Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

 

За січень-червень 2019 року до міського бюджету при уточненому плані 63207,3 тис.грн. надійшло коштів в сумі 66213,3 тис.грн., включаючи трансферти, що становить 104,7% виконання. По власних доходах із уточненого плану на I-е півріччя 20377,7 тис.грн. до міського бюджету надійшло податків та зборів в сумі 20721,9 тис.грн., що становить 101,7% виконання, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року то поступлення зросли на 3363,7 тис.грн., або 119,4%;         

 В тому числі по власних доходах загального фонду поступило 17985,7 тис.грн. при запланованих на даний період 17832,3 тис.грн. виконання становить 100,9% відповідно до 1-ого півріччя 2018 року поступлення збільшились на 1459,3 тис.грн., або 108,8%; по власних доходах спеціального фонду поступлення склали 2736,2 тис. грн. при уточненому плані 2545,4 тис.грн., що становить 107,5% відповідно до 1-ого півріччя 2018 року поступлення збільшились на 1904,3 тис.грн.

 

Що стосується структури доходів по загальному фонду то вона слідуюча:

 • Податок та збір на доходи фізичних осіб: при уточненому плані на I-е півріччя 11815,6 тис.грн. надійшло 11713,3 тис.грн., що становить 99,1% виконання, або 102,3 тис. грн. менше уточнених показників. Найбільшими платниками даного платежу є бюджетні установи об’єднаної територіальної громади, а саме відділ освіти – 4171,9 тис.грн.(2018-4525,7), КЗ ЦПМД Тлумацької ОТГ – 555,5 тис.грн. (321,0), Тлумацька ЦРЛ – 1486,3 тис.грн. (2412,5) та приватні акціонені товариства «Прикарпаттяобленерго» - 424,5 тис.грн. (703,1), ПАТ «Івано-Франківскгаз» - 782,8 тис.грн. (699,0) Питома вага даного платежу в стуктурі надходжень до загального фонду становить 65,1%. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 716,4 тис.грн.;
 • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів: при уточненому плані 28,9 тис.грн. поступило 64,6 тис.грн., що становить 223,5% виконання. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 40,8 тис.грн.;
 • Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок): при уточненому плані 1125,5 тис. грн. надійшло 1149,6 тис. грн., що становить 102,1% виконання. Питома вага в структурі надходжень 6,4%. По відношенню до минулого року поступлення зменшились на 47,5 тис.грн.;
 • Податку на нерухоме майно відмінене від земельної ділянки з уточненого плану 187,5 тис.грн. надійшло 182,1 тис. грн., що менше на 5,4 тис.грн., або становить 97,1% виконання. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 53,1 тис.грн.;
 • Земельний податок: при запланованих 848,9 тис. грн. надійшло 986,1 тис. грн., що становить 116,2% виконання. Питома вага земельного податку в структурі надходжень становить 5,5%. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 275,3 тис.грн.;
 • Єдиний податок: при запланованих 2863,8 тис.грн. до міського бюджету надійшло 2891,7 тис. грн., що становить 101,0% виконання. Питома вага даного платежу в структурі доходів 16,1%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 417,2 тис.грн.;
 • Збір за місця для паркування транспортних засобів при уточненому плані на перше півріччя 10,0 тис.грн. поступило 17,8 тис.грн., що становить 178,0 %. В порівнянні до минулого року поступлення збільшились на 8,1 тис.грн.
 • Плата за надання адміністративних послуг: при запланованих 859,9 тис. грн. до міського бюджету надійшло 872,6 тис.грн., що становить 101,5%. Питома вага даного платежу становить 4,8%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 40,1 тис.грн.;
 • Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності при запланованих 42,3 тис. грн. до міського бюджету надійшло 56,9 тис.грн., що становить 134,5%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 13,9 тис.грн.;
 • Державного мита надійшло 15,6 тис.грн. при уточненому плані 16,4 тис.грн., що становить 95,1% виконання;
 • Інших надходжень при уточненому плані 16,2 тис.грн. надійшло 25,4 тис.грн., що становить 156,8% виконання.

 

Що стосується спеціального фонду то структура надходжень слідуюча:

 • Екологічного податку надійшло 7,3 тис.грн. Найбільшим  

               платником є КП МКГ – 4,8 тис.грн.

 • Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності: надійшло до міського бюджету – 17,2 тис. грн;
 • Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із уточненого плану 1719,2 тис.грн. поступило 1719,8 тис.грн., що становить 100,0% виконання.
 • Надійшло коштів від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 33,7 тис.грн.;
 • Коштів від продажу земель несільськогосподарського виробництва надійшло 26,7 тис.грн.;
 • Власні надходження бюджетних установ: надійшло 931,5 тис.грн. в основному даний платіж це надходження плати за послуги, а саме батьківської плати по ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Дюймовочка» та музичної школи.

 

                     Що стосується видаткової частини бюджету, то за  перше півріччя 2019 року освоєно коштів загального та спеціального фонду  в сумі 65137,4 тис.грн. при  уточненому плані на рік  112286,7 тис.грн.,  що становить 58 % виконання,  з них по загальному фонду освоєно коштів в сумі 59182,8 тис.грн., при річному уточненому плані  102552,2 тис.грн.,  що становить 58 % виконання ,  та по спеціальному  фонду при  уточненому річному плані 9734,6 тис.грн.  освоєно коштів в сумі 5954,6 тис.грн.,  що становить 61% виконання, та  при  плані на вказаний період з урахуванням змін  по загальному фонду  67496,4тис.грн. виконання становить 87,8% ,  а також при плані з урахуванням змін по спеціальному фонду 8877,6 тис.грн. виконання  становить 67% . За аналогічний  період  2018 року  по  загальному  фонду  освоєно коштів в сумі 53660,7 тис.грн. ,  по спеціальному 2594,1тис.грн.,  ріст  становить 8882,7тис.грн..

Що стосується загального фонду міського бюджету:                         На утримання органів управління  за  перше  півріччя 2019 року    освоєно  коштів в сумі 5374,6 тис.грн.  при  плані на вказаний період з урахуванням змін  6334,2  тис грн.,  що становить 84% виконання,  кошти використано на:

оплату заробітної плати - 4281,8 тис.грн.;                                                                                            оплату  товарів і послуг освоєно коштів в сумі 866,9  тис.грн.;   в тому числі:

 оплачено   електроенергії – 66,5 тис.грн.;

 оплачено  природного газу-179,5 тис.грн.;

 оплачено  водопостачання та водовідведення– 0,1 тис.грн.; 

 інші виплати населенню ( кошти фонду депутатів)-225,9 тис.грн.

                  За  аналогічний період  минулого 2018 року  на утримання   органів управління Тлумацької міської ради   ОТГ використано коштів  в сумі 4083,4тис.грн.,  що на 1291,2 тис.грн.  менше  ніж  використано цього року,  причина - кредиторська заборгованість станом на 1.01.2019 року в сумі 445,6 тис.грн.,  яка погашена в 1 кварталі 2019 року , підняття  заробітної  плати відповідно постанови Кабінету Міністрів,  а також ріст  вартості енергоносіїв.

 На утримання дитячих навчальних закладів Сонечко та Дюймовочка за  перше півріччя  2019 року  при  плані на вказаний період з урахуванням змін 6663,6 тис.грн. освоєно коштів в сумі 5401,2 тис.грн., що становить 81% виконання, кошти використано на:

                             - оплату  заробітної плати  - 4251,1тис.грн.;

                           -оплату  товарів і послуг -1150,1тис.грн., в тому числі продукти харчування – 455,2 тис.грн., енергоносії – 464,8 тис.грн.    За аналогічний період минулого року використано  4886,9 тис.грн.  Різниця 1776,7 тис.грн.                                                                                                              

             На  інші видатки на соціальний захист населення (виплата допомог на лікування,  на поховання  згідно поданих заяв від громадян) освоєно коштів в сумі 150,2 тис.грн. при  плані   на вказаний період 198,5 тис.грн.,  що становить 76% виконання,  за аналогічний період 2018 року освоєно коштів в сумі 94,6 тис.грн.

              На підтримку спорту освоєно коштів в сумі  140,0тис.грн.  при  плані на вказаний період з урахуванням змін 335,0  тис.грн., що становить 42% виконання в тому числі:

на фінансування федерації волейболу Тлумаччини використано кошти в сумі 105,1тис.грн. за аналогічний період 2018 року освоєно 170,9 тис.грн.

На благоустрій міста та сіл  освоєно  коштів в сумі 2278,6 тис.грн., при плані на  вказаний період  2831,5 тис.грн. , що становить 80% виконання                                                                                                             З них на :                                                                                                          оплату праці працівників цеху благоустрою -  1229,4 тис.грн.;                                 

                     оплату предметів матеріалів послуг-  1049,2тис.грн.,   в тому числі 

                     на оплату електроенергії (вуличне освітлення) витрачено коштів в сумі 213,4тис.грн.

            За  аналогічний період 2018 року використано коштів в сумі 1875,3тис.грн., ріст становить 403,3 тис.грн.  причина росту  підняття мінімальної заробітної плати,  а також кредиторська заборгованість,  що склалася станом на 01.01.2019 року  - 31,1тис.грн.                  

       На фінансування установ,  що фінансуються з міського бюджету за звітний період освоєно коштів в сумі 572,7тис.грн. при плані на  вказаний  період 1036,1тис.грн., що становить 55 %, а саме:

                           утримання РЦСССМ – 96,3 тис.грн.;

                           утримання територіального центру – 333,1 тис.грн., в тому числі на  

                           утримання підопічних в с.Петрів – 97,5 тис.грн.

                           програми соціального захисту – 143,3тис.грн.

         На утримання   комунального закладу ЦПМД   за  перше півріччя  2019 року, освоєно коштів в сумі 179,6 тис.грн. при плані на вказаний період 315,9 тис.грн., що становить   57% виконання. 

         На утримання відділу освіти ОТГ  за перше півріччя поточного року освоєно коштів сумі 34471,7 тис.грн. при плані 37940,7 тис.грн., що становить 91% виконання. З них: На надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами освоєно коштів в сумі 31887,0 тис.грн. при плані 34435,1 тис.грн.,  на надання позашкільної освіти закладами освіти освоєно коштів в сумі 844,1 тис.грн. при плані 1114,4 тис.грн.,  на утримання  керівництва відділу освіти освоєно коштів в сумі 215,1 тис.грн. при плані 277,9 тис.грн., на утримання бухгалтерії відділу освіти освоєно коштів в сумі 446,7тис.грн. при плані 464,2 тис.грн., на утримання  ДЮСШ  освоєно коштів в сумі 1078,7 тис.грн. при плані 1585,0тис.грн. За аналогічний період 2018 року освоєно коштів разом  в сумі 29682,3 тис.грн. Ріст становить -4789,4тис.грн.

На утримання відділу культури  та туризму  за перше півріччя  поточного року при уточненому плані  на  вказаний період  4543,8 тис.грн. освоєно коштів в сумі 3761,0 тис.грн.,  що становить 83 % виконання . З них на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання освоєно коштів в сумі 1628,9 тис.грн. при плані 1998,9 тис грн..,  на забезпечення діяльності бібліотек  освоєно коштів в сумі 799,5 тис.грн. при плані 972,3  тис.грн., на забезпечення діяльності палаців та будинків культури , клубів освоєно коштів  в сумі 1131,1 тис.грн. при плані 1325,0 тис.грн.,  на утримання бухгалтерії  та керівництва  відділу освоєно коштів в сумі 175,1 тис.грн.при плані 198,6 тис.грн.,  на інші заходи в галузі культури і мистецтва освоєно коштів в сумі 26,4 тис.грн.  при  плані 49,0 тис.грн.    За аналогічний період 2018 року -3526,3тис.грн.,  різниця становить 234,7тис.грн..                                                                            На утримання новоствореного  Територіального центру  за перше півріччя 2019 року освоєно коштів в сумі 670,8 тис.грн. при плані на  вказаний період 964,7 тис.грн.,  що становить 70% виконання.                                                                                                                                   На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за  рахунок коштів медичної субвенції  передано до району субвенцію в сумі 6023,8тис.грн. при плані 6023,8тис.грн..,  а також   передано до району дотацію  з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  в сумі 84,9тис.грн. при плані 84,9 тис.грн. .За перше півріччя 2019 року  кошти освоєно на організацію та проведення громадських робіт в сумі 8,6тис.грн. при уточненому плані 20,0 тис.грн.. Освоєно кошти в сумі 64,8тис.грн. на інші заходи пов’язані з економічною діяльністю  при уточненому плані 103,5 тис.грн.,  що становить 63% виконання,  кошти освоєно на проведення поточного ремонту  паливної  Тлумацької гімназії, на виготовлення технічного паспорта на будівництво школи в с.Гринівці, на  виготовлення технічної  документації  з землеустрою,  на придбання  відео регістраторів,  відеокамер,  системного блоку,  монітора.

        Що стосується спеціального фонду то при плані на вказаний період 8877,6тис.грн. освоєно коштів в сумі 5954,6 тис.грн., що становить 67% виконання.

        За звітний період з загального фонду до спеціального фонду передано коштів в сумі 4103,5тис.грн. (джерела).                                                                                               За  перше півріччя 2019 року  освоєно коштів  батьківської плати за надання дошкільної освіти  на придбання продуктів харчування для  ДНЗ в сумі 342,9 тис.грн.,  відділом  освіти (надходження батьківської плати за перебування дітей в НВК, надходження  від утримання дітей в ДЮСШ)  освоєно  коштів в сумі  855,5тис грн., в тому числі на придбання продуктів харчування  в сумі 308,3тис.грн.,  освоєно кошти в сумі 219,1тис.грн. які надійшли  за навчання   школою естетичного виховання дітей  на оплату праці працівників музичної школи.                                                                                                                                 За рахунок залишку коштів соціально-економічного розвитку ,  що склався на 01.01.2019 року  проведено:         капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бортники в сумі 90,0тис.грн.,  капітальний ремонт клубу в с. Тарасівка в сумі 40,9тис.грн.,  капітальний ремонт ФАПу в с. Тарасівка в сумі 9,0 тис.грн., придбано  бензопилу , генератор, газонокосарку ,мотокросу для МКГ  всього на суму 67,4тис.грн.  Проведено тендер з метою придбання  трактора  на що використано коштів в сумі 493,0тис.грн..  Використано кошти на капітальний ремонт Братишівського НВК в сумі 84,3 тис.грн., зроблено капітальний ремонт в приміщенні ФАПУ с.Королівка на суму 41,9тис.грн., придбано комплект витяжок для Братишівського НВК,  використано на капітальний ремонт частини тротуару по вул..Б.Хмельницького в сумі298,0 тис.грн.,  проведено капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ в с.Бортники в сумі 17,4 тис.грн., проведено капітальний ремонт теплотраси в Гринівецькій ЗОШ в сумі 160,0тис.грн.,  виділено кошти в сумі 40,0тис.грн. на покращення матеріально-технічної бази Гринівецького НВК ,  виділено кошти в сумі 60,0тис.грн.на покращення матеріально-технічної бази відділу культури, 42,0тис.грн. виділено на покращення матеріально-технічної  бази міської ради, 7,0 тис.грон.виділено на зміцнення матеріально-технічної бази Братишівського НВК,  188,0тис.грн. використано на проведення капітального ремонту вуличного освітлення в с.Бортники, використано кошти в сумі 36,3тис.грн. на нове будівництво водопостачання по вул..Б.Хмельницького в м.Тлумач, виділено кошти в сумі 19,4тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази клубу в с.Пужники.

   За рахунок  коштів соціально економічного розвитку на 2019 рік проведено   капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації нежитлового приміщення по вул..Плебанія в сумі 290,0тис.грн., капітальний ремонт приміщення будинку школяра в сумі285,7тис.грн., а також профінансовано кошти в сумі 20,0тис.грн.на покращення матеріально-технічної бази  територіального відділу по забезпеченню   соціальними послугами ,   використано кошти в сумі 49,6 тис.грн. на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с.Бортники, на покращення матеріально технічної бази ДНЗ «Сонечко» та «Дюймовочка» використано коштів в сумі 357,9тис.грн. ,  на покращення матеріально технічної бази відділу освіти  профінансовано 345,0 тис.грн.

        На виконання програми  із забезпечення пожежної безпеки з міського бюджету виділено кошти в сумі 35,0тис.грн. для розробки ПКД з метою проведення реконструкції пожежного ДЕПО.  Коштами міського бюджету оплачено виконання робіт по будівництву футбольного поля в с.Вікняни в сумі 383,4тис.грн. Кошти в сумі 15,5тис.грн.використано на ПКД   (розширення та реконструкція  на полігоні ТПВ).

       Коштами  які надійшли від пайової участі  проведено капітальний ремонт тротуару по вул.. Б.Хмельницького в сумі 299,2тис.грн., проведено капітальні ремонти вулиць : Січових Стрільців в сумі 236,5 тис.грн., Винниченка в сумі 212,6 тис.грн., 1-го Травня в сумі 558,7 тис.грн.,  Шевченка в сумі 252,1тис.грн.Коштами, що надійшли із обласного бюджету зроблено капітальний ремонт площі біля пам’ятника воїнам Другої Світової Війни в сумі 290,0тис.грн. За рахунок обласних коштів придбано контейнера для збору побутових відходів в сумі 300,0 тис.грн.

           Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року складає  3357,8тис.грн.

   Для покриття тимчасових касових розривів що виникають під час виконання міського бюджету  для оплати захищених статей витрат в управлінні державного казначейства з лютого місяця отримуємо короткотермінові  безпроцентні позички.

         Питома вага видків по захищених статтях  в загальних видатках за звітний період становить 85%.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь