A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій,торгівлі та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацькоїміської радив новій редакції

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№333-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про відділ

економічного розвитку, інвестицій,торгівлі

та сільського господарства виконавчого комітету

Тлумацькоїміської радив новій редакції

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

 

1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 21 лютого 2019 року № 930-27/2019 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ в новій редакції».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету В.Салітру.

 

Міський голова                                                          Ігор Петрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішення

Тлумацької міської ради

Від 11.03.2021 р. №333-5/2021

 

Положення

про відділ економічного розвитку, інвестицій,торгівлі та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та сільського господарства  (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

  

2. Завдання та функції

2.1. Основними завданнями відділу є:

1) Забезпечення реалізації на території міської територіальної громади державної політики:

-   економічного і соціального розвитку;

-   регіональної, цінової, промислової;

-   у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

-   з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики;

-   у сфері торгівлі та побутових послуг;

- у сфері сільського господарства.

2) Сприяння всебічному економічному розвитку територіальної громади.

  1. Відділ відповідно до визначених завдань:
 •  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку територіальної громади;
 • бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади;
 • забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади;
 • розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • готує пропозиції щодо:
 • погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 • створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 • вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків;
 • сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;
 • надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку;
 • координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;
 • бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;
 • надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 • розробляє проекти міських програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 • сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 • бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території громади;
 • сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами міської ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;
 • здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;
 • надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
 • надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:
 • надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;
 • вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;
 • готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради;
 • розробляє проекти розпоряджень міського голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради;
 • бере участь у підготовці звітів міського голови;
 • забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • за дорученням керівництва міської ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;
 • організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

3. Права

3.1. Відділ для здійснення повноважень та виконання з завдань, що визначені, має право:

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, інших у правлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організаційне залежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4. Структура та організація відділу.

  1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
  2. Начальник відділу:

 - здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

  1. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
  2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
  3. Відділ не є юридичною особою.
  4.  Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
  5.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  6. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.
  7. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 Секретар міської ради                                                        М. Кудерський

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь