Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про підготовку регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу» (Частина 1)

Фото без опису

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

вісімнадцятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 26 лютого 2018 року

№ 546-18/2018                                                                                    м. Тлумач

 

Про підготовку регуляторного акту «Про затвердження

Положення про порядок передачі в оренду комунального

майна та методики розрахунку орендної плати,

та пропорції її розподілу»

       З метою підвищення ефективності використання комунального майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади та відповідно до ст. 25, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», за висновком постійної комісії Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади

вирішила:

 1. Прийняти «Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу» до відому (додаток № 1) та оприлюднити.
 2. Затвердити проект рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу» (додаток № 2).
 3. Оприлюднити проект регуляторного акту – рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу» на сайті Тлумацької міської ради ОТГ».
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови А.П. Радовця та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствам (В. Пелех).

 

           Міський голова                                                                                   Р.Круховський

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Тлумацької міської

ради ОТГ від 26.02.2018 року

№546-18/2018

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

проекту рішення Тлумацькоїміської ради ОТГ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Положення про порядоку передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу» підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 (із змінами).

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Оренда майна є одним із підходів до ефективного використання комунального майна об’єднаної територіальної громади. Разом з цим – це джерело надходження коштів до загального фонду бюджету громади. Нормативно-правовою базою при передачі в оренду комунального майна є Закон України «Про оренду державного та комунального майна», а також інші законодавчі акти, прийняті на виконання цього Закону. На сьогоднішній день відсутні нормативні акти Тлумацької міської ради ОТГ, що регулюють орендні відносини. Дані відносини регулюються відповідно до норм чинного законодавства. З метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин виникла необхідність прийняти рішення міської ради ОТГ.

 1. Цілі регулювання

Метою прийняття рішення є затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю Тлумацької об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу, що дозволить найбільш ефективно та раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади та належно його утримувати.

Цілями регулювання є:

– здійснення міською радою ОТГ повноважень щодо управління майном територіальної громади: організація ефективного використання та контролю за комунальним майном, що орендується або може бути переданим в оренду;

– затвердження єдиного організаційно-економічного механізму передачі в оренду комунального майна, вдосконалення механізму сплати та використання коштів від оренди такого майна.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта є:

1) Збереження існуючого стану комунального майна.

2) Прийняття рішення міської ради.

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, то доцільно затвердити положення про оренду комунального майна у відповідності до запропонованого регуляторного акта.

4. Механізм розв'язання проблеми

Проектом рішення чітко врегульовані: процедура передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади, порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна; питання щодо проведення незалежної оцінки об'єктів оренди; укладення договорів оренди об'єктів комунальної власності; порядок перерахування плати від оренди комунального майна.

Дія регуляторного акта поширюється на об'єкти оренди, що належать до комунальної власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження цього регуляторного акта забезпечить єдиний порядок надання в оренду комунального майна Тлумацької об’єднаної територіальної громади на конкурсних засадах, прозорий механізм нарахування орендної плати за користування комунальним майном.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Таблиця вигод і витрат

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

 

Міська рада ОТГ (орендодавець)

 

Збільшення надходжень від надання в оренду комунального майна; підвищення ефективності використання комунального майна.

Процедура розробки регуляторного акта (витратир обочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

 

Суб'єкти господарювання (орендарі)

Легалізація діяльності;

Усунення конфліктів з контролюючими органами

нормативно-правове врегулювання данного питання

 

Відсутні

 

Населення

Збільшення видатків на соціальну сферу, надходжень до бюджету громади

 

Відсутні

 

Позитивними факторами можуть бути:

- визначення єдиного порядку і умов надання дозволів орендодавцям на укладання договорів оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна та їх пролонгацію;

- усунення колізій у застосуванні чинного законодавства при передачі в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади .

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників цього регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількість укладених договорів оренди;

- розмір надходжень орендної плати.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись відділом житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Тлумацької міської ради ОТГ.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. Проведення базового відстеження здійснюється протягом місяця з дня прийняття рішення. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після його прийняття, періодичне – один раз на три роки.

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Тлумацької

міської ради ОТГ

від 26.02.2018 року

№546-18/2018

 

 

УКРАЇНА

Тлумацькаміська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківськоїобласті

Рішення

__________ сесії Тлумацької міської ради

сьомого скликання

 

Від __________________ року №______                                          м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про порядок

передачі в оренду комунального майна та методики

розрахунку орендної плати, та пропорції її розподілу

 З метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за висновком постійної комісії, міська рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком 1.
 2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю Тлумацької об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком 2.
 3. Питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються діючими законодавчими і нормативними актами України.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови А. Радовця та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствам (В. Пелех).

 

            Міський голова                                                                  Р.Круховський                                                          

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Тлумацької

міської ради ОТГ

від «__»______2018 року

№___________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.

1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

1.3. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

1.3.2. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

1.3.3. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна, орендарем якого вона є, у користування, на строк третій особі;

1.3.4. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

1.3.5. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери,);

1.3.6. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.3.7. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками;

2. Об’єкти оренди.

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

2.2. Перелік об’єктів права власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Тлумацької міської ради ОТГ.

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.

3. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади є:

3.1.1. Виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває у власності об’єднаної територіальної громади.

3.1.2. Комунальні підприємства, та структурні підрозділи Тлумацької міської ради ОТГ зі статусом юридичної особи – щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м з дозволу виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

4. Орендарі.

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, комунальних підприємств Тлумацької міської ради ОТГ, структурних підрозділів Тлумацької міської ради ОТГ, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.

5.2. Орендодавці, передбачені п.3 цього Положення надають інформацію у засобах масової інформації та в мережі Інтернет про об’єкти, що пропонуються в оренду.

5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця та документи згідно з переліком, визначеним в у п.5.4 цього Положення.

Орендодавець  протягом 15 днів після дати реєстрації заяви розміщує  в  офіційних  друкованих  засобах  масової інформації  та  на  власному веб-сайті  оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв  орендодавець  рішенням конкурсної комісії ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву,  конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.  У разі

надходження двох і  більше  заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

5.4. Перелік документів, які подаються заявником:

5.4.1. Заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.

5.4.2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія документа, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи підприємця; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.

5.4.3. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

6. Конкурс на право оренди комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади.

6.1. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 12 цього Положення.

6.2. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

6.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

6.4. Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з об’єднаною територіальною громадою.

6.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

6.6. Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди не допускається.

7. Умови конкурсу.

7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади та подає на затвердження Комісії.

7.2. Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням Тлумацької міської ради ОТГ (далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;

7.3. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення заявника за наявності дозволу орендодавця.

7.5. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

7.6. Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

– зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;

– щодо оренди цілісно-майнового комплексу – спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку селища.

7.9. Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

8. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

8.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення і своєчасно подали наступні документи передбачені п. 5.4 цього Положення, а також:

8.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

8.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

8.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);

8.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях, умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію, тощо.

8.2. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

8.3. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

– дата подачі заяви, порядковий номер учасника;

 • прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника.
 • відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

8.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

8.5. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 14-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

9. Оголошення.

9.1. Секретар комісії оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади в місцевих друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

9.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

9.2.1. інформація про об'єкт:

– назва об’єкта оренди,

– місцезнаходження,

– балансоутримувач;

– для нерухомого майна – технічна характеристика;

9.2.2. термін оренди;

9.2.3. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, цільове використання.

9.3. Цільове використання об'єкта оренди:

9.3.1. орендар має забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

9.3.2. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об'єкта;

9.3.3. орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;

9.3.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

9.4. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

9.4.1. виду виробничої діяльності;

9.4.2. обсягу виробничої діяльності;

9.4.3. кількості і складу робочих місць.

10. Конкурсна комісія.

10.1. Функції Конкурсної комісії виконує Комісія з оренди комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади, яка створюється орендодавцем.

10.2. Положення про Комісію та її склад затверджується відповідно рішенням виконавчого комітету.

10.3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться в мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 1/2 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

10.4. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

10.5. Основними завданнями та функціями Комісії є:

10.5.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

10.5.2. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

10.5.3. визначення переможця конкурсу;

10.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

10.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

– скликає засідання Комісії;

– головує на засіданнях Комісії;

– дає доручення членам Комісії;

– організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

10.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

10.9. Секретар Комісії:

– готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;

– готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

– приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам Положення;

– повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;

– приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;

– готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

– оформляє протокол засідання комісії;

10.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

10.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

10.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

10.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

10.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи в учасників конкурсу за їх згодою.

10.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

11. Проведення конкурсу.

11.1. Конкурс проводиться не раніше 14днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу.

11.2. Секретар надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі, конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів вимогам зазначених в пункті 8.1., 8.2. Положення.

11.3. Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні Комісії.

11.4. До участі у конкурсі згідно з рішенням Комісії допускаються претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення.

11.5. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11.6. Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу, протягом 14 календарних днів з дати рішення, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

11.7. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов конкурсу.

11.8. У разі надходження від учасників конкурсу двох і більше конкурсних пропозицій з однаковим найбільшим розміром орендної плати Комісія надає можливість учасникам внести зміни до конкурсних пропозицій.

11.9. У разі надходження однієї пропозиції або якщо до участі в конкурсі допущений один претендент, який виконав умови конкурсу і його конкурсна пропозиція перевищує стартову орендну плату, конкурс не проводиться і Комісія приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та заключення з ним договору оренди.

11.10. Після закінчення засідання конкурсної Комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

11.11. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

- інформація про об'єкт оренди;

- відомості про претендентів;

- рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;

- конкурсні пропозиції і зобов'язання учасників;

- рішення про визначення переможця.

11.12. Учасник конкурсу, який визначений переможцем, інформується Секретарем про рішення Комісії.

11.13. Секретар інформує учасників конкурсу, які не визнані переможцем, про результати конкурсу.

11.14. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до

участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

11.15. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

12. Передача в оренду комунального майна, що перебуває у власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади.

12.1. майно Тлумацької об’єднаної територіальної громади передається в оренду поза конкурсом:

12.1.1.бюджетним установам та організаціям;

12.1.2. комунальним підприємствам Тлумацької міської ради ОТГ;

12.1.3. в разі погодинної оренди;

12.1.4. в суборендне користування;

12.1.5. в інших випадках, передбачених законом та цим Положенням.

13. Порядок укладання договорів оренди

13.1. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна що перебуває у власності є рішення Комісії.

13.2. Порядок укладання договорів оренди:

13.2.1. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди –протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету або рішення Комісією.

13.2.2. Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору.

13.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

13.4. У разі не укладання договору оренди у строк 14 календарних днів з дня прийняття рішення Комісією про визначення переможця конкурсу (у разі передачі в оренду на конкурсних засадах) або рішень Виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішення втрачає чинність, в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди з переможцем конкурсу чи заявником відповідно.

13.5. Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.

13.6. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

13.7. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

13.8. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця, орендаря об'єкта оренди.

13.11. В разі відмови переможця конкурсу укласти договір оренди, в термін встановлений даним Положенням, договір укладається з учасником конкурсу, який визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір оренди, за його згоди.

13.12. У разі відмови переможця конкурсу та відсутності згоди іншого учасника, конкурс проводиться повторно.

13.13. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.

14. Істотні умови договору.

14.1. Істотними умовами договору оренди є:

14.1.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

14.1.2. термін, на який укладається договір оренди;

14.1.3. орендна плата з урахуванням її індексації;

14.1.4. порядок використання амортизаційних відрахувань;

14.1.5. порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;

14.1.6. виконання зобов'язань;

14.1.7. забезпечення виконання зобов'язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

14.1.8. відповідальність сторін;

14.1.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;

14.1.10. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

14.1.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

14.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

15. Орендна плата.

15.1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

15.2. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та Методикою.

15.3. Орендна плата встановлюється в грошовій формі.

15.4. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.

15.5. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

15.6. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

15.7. Термін внесення орендної плати визначається договором.

15.8. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

15.9. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетним організаціям становить 1 грн.

16. Продовження терміну дії договору оренди.

16.1. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

16.2. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

17. Порядок передачі в суборенду.

17.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Балансоутримувача без конкурсу.

17.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.

17.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

17.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.

17.5. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.

17.6. Розмір, порядок розрахунку та сплати  плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна регулюється Методикою.

18. Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових орендних ставок.

18.1. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішень виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди.

18.2. Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або відмови у її встановленні вирішуються на сесії Тлумацької міської ради ОТГ.

19. Прикінцеві положення.

19.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.

19.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

 

Додаток

до положення про порядок

 передачі в орендукомунального

 майна, що перебуває у власності

Тлумацької об’єднаної

територіальної громади
 

                                                    ТИПОВИЙДОГОВІР

оренди нерухомого майна

 

 

м.Тлумач “____”____________ 201  ___року

 

Ми, що нижче підписалися _____________________________________          ______________________________________________________________ (Повна назва Орендодавця) надалі «Орендодавець» в особі _______________________________ ( посада, прізвище, ім'я та по батькові) ___________________________________________________________________ ____________ що діє на підставі _________________________________________, з одного боку, (повна назва Орендаря) надалі «Орендар» в особі _______________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) ___________________________________________________________________ _______________ з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 1. Предмет Договору

 1.1. Орендодавець на підставі рішення виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ ____________________________________________   передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно (нежиле приміщення, будівлю, споруду) (надалі - Майно), площею _____________________________________________________ кв.м, розміщене за адресою: ______________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, що знаходиться на балансі ____________________________________________ (повна назва Балансоутримувача)

1.2. Вартість майна, згідно із звітом про експертну оцінку ___________________________________________________________________станом на “___”_______20____р.становить____грн.______коп._______________________ ____________________________________________________________ (сума прописом)

  1.3. Майно передається в оренду з метою _____________________
 

        1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує  /  не потребує  поточного  або  капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі.

1.5. Надане в оренду Майно Орендар може використовувати лише для потреб, визначених даним Договором і не має права змінювати цільове призначення та передавати обов’язки по Договору іншим юридичним та фізичним особам. Недотримання зазначених вимог є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

1.6. Вказане в п.1.1. майно передається Орендарю з комунікаціями та інвентарем, які конструктивно з’єднані з орендованим майном, згідно акту передачі-прийняття та даних інвентарної справи.

Сторони складають окремий акт передачі на відповідальне зберігання інвентаря, який належить Орендодавцю і знаходиться в орендованих приміщеннях.

2. Умови передачі та повернення орендованого Майна

2.1. Орендар набуває право на користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Орендар користується ним протягом строку дії Договору оренди.

2.3. У разі припинення цього Договору або по закінченні терміну дії Договору, якщо Договір не продовжений, Орендар зобов’язаний в 10-ти денний термін повернути Орендодавцю Майно з проведенням санітарної побілки, збереженими всіма конструктивними елементами і оснащенням, без якого це приміщення не може бути надане іншому орендарю для негайного використання.

 1. Орендар, який затримав повернення об’єкта Орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
 2. У випадку нанесення шкоди орендованому Майну Орендар сплачує Орендодавцю вартість нанесеної шкоди.

2.6. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата

 3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку, яка затверджена рішенням _____ сесії від ___________201__ року №_____ Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади або за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальної громади і становить без ПДВ за перший (базовий) місяць__________________________________________________________

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць оренди

 3.3. Розмір орендної плати переглядається у разі зміни Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Тлумацької об’єднаної територіальної громади, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

У випадку відмови Орендаря переглянути розмір орендної плати Орендодавець має право вимагати такого перегляду у відповідності до чинного законодавства України

3.4. Орендна плата нараховується Орендарю, починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем нарахування та сплати орендної плати є дата підписання сторонами акту приймання-передачі при поверненні майна Орендодавцеві

3.5. Орендна плата вноситься в грошовій формі шляхом перерахування з рахунку Орендаря на рахунок Орендодавця незалежно від наслідків його господарської діяльності щомісячно до 20-го числа поточного місяця на рахунок Орендодавця.

3.6. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається пропорційно використаних днях оренди.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.8. Витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю підприємство, організація, на балансі яких перебуває це майно,  плата за інші комунальні послуги, які надаються підприємствами цієї сфери  до орендної плати не включаються.

3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції .

4. Обов’язки сторін

 Орендар зобов’язується:

4.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату та забезпечити ведення в орендованому приміщенні господарської діяльності за цільовим призначенням. Щомісячно направляти до уповноваженого органу по укладенню договорів оренди представника для отримання рахунку на сплату орендної плати.

4.3.На    вимогу    Орендодавця    проводити    звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

4.4. З дня підписання даного Договору в місячний термін укласти угоди з підприємствами – надавачами комунальних послуг та сплачувати кошти по експлуатаційних витратах на утримання нежитлових приміщень (вбудованих, прибудованих) в житлових будинках та окремо стоячих будівлях, та інші виплати, передбачені даним Договором. Невнесення оплати по експлуатаційних витратах протягом трьох місяців з дня закінчення терміну платежу є підставою для не продовження Договору оренди на новий термін.

4.5.Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Забезпечити орендоване Майно засобами протипожежної безпеки.

4.6.Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

4.7. Оплачувати Орендодавцю збитки, які можуть бути спричинені орендованому Майну з вини Орендаря.

4.8. Забезпечити Орендодавцюдоступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

Забезпечувати доступ до орендованого Майна представників Орендодавця та працівників по ремонту і обслуговуванню інженерних мереж.

4.9.  У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

4.10. За власні кошти проводити благоустрій прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані.

4.11. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний, капітальний та інші види ремонтів орендованого Майна за письмовим погодженням органу уповноваженого управляти відповідним майном. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення покращень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості покращень.

           4.12. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення покращень Орендар подає заяву і матеріали Орендодавцю відповідно до встановленого порядку, яку Орендодавець зобов’язаний розглянути впродовж 10-ти денного строку та письмово впродовж 3-ох днів після цього повідомити Орендаря про прийняте ним рішення.

4.13. У разі припинення або розірвання Договору в 10-ти денний термін повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, разом з отриманим обладнанням та інвентарем і зі всіма зробленими у ньому невід’ємними покращеннями, відшкодувати Орендодавцеві збитки, у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендарята сплатити орендну плату відповідно до умов договору.

4.14. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

4.16. Дотримуватись зобов’язань щодо вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта, забезпечити дотримання норм викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище; створення безпечних та нешкідливих умов праці; дотримання вимог експлуатації об’єкта.

4.17. Не експлуатувати та забезпечити зберігання обладнання Орендодавця, яке знаходиться в орендованому приміщення, але не орендується Орендарем. У випадку технічної необхідності використання Орендарем обладнання та комунікацій Орендодавця, встановлених в орендованих приміщеннях, Орендар зобов’язується укласти договір оренди на дане обладнання та комунікації

 4.18. Застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному діючим законодавством не пізніше 10-и (десяти) календарних днів з моменту підписання договору.

4.19. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

Орендодавець зобов’язується:

 4.20. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

 4.21. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

 4.22. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

4.23. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

     Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.

 5. Права сторін

 Орендар має право:

 5.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених статутом, чинним законодавством України та цим Договором, використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору

 5.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переобладнання орендованого приміщення за власні кошти.

 5.3. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту майна за письмовим дозволом Орендодавця.

             5.4. Після закінчення терміну Договору оренди Орендар, якщо він належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди на новий термін,крім  випадків,  якщо орендоване майно 

необхідне  для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це орендаря не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну договору..
            5.5. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до місцевого бюджету.

            5.6. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця.

 Орендодавець має право:

5.7.Відмовитись від Договору оренди в односторонньому порядку і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд.

Несплата Орендарем (під час терміну дії Договору) комунальних платежів, або інших платежів, передбачених даним Договором є підставою для не продовження Договору оренди на новий термін.

5.8. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

5.9. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

5.10. Розірвати Договір з підстав передбачених законодавством та умовами Договору.

6. Відповідальність і вирішення спорів за Договором        

6.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умов Договору.

6.2. За затримку повернення орендованого Майна Орендар сплачує Орендодавцю  неустойку в розмірі орендної плати.

6.3. За несвоєчасне або не в повному обсязі внесення орендної плати Орендар сплачує пеню (від несплаченої суми) в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, за кожен день прострочення (включаючи день оплати).

6.4. Орендарвідповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

6.5. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не досягнуто шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку.

6.6. Орендар несе відповідальність за збереження обладнання Орендодавця, яке знаходиться в орендованих приміщеннях, але не орендується Орендарем, з відшкодуванням фактичної вартості втраченого або пошкодженого обладнання.

6.7. В разі наявності у будівлі або споруді декількох Орендарів, Орендар несе відповідальність за належний технічний та санітарний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій та прибудинкової території пропорційно орендованій площі.

6.8. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

7. Особливі умови

7.1. Орендар не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати Майно повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Орендодавця. У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право ініціювати його дострокове розірвання в установленому порядку.

7.2. Майно повинно використовуватися Орендарем тільки за цільовим призначенням, обумовленим п.1.3 цього Договору та відповідно до умов Договору.

8. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

8.1. Цей Договір укладено строком на ________________________, що діє з "___" _____________ 20___ р. до "___" ______________20___р. включно.

8.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку Договору.

8.3. Зміни і доповнення до Договору оформляються в письмовій формі і набувають чинності з моменту підписання сторонами. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

8.4. Одностороння відмова від Договору оренди не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством

8.5. Чинність цього Договору припиняється в разі:

• закінчення строку, на який його було укладено;

            • несплати протягом трьох місяців орендної плати;

 • приватизації орендованого майна Орендарем;

 • загибелі орендованого Майна;

• ліквідації Орендаря – юридичної особи;

•банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;

8.7. Договір оренди може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї із Сторін Договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання Сторонами своїх зобов’язань; з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

8.8. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

8.9. Припинення або розірвання цього Договору не є підставою для відмови від виконання Орендарем своїх зобов’язань за цим Договором, які не були ним виконані в період дії Договору.

 8.10 Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.11. Цей Договір укладено в 2-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

8.12. Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною.  До цього Договору додаються:

- звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

 - акт приймання-передачі орендованого Майна.

            - витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки).

 

9. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

 

Орендодавець                                          Орендар

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь