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям Тлумацького ОТГ.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність загальних конкретизованих видів порушень благоустрою робить неможливим притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності, тому потребує затвердження місцевих норм.

Прийняття рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади».

Затвердження Правил в новій редакції забезпечить:

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

– чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

– розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

– наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Тлумацької ОТГ, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

 • дає змогу ширшого застосування статті 152 КУАП.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади в новій редакції як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій населених пунктів Тлумацької ОТГ: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути наступні

 позитивні:

 • відповідальне  становлення юридичних та фізичних осіб до збереження об'єктів та елементів благоустрою;
 • здійснення   будь-якої діяльності з додержанням   санітарних  та будівельних норм і правил;

негативні:

 • не  здійснення  обов'язку  власника  (балансоутримувача)  по утриманню об'єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;
 • відсутність  коштів  для   фінансування  робіт  по  утриманню  та відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

На сьогоднішній день становлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території населених пунктів Тлумацької ОТГ.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов'язаних з утриманням та охороною об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а саме: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропоно-ваного регуляторного акта.

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

 • упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;
 • створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ;
 • ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень;
 • покращання санітарного стану населених пунктів Тлумацької ОТГ;
 • покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;
 • користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
 • більш ефективна робота комунальних служб;
 • дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
 • покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану населених пунктів Тлумацької ОТГ;
 • створення умов сталого розвитку населених пунктів Тлумацької ОТГ;
 • додаткові находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання та населення коштів:

 • на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;
 • витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;
 • витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання у належному санітарному стані територій.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці населених пунктів Тлумацької ОТГ несуть витрати по упорядкуванню прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у складі квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій вважається допустимим. А також, беручи до уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана з утворенням значної кількості твердих побутових відходів, і враховуючи, що вивезення сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ потребує витрачання значно більших коштів громади, покладання обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових відходів на громадян та юридичних осіб є доцільним.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.

Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни, в межах чинного законодавства, будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

7. Строк дії регуляторного акту 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Оріхів.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУАП;

2. Кількість несанкціонованих звалищ сміття.

3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів.

4. Розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок.

5. Розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій.

6. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття, здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень проінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акту.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта.

Стосовно регуляторного акту буде проведено базове відстеження результативності дії акту  з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту.

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь