Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

тридцять п’ятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 11 жовтня 2019 року

№1241-35/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ

 

     Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі змінами), рішенням Тлумацької міської ради ОТГ від 11.10.2019 року №1240-35/2019 «Про створення Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ (відділу надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади) та затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ (додаток 1).

2. Начальнику Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, здійснювати відстеження результативності цього рішення, за результатами якого надавати міському голові звіти про результативність даного Регламенту.

3.  Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови А.П. Радовця.

 

Міський голова

Р.Круховський

 

 

 

Додаток 1

 до рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 11.10.2019 р. №1241-35/2019

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ (далі - ЦНАП), порядок дій адміністраторів центру, державних реєстраторів та інших працівників відділу ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».
 3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:
 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 2. стабільності;
 3. рівності перед законом;
 4. відкритості та прозорості;
 5. оперативності та своєчасності;
 6. доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 7. захищеності персональних даних;
 8. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 9. неупередженості та справедливості;
 10. доступності та зручності для суб’єктів звернень.
 1. ЦНАП Тлумацької ОТГ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру, меморандумом про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (про створення та роботу спільного ЦНАП у формі роботи ЦНАП ОМС та ЦНАП РДА в одному приміщенні) між Тлумацькою міською радою ОТГ та Тлумацькою районною державною адміністрацією від 29.08.2018р.
 2. Дотримання вимог Регламенту ЦНАП Тлумацької ОТГ є обов'язковим до виконання усіма працівниками виконавчих органів Тлумацької міської ради ОТГ, представниками місцевих/регіональних дозвільних органів, органів виконавчої влади, які здійснюють прийом у Центрі.

 

РОЗДІЛ 2. ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦНАП

 

 1. ЦНАП Тлумацької ОТГ розміщується в центральній частині м. Тлумач.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП та графіком його роботи.

Графік роботи ЦНАП, віддалених робочих місць адміністраторів центру додатково затверджується окремим рішенням виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

Вхід до ЦНАП Тлумацької ОТГ облаштований пандусом з поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також  місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні ЦНАП облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до ЦНАП Тлумацької ОТГ території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення з відповідними позначеннями місць для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю.

На прилеглих до ЦНАП вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування центру.

 1. Приміщення відділу ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу ЦНАП.

Відкрита частина включає:

 • сектор прийому;
 • сектор інформування;
 • сектор очікування;
 • сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі та забезпечена належними умовами для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини відділу суб’єктам звернення забороняється.

 1. Сектор прийому облаштований при вході до приміщення ЦНАП і у ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи  ЦНАП.
 2. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштований столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету, забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Також в доступних місцях приміщення сектору інформування ЦНАП і приміщеннях віддалених робочих місць адміністратора розміщуються скриньки та книга відгуків і пропозицій для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

 1. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштований столами для оформлення документів, в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.
 2. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб'єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.
 3. У приміщенні ЦНАП Тлумацької ОТГ та у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів встановлені платіжні термінали та програмно-технічні комплекси самообслуговування для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору.
 4. Площа секторів очікування та обслуговування ЦНАП Тлумацького ОТГ та приміщень, де розміщено віддалені робочі місця адміністратора достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАП.
 5. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:
 1. найменування ЦНАП, його місцезнаходження, місце знаходження віддалених робочих місць адміністраторів, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
 2. графік роботи ЦНАП та графік роботи віддалених робочих місць адміністраторів (прийомні дні та години, вихідні дні);
 3. перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, віддалені робочі місця адміністраторів, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
 4. строки надання адміністративних послуг;
 5. бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
 6. платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
 7. прізвище, ім’я, по-батькові керівника відділу ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти;
 8. Положення про відділ ЦНАП;
 9. Регламент роботи відділу ЦНАП;
 10. графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами Тлумацької міської ради ОТГ в приміщеннях ЦНАП та у  приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів.
 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, віддалені робочі місця адміністраторів розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів, затверджується Тлумацькою міською радою ОТГ, з урахуванням потреб суб’єктів звернення, а також на веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ.

 1. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах - накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
 2. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи ЦНАП може залучатися перекладач жестової мови.

 1. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАП можуть брати участь посадові особи (представники) суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій та забезпечення надання адміністративних послуг такими суб’єктами безпосередньо в приміщенні ЦНАП.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 1. Керівник ЦНАП може вносити суб'єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.
 3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Тлумацькою міською радою ОТГ та її виконаними органами затверджуються виконавчим комітетом Тлумацькою міською радою ОТГ.

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА ЦНАП

 1. Працівники відділу ЦНАП допомагають суб’єктам звернення у користуванні автоматизованою системою керування чергою (за наявності), консультують із загальних питань організації роботи відділу та порядку прийому суб’єктів звернення.

Працівники відділу ЦНАП також:

 1. інформують за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП;
 2. консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити;
 3. надають іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.
 1. Тлумацька міська рада ОТГ забезпечує роботу веб-сайту ЦНАП або окремого розділу на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8. розділу 2 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, місце розташування віддалених робочих місць адміністраторів, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Суб’єктам звернення, які звернулися до відділу ЦНАП з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

РОЗДІЛ 5. КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ В ЦНАП

 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.
 2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором відділу реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом.
 3. У ЦНАП та у віддалених робочих місцях адміністраторів може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до ЦНАП, адміністраторів центру, що працюють на віддалених робочих місцях. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години.
 4. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦНАП

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або віддалених робочих місцях адміністраторів.
 2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у відділ ЦНАП особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
 4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 5. Адміністратор ЦНАП перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 7. Адміністратор ЦНАП складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 8. Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення у відділі ЦНАП електронного документообігу - в електронній формі.
 9. Адміністратор ЦНАП під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 10. Адміністратор ЦНАП здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
 11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
 12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор відділу ЦНАП формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 13. Інформацію про вчинені дії адміністратор відділу ЦНАП вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ (ВХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ)

 1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАП зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником ЦНАП. надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 1. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами ЦНАП.
 2. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
 1. своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
 2. надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора відділу ЦНАП про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАП невідкладно інформує про це керівника (начальника ЦНАП).

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДАЧА ВИХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ

СУБ’ЄКТОВІ ЗВЕРНЕННЯ

 1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до відділу ЦНАП, про що зазначається в листі про проходження справи.
 2. Адміністратор відділу ЦНАП невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 1. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у відділі ЦНАП протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у відділу ЦНАП, а потім передається для архівного зберігання.
 1. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор відділу ЦНАП реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі) та передає його суб’єктові звернення.
 2. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник відділу ЦНАП.
 3. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи зберігаються у відділі ЦНАП.

           У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним підрозділом, адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Розділ 9. Особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

9.1. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом Тлумацькою міською радою ОТГ, відповідно до вимог, зазначених у Розділі 2 цього Регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного віддаленого місця визначається Тлумацькою міською радою ОТГ.

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

9.2. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 2.4 цього Регламенту.

9.3. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

 

Розділ 10. Особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці,  утворених в об’єднаній територіальній громаді

 

10.1. Адміністратор ЦНАП, що працює на віддаленому робочому місці, може обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів.

10.2.  За рішенням Тлумацької міської ради ОТГ окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

 

 

 

Секретар міської ради                                                І.Денькович

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь