A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Регламент виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області 

Рішення

третьої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 16 лютого 2017 року                                                                      

№95-3/2017                                                                                       м.Тлумач

 

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету

Тлумацької міської об’єднаної  територіальної громади

 

     Керуючись ст. 26, ст. 51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної політики, спорту, туризму та захисту прав громадян, міська рада

вирішила:

  1.  Затвердити Регламент виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади (додається).
  2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами міської ради  І. Одуда та постійну комісію з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної  політики, спорту, туризму та захисту прав громадян (О. Мельник).

 

Міський голова                                                                  Р. Круховський

 

 Додаток

                                              до рішення третьої сесії

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                 від 16 лютого 2017 року

№95-3/2017

РЕГЛАМЕНТ

Виконавчого комітету

Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Члени виконавчого комітету

3. Планування роботи виконавчого комітету

4. Підготовка проектів рішень

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6. Прийняття рішень

7. Скасування рішень виконавчого комітету

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

 1. Загальні положення

 1.1. Виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ  (далі виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 1.5 викласти в наступній редакції: «Засідання виконавчого комітету проводяться двічі на місяць , другий та останній четвер щомісяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:00 год.»;

1.6. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 1.7 викласти в наступній редакції: «Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У  випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від загального складу членів виконавчого комітету»;

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом півроку, голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою.

1.11. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.12. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює відділ організаційної і кадрової роботи та документообігу.

1.13. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

Список присутніх відображається у протоколі засідання.

1.14. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами  за погодженням міським головою.

1.15. Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на офіційному сайті Тлумацької міської ради невідкладно після їх підготовки.

( Рішенням дев'ятнадцятої сесії Тлумацької міської ради ОТГ внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 1.16 даного Регламенту викласти у наступній редакції: - Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – перший заступник міського голови.

1.17. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.18. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету міської ради на 15 хвилин.

Обговорення питань припиняється головуючим.

( Рішенням одинадцятої сесії Тлумацької міської ради ОТГ внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ в пункт 1.19 Регламенту, а саме, викласти у наступній редакції:

«На засіданні виконавчого комітету працівником відділу організаційної і кадрової роботи та документообігу ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету міської ради керуючий справами складає протокол, який підписує головуючий»)

1.20. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.21. Діяльність виконавчого комітету забезпечує  відділ організаційної і кадрової роботи та документообігу 

2. Члени виконавчого комітету

 2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  міського голови.

До виконавчого комітету за посадою входять міський голова, 1-й заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, старости та інші особи.

2.2. 1-й заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проекти рішень надсилаються членам виконавчого комітету в електронному вигляді  на персональні електронні скриньки.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи .

2.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету ради.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 3.2 даного Регламенту викласти у наступній редакції:  «План роботи виконавчого комітету складається відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу за пропозиціями керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету на півріччя й затверджується на засіданні виконавчого комітету»;

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

Відділу організаційної та інформаційної роботи  щомісячно подавати на затвердження виконавчому комітету  кандидатури на нагородження  до державних та професійних свят .

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється першим заступником міського голови.

Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради проводиться за квартальними  планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал  складається керівником відділу та затверджується профільним  заступником міського голови, керуючим справами (відповідно до розподілу посадових обов’язків)

3.8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступник питань, які мають бути включенні до плану роботи.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу та подається на затвердження міському голові.

4. Підготовка проектів рішень

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 4.1  викласти в наступній редакції: "Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ , організацій та громадян, підготовку проектів рішень виконавчого комітету до розгляду виконавчим комітетом здійснюють структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету»;

пункт 4.2  викласти в наступній редакції: «Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету на засідання виконавчого комітету покладається на керівників структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, які їх готують»;

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет невідкладно після підготовки і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради  підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядуванняЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальність за підготовку та виконання  таких рішень несуть 1-й заступник міського голови (відповідно до розподілу посадових обов’язків) та юрист міської ради.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 4.5  викласти в наступній редакції: «Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

   У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснює керуючий справами виконавчого комітету»;

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють 1-й заступник міського голови і керуючий справами.

4.7.  До проектів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби),список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.8. До проекту рішення додається аркуш погодження. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 4.5 викласти в наступній редакції: «Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснює керуючий справами виконавчого комітету»;

пункт 4.9  викласти в наступній редакції: «Проект рішення виконавчого комітету в аркуші погодження  погоджують:

- керуючий справами виконавчого комітету;

- заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);

- керівники відділів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої  компетенції;

- головний спеціаліст-юрисконсульт міської ради.

При візуванні проекту рішення виконавчого комітету обов’язково вказується дата візування. Відмова у візуванні не допускається.

У разі незгоди візуючого зі змістом проекту рішення виконавчого комітету візуючий зобов'язаний завізувати його (біля візи пишеться слово "З зауваженнями"), виклавши свої зауваження у письмовій формі.

Виконавець проекту рішення виконавчого комітету зобов'язаний, врахувавши всі зауваження, доопрацювати його.

Зауваження до проекту рішення виконавчого комітету можуть залишатися лише у разі недосягнення згоди візуючого з виконавцем проекту рішення виконавчого комітету (у цьому разі виконавець проекту рішення виконавчого комітету письмово викладає свої аргументи щодо незгоди із зауваженням). Управлінське рішення про можливість включення такого проекту рішення виконавчого комітету у проект порядку денного засідання виконавчого комітету приймає керуючий справами виконавчого комітету.»

( Рішенням дев'ятнадцятої сесії Тлумацької міської ради ОТГ внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 4.10 даного Регламенту викласти у наступній редакції: - Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, відділорганізаційної і кадрової роботи та документообігу редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

пункт 4.11 даного Регламенту викласти у наступній редакції: - До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами, додається весь необхідний перелік документів. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

 5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 5.1 викласти в наступній редакції: « Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – 1-м заступником міського голови і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.»;

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами , до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету  визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

 6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів,що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до відділу організаційної і кадрової роботи та документообігу, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 6.7 викласти в наступній редакції: «Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – 1-м заступником міського голови, додатки до рішень – керуючим справами виконавчого комітету на лицьовому боці останнього аркуша додатка)»;

6.8. Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу в 10-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

( Рішенням сорокової сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 28.02.2020 року № 1482-40/2020 внесено зміни в рішення третьої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 16 лютого 2017 року №95-3/2017, а саме: 

пункт 6.10  викласти в наступній редакції: «Виготовлення витягів з рішень виконавчого комітету здійснюються відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів»

6.11. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює відділ організаційної і кадрової роботи та документообігу шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.12. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом, на який покладено функції контролю.

6.13. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом, на який покладено функції контролю.

6.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

 7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

8.Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами, начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

 

Секретар міської ради                                                                       І. Денькович                                           

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь