Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про бюджет Тлумацької міської ради на 2021 рік

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

третьої сесії Тлумацької міської ради

 восьмого скликання

 

Від 24 грудня 2020 року

№131-3/2020                                                                                    м. Тлумач

 

Про бюджет Тлумацької

міської ради  на 2021 рік

 

 Керуючись статтею 77 бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, міська рада

вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи міського бюджету Тлумацької міської територіальної громади у сумі 192450600,00 гривень, з них доходи загального фонду міського бюджету в сумі 189911000,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету в сумі 2539600,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету Тлумацької міської територіальної громади у сумі 192450600,00 гривень, з них  видатки загального фонду міського бюджету в сумі 186406600,00 гривень, видатки спеціального фонду  бюджету в сумі 6044000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення в тому числі бюджет розвитку  4004400,00 гривень;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3504400,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі  3504400,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 25000,00 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

-  резервний фонд міського бюджету у розмірі  170000,00гривень, що  становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним  розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів міського бюджету на 2021 рік, у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, додатком 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

У зв’язку з делегуванням повноважень, делегувати відділу фінансів виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій ( Л.Шкунда)  у період між сесіями міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин міського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету, вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.  Делегувати відділу фінансів виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій ( Л.Шкунда)  у період між сесіями міської ради здійснювати розподіл між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку  з урахуванням частини п’ятої статті 103 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік.

1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97, 101, 103-2, 103-6, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69∕1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) надходження, що надаються з Державного  бюджету України відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», обласного бюджету та субвенції що передаються з інших місцевих бюджетів.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Тлумацької міської  ради на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з державного  бюджету відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» та інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, які передаються з іншої частини бюджету.

8. Затвердити в складі видатків  по КПКВ 0116030, КЕКВ 2210 загального фонду міського бюджету кошти на удосконалення надання послуги поводження із твердими побутовими відходами та запровадження системи роздільного збору сміття на території Тлумацької ОТГ (придбання індивідуальних сміттєвих контейнерів об’ємом 120 літрів ) в сумі 736542,00грн.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету  Тлумацької  міської ради  видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

заходи пов’язані  з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому  відділу  Тлумацької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету  Тлумацької  міської  ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів  міського бюджету Тлумацької  міської ради  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з  дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

а) здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021року;

б) оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5)забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання  тощо.

12. Якщо після прийняття рішення про бюджет  Тлумацької міської ради  повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на які надані бюджетні призначення, передаються відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету  Тлумацької  міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного розвитку та інвестицій, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з послідуючим затвердженням  Тлумацькою міською радою.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  Тлумацької міської  ради  відділ фінансів   Тлумацької  міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника, розпорядників, розпорядників нижчого рівня та одержувачів  бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету  Тлумацької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань фінансів,   бюджету планування  соціально-економічного розвитку  та  інвестицій, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з послідуючим затвердженням  Тлумацькою міською радою.

15. Забороняється без внесення змін до рішення міської ради про бюджет  Тлумацької міської  ради  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

16.Надати право виконавчому комітету  Тлумацької міської ради вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Тлумацької міської територіальної громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням із постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій.

17. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємств міської комунальної власності або у статутних фондах, де є частка міської комунальної власності, у розмірі 0,1 відсотка чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету  Тлумацької міської  ради, відкритий в  Тлумацькому управлінні Державної казначейської служби України  Івано-Франківської  області. Підприємства комунальної власності  Тлумацької міської  ради сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово – господарської діяльності 2020 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської діяльності у 2021 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

18. Звільнити від оподаткування допомоги які будуть надаватися за рахунок коштів міського бюджету.

19. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Договори в обов’язковому порядку погоджуються, а у разі передачі субвенцій з бюджету  Тлумацької міської  ради розробляються фінансовим  відділом  Тлумацької  міської ради.

20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

21. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22.  Відділу фінансів  Тлумацької міської ради оприлюднити  це рішення, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття, та розмістивши на сайті Тлумацької міської ради.

23 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  В.Гнатюка, начальника фінансового відділу  та постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій (Шкунда Л.М.).

 

 

       Міський голова                                           Ігор Петрук

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь