A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ земельних відносин, архітектури та містобудування апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

позачергової двадцять восьмої сесії Тлумацької міської ради

сьомого скликання

 

Від 14 березня 2019 року

№ 939-28/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про відділ земельних відносин, архітектури

та містобудування апарату виконавчого

комітету Тлумацької міської ради ОТГ

 

   З метою оптимізації та вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин, архітектури та містобудування апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 21лютого 2019  року №928-27/2019 «Про затвердження Положення про земельний відділ виконавчого комітету Тлумацької міської ради в новій редакції».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету І.Одуда.

 

 

Міський голова                                                                                 Р. Круховський

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Тлумацької

міської ради ОТГ

від 14.03.2019 р.

№ 939-28/2019

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування

Тлумацької міської ради ОТГ

 

Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.  Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

  

                                  2. Завдання  та повноваження відділу

2.1. Завданнями відділу є:

-  Забезпечення реалізації повноважень Тлумацької міської ради ОТГ у галузі земельних відносин архітектури та містобудування відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони  земель населених пунктів ОТГ.

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних  осіб  на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин;

 - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;

- проведення аналізу стану містобудування на території міста, організацію розробки та подання на затвердження в установленому  порядку генерального плану, містобудівних програм, детальних планів території,  іншої містобудівної документації;

- сприяння розробці і реалізації цільових містобудівних програм, планів будівництва житлово-цивільних об’єктів комунальної власності, санаторно-курортних закладів і культових споруд зареєстрованих конфесій, земельно-господарського устрою міста;

- участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та землекористування;

- сприяння впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних рішень, спрямованих на підвищення якості життєвого середовища, соціально-побутового та комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних видів і систем індустріального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів;

- аналіз стану розвитку містобудування на території міста, внесення пропозицій щодо його поліпшення, створення архіву містобудівної документації, геодезичних документів, топозйомок, виконавчих топозйомок;

- забезпечення у встановленому порядку інформування населення про плани розвитку міста, розміщення важливих об’єктів містобудування і організовує проведення громадських обговорень і слухань детальних планів території,  планів зонування території.

 

2.2. Повноваженнями відділу є:

- Надання інформації юридичним  особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації (на даний час ДПТ детальний план території) та документації із землеустрою.

- участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів на території Тлумацької міської ОТГ;

- участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

- перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування., прийняття земельних ділянок у фонд міської ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

- організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про припинення права користування  земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

- здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

- забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;

- виконання доручення міського голови;

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

 -  здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням міської ради;

 - аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції ;

 - здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокдастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

 - організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів ОТГ;

- забезпечує систематичне інформування населення міської об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

 - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

- бере участь у здійсненні контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території міста Тлумач;

- бере участь у організації роботи по розгляду проектів містобудівної документації.

- створює і веде архів містобудівної документації;

- бере участь у реалізації політики міської ради у сфері містобудування та  архітектури, подає до міської  ради пропозиції з цих питань;

- веде облік забезпеченості містобудівною документацією Тлумацької міської ради ОТГ, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

 - координує на території Тлумацької міської ради ОТГ виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

 

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

- одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин., а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території ОТГ, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами об’єднаної територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території міста Тлумач.

3.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє органами державної влади органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

    1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
    2. Відділ не є юридичною особою.
    3. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
    4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь