Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Фото без опису

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДГАЗІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 38126671

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

79034, Львівська обл., місто Львів, вулиця Угорська, будинок 14,

контактний номер телефону +38 (032) 243-06-28

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

2.1 Планована діяльність, її характеристика.

       Продовження видобування корисних копалин на Черемхівсько-Струпківському родовищі   вуглеводнів (газ природний), експлуатація газопромислового обладнання, передбачена промислова розробка родовища наявним фондом видобувних свердловин.

 1. Технічна альтернатива 1.

Розробка родовища здійснюється згідно з "Корективами технологічних показників розробки Черемхівсько-Струпківського газового родовища" затвердженого ЦКР Міненерговугілля (Протокол від 25.01.2018 р.). Технічні альтернативи розробки Черемхівсько-Струпківського родовища відсутні.

 1. Технічна альтернатива 2.

Відсутня

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.
  1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Координати та площа спеціального дозволу на користування надрами Черемхівсько-Струпківського родовища охоплюють Коломийський та Тлумацький райони Івано-Франківської області. Видобуток природного газу з Черемхівсько-Струпківського родовища здійснюється виключно у Коломийському районі Івано-Франківської області.  Промислові споруди задіяні в плановій діяльності розташовані на території земель Жукотинської сільської ради Коломийського району. Спорудження нових видобувних свердловин в межах Черемхівсько-Струпківського родовища не передбачено.

 1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

відсутня

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Видобування газу – джерело поповнення місцевого та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної бази України та створення робочих місць у відповідному регіоні (обслуговуючий персонал об’єктів Черемхівсько-Струпківського родовища  в переважній більшості складають місцеві жителі). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає зарахування 2% рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, зарахування 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Видобуток вуглеводнів планується здійснювати із 4 видобувних свердловин, які розташовані за межами населених пунктів. Санітарно-захисні зони навколо обєктів видобутку, транспортування та збору вуглеводнів  дотримані. Планова діяльність є безпечна для місцевого населення  і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Родовище введено в дослідно-промислову розробку в 1996 р. Розробка проводилась 5 свердловинами (4-Чрм, 7-Чрм, 8-Чрм, 10-Чрм, і 11-Чрм). В кінці 2003 р. приконтурна свердловина 4-Чрм обводнилась та з 2005р. знаходиться в спостережному фонді. Станом на 01.01.2017 р. на Черемхівсько-Струпківському родовищі продовжує розроблятись єдиний експлуатаційний об’єкт родовища газовий поклад горизонту Б-2 Косівської свити. У видобувному фонді перебувають чотири свердловини 7, 8, 10, 11-Черемхівські, які експлуатуються періодично з дебітами газу близько 1-1,5 тис.м3/добу. Розробка родовища перебуває на завершальному етапі, початковий пластовий тиск 1,39 МПа після видобування 94,13 млн. м3 природного газу знизився до 0,171 МПа. Передбачено продовжувати дорозробку родовища діючим фондом свердловин (7-Чрм, 8-Чрм, 10-Чрм, 11-Чрм).

Діючі свердловини практично повністю дренують поклад, планується продовжити його експлуатацію. Фактична площа ліцензійної ділянки родовища  121,5 км2. За період до 2021 року планується видобути до 4 млн. м3 природного газу. Досягнутий коефіцієнт вилучення газу становитиме 0,871.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
  1. щодо технічної альтернативи 1
  2. Щодо планованої діяльності:
  3. дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
  4. дотримання розмірів санітарно-захисних зон;                                
  5. дотримання об’ємів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
  6.   дотримання дозволених рівнів шуму;
  7. допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населення;
  8. здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок.щодо технічної альтернативи 2

             альтернатива відсутня.

 1. щодо територіальної альтернативи 1

Видобуток природного газу з Черемхівсько-Струпківського родовища з існуючих свердловин здійснюється у Коломийському районі Івано-Франківської області і альтернативи його іншого розташування немає. Будівництво нових свердловин та об’єктів не передбачається.

 1.  

            альтернатива відсутня.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 

            Подальша промислова експлуатація родовища проводиться діючим фондом свердловин, тому додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не проводиться.

Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах гірничого відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. На родовищі використовується закрита система збору, очищення, розподілу вуглеводнів, що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку ПЛАСу, розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам.

Персонал виробничих підрозділів Черемхівсько-Струпківського родовища проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації газопромислового обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2

             альтернатива відсутня.

 1. щодо територіальної альтернативи 1

             альтернатива відсутня.

 1. щодо територіальної альтернативи 2

             альтернатива відсутня.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
 2. щодо технічної альтернативи 1

Вплив на клімат та мікроклімат – не впливає..

Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів.

Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій..

Вплив на рослинний світ – можливе порушення травяного покриву.

Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей, шумовий вплив.         

Вплив на природно-заповідні об’єкти – не впливає.       .

щодо технічної альтернативи 2

          альтернатива відсутня

 1. щодо територіальної альтернативи 1

У процесі експлуатації виробничих об’єктів Черемхівсько-Струпківського родовища можливий вплив на геологічне, повітряне, водне та грунтове середовища та рослинний світ, на тваринний світ вплив планованої діяльностіопосередкований.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Належність до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (п.3 ч.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

            Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

            Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планується проведення дослідження впливу на навколишнє середовище в процесі видобутку вуглеводнів в межах Черемхівсько-Струпківського родовища, а саме дослідження впливу запланованої діяльності на атмосферне повітря, грунт та водні об’єкти в межах родовища.  

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

            Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин (промислова розробка родовища)  – газу природного)

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається __ Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Івано- Франківській області. 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, тел./факс 52-61-50; ifecobez@gmail.com контактна особа Гасимов Ріяфет Садиг Огли

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

З 25 червня 2018 р. по 24 липня 2018 р. триватиме громадське обговорення даного Повідомлення. 

 Опубліковано  25.06.2018р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь