Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 16.10.2014 № 1704/5

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2014  № 1704/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 жовтня 2014 р. 
за № 1280/26057

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції 
№ 1059/5 від 25.06.2015}

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про очищення влади»НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі - Реєстр), що додається.

2. Функції держателя Реєстру покласти на Департамент кадрової роботи та державної служби.

3. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) здійснити заходи щодо забезпечення створення програмного забезпечення Реєстру.

4. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Грибань С.О.), державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) забезпечити впровадження Реєстру.

5. Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства (Панченко А.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та оприлюднити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.

Міністр

Павло Петренко


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
16.10.2014  № 1704/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 жовтня 2014 р. 
за № 1280/26057

ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

{У тексті Положення слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінено словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

2. Реєстр - це електронна база даних, яка містить відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3. Реєстр ведеться з метою:

подання на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

подання на запит правоохоронних органів інформації про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосування законів;

проведення звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в Реєстрі;

надання фізичній особі (уповноваженій нею особі) за її зверненням відомостей про неї.

4. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

5. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні рекомендації щодо його ведення, здійснює безпосередній контроль за її створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

6. Адміністратор Реєстру - державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі - Адміністратор).

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

7. Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

8. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є:

Держатель через Департамент кадрової роботи та державної служби, який вносить або вилучає відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою абочетвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

9. Держатель вносить або вилучає в установленому порядку відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», Реєстратори надають інформацію з Реєстру у випадках, визначенихчастиною другою статті 7 Закону України «Про очищення влади», забезпечують оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

10. Реєстр ведеться державною мовою.

11. Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

12. Право доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, мають Держатель через Департамент кадрової роботи та державної служби, головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі через спеціалістів з питань ведення Реєстру.

II. Формування та ведення Реєстру

1. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

2. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу є:

надходження до Держателя від керівника органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, зазначена у частині третій статті 1 Закону України «Про очищення влади», інформації про звільнення особи з посади;

надходження до Держателя від керівника органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, які перебувають на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», інформації про неподання заяви такої особи у строк, передбачений частиною другою статті 4 Закону України «Про очищення влади»;

надходження до Держателя із Державної судової адміністрації України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили;

надходження до Держателя від органів, що здійснюють перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, копії висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, визначенихпунктами 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»;

надходження до Держателя від органу, який проводив передбачену статтею 6 Закону України «Про очищення влади» перевірку, копії висновку про встановлення перевіркою факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3. Реєстратор вносить до Реєстру відомості не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру.

4. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

число, місяць, рік народження;

місце народження;

паспортні дані (серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

місце проживання;

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою абочетвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

5. Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є надходження до Держателя від органу, який проводив передбачену Законом України «Про очищення влади» перевірку, обґрунтованого рішення про скасування результатів перевірки, яке свідчить про відсутність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади», відповідне судове рішення, а також випадки, визначені законом.

6. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається до Держателя, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення протягом трьох робочих днів, про що письмово повідомляє особу.

III. Надання інформації з Реєстру

1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру чи інформаційної довідки.

Інформація з Реєстру також надається під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в Реєстрі.

2. Витяг з Реєстру - документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, отриманих за параметрами пошуку, визначеними в пункті 5 цього розділу (додатки 12).

3. Міністерство юстиції України надає безоплатно витяг з Реєстру протягом трьох робочих днів на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (додаток 3), до якого додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється.

Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі надають безоплатно витяг з Реєстру протягом трьох робочих днів на підставі письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (додаток 3), до якого додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється.

4. Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

номер витягу, дата формування;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Реєстрі (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

відомості про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою абочетвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

відомості про Реєстратора, який надав витяг.

5. Пошук у Реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей про особу - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження, число, місяць, рік народження.

6. Реєстратор відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі відсутності у запитувача підстав в отриманні запитуваної інформації або якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 5 цього розділу.

7. Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

8. Витяг на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України надається на бланку Міністерства юстиції України в одному примірнику та скріплюється підписом заступника Міністра - керівника апарату або директора Департаменту кадрової роботи та державної служби.

Витяг на підставі письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора надається на бланках головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в одному примірнику та скріплюється підписом керівника або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків відповідного управління юстиції.

9. Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у журналі видачі витягів з Реєстру.

10. Інформаційна довідка з Реєстру (далі - довідка) - це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі (додатки 45).

11. У довідці зазначаються:

відомості про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою абочетвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті.

12. Довідка надається головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі протягом трьох робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), у якому мають бути обов’язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації відповідно до пункту 5 цього розділу (додаток 3).

13. Довідка з Реєстру видається на бланку головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

14. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»;

3) відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;

4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою абочетвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Розміщення інформації на веб-сайті Міністерства юстиції України здійснюється в день внесення відповідної інформації до Реєстру.

Інформація у Реєстрі розміщується у форматі, придатному для роздрукування.

Відомості про осіб, виключені з Реєстру з підстав, визначених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення, не підлягають розміщенню на веб-сайті.

Пошук інформації про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади», здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності останнього) такої особи.

IV. Відповідальні особи

1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

3. Посадові особи Реєстратора є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

4. Адміністратор відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з вини Адміністратора.

Директор Департаменту 
конституційного, 
адміністративного 
та соціального законодавства
А.М. Панченко


 

Додаток 1 
до Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України 
«Про очищення влади» 
(пункт 2 розділу ІІІ)

ФОРМА ВИТЯГУ, 
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», щодо відсутності інформації

Початок цитати

Витяг 
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

 

Номер витягу:

<Номер витягу>

Дата формування:

<Дата формування>

Відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу:

<ПІБ або назва заявника, який звернувся за наданням витягу>

Відомості, за якими здійснювався пошук:

Прізвище, імя, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження>

За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», інформація відсутня

Витяг сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано витяг>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Кінець цитати


Додаток 2 
до Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України 
«Про очищення влади» 
(пункт 2 розділу ІІІ)

ФОРМА ВИТЯГУ, 
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про наявність інформації

Початок цитати

Витяг 
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

 

Номер витягу:

<Номер витягу>

Дата формування:

<Дата формування>

Відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу:

<ПІБ або назва заявника, який звернувся за наданням витягу>

Відомості, за якими здійснювався пошук:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження>

За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», міститься така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження >

Серія та номер паспорта:

<Серія та номер паспорта>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце роботи на час застосування положеньЗакону України «Про очищення влади»:

<Місце роботи>

Посада:

<Посада>

Відомості про стан проходження перевірки:

<Відомості про стан проходження перевірки>

Час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади»:

<Час, протягом якого на особу поширюється заборона>

Витяг сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано витяг>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Кінець цитати


Додаток 3 
до Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України 
«Про очищення влади» 
(пункти 3, 12 розділу ІІІ)

ЗАПИТ 
про надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»


Додаток 4 
до Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України 
«Про очищення влади» 
(пункт 10 розділу ІІІ)

ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ, 
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», щодо відсутності інформації

Початок цитати

Інформаційна довідка 
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

Інформація щодо:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження>

в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відсутня

Довідку сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано довідку>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Кінець цитати


Додаток 5 
до Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України 
«Про очищення влади» 
(пункт 10 розділу ІІІ)

ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ, 
що надається з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про наявність інформації

Початок цитати

Інформаційна довідка 
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», міститься така інформація про особу:

Прізвище, ім’я, по батькові:

<Прізвище, ім’я, по батькові>

Місце народження:

<Місце народження>

Дата народження:

<Дата народження >

Серія та номер паспорта:

<Серія та номер паспорта>

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

<Реєстраційний номер облікової картки платника податків>

Місце роботи на час застосування положеньЗакону України «Про очищення влади»:

Продовження додатка 5 <Місце роботи>

Посада:

<Посада>

Відомості про стан проходження перевірки:

<Відомості про стан проходження перевірки>

Час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади»:

<Час, протягом якого на особу поширюється заборона>

Довідку сформовано:

<ПІБ особи, якою сформовано довідку>

Назва посади особи, що підписує документ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь