A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 лютого 2019 року

№930-27/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про відділ економічного розвитку, торгівлі,

інвестицій та сільського господарства        

виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

в новій редакції

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі,інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської радиОТГ в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року№ 66-2/2017 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі,інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету І.Одуда.

 

Міський голова                                                                                Р. Круховський

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖНО:

 рішенням Тлумацької

міської ради ОТГ

від 21.02.2019 р.

930-27/2019

 

Положення

про відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства  (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

  

2. Завдання та функції

2.1. Основними завданнями відділу є:

1) Забезпечення реалізації на території об’єднаної територіальної громади державної політики:

-   економічного і соціального розвитку;

-   регіональної, цінової, промислової;

-   у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

-   з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики;

-   у сфері торгівлі та побутових послуг;

- у сфері сільського господарства.

2) Сприяння всебічному економічному розвитку територіальної громади.

  1. Відділ відповідно до визначених завдань:

 

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку об’єднаної територіальної громади;
 • бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади;
 • забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади;
 • розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • готує пропозиції щодо:

- погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 • вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків;
 • сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;
 • надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку;
 • координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;
 • бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;
 • надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 • розробляє проекти міських програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 • сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 • бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території громади;
 • сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами міської ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;
 • здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;
 • надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
 • надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

 • вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;
 • готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради;
 • розробляє проекти розпоряджень міського голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради;
 • бере участь у підготовці звітів міського голови;
 • забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • за дорученням керівництва міської ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;
 • організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

3. Права

3.1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2 Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4. Структура та організація відділу.

 1. 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
 2. 2. Начальник відділу

 - Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. Уразі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються напосаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

  1. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
  2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
  3. Відділ не є юридичною особою.
  4.  Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
  5.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  6. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.
  7. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь