A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Центр надання соціальних послуг Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять шостої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 грудня 2018 року

№853-26/2018                                                                                       м. Тлумач

Про створення комунальної установи

 «Центр надання соціальних послуг

Тлумацької міської ради об’єднаної

територіальної громади»

    Відповідно до статті 46 Конституції України, розпорядження Кабінету Мінітсрів України №333 від 01.04.2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

1. Створити комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади», як юридичну особу.

2. Затвердити Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади» згідно з додатком.

3. Призначити керівником комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади» Гринишин Уляну Петрівну з 09.01.2019р.

4. Призначеному керівнику провести всі дії щодо державної реєстрації комунальної установи «Центр надання соціальних послуг  Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів І.Мандара.

 

Міський голова                                                                             Р. Круховський

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тлумацької міської

ради ОТГ від 21.12.2018р.

№853-26/2018

                                                              

ПОЛОЖЕННЯ

Про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг

Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади»

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади»(далі - центр) - спеціальний заклад, створений для надання соціальних послуг сім’ям, дітям, молоді та одиноким громадянам похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують  сторонньої допомоги, в тому числі  за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Скорочена назва центру –КУ«Територіальний центр»

Юридична адреса КУ «Територіальний центр»: 78001, Івано-Франківська область, Тлумацький район, місто Тлумач, вулиця Макуха,2.

2. Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується Тлумацькою міською радою ОТГ і належить до сфери її управління.

Центр у своїй діяльності підзвітний, підконтрольний та підпорядковується Тлумацькій міській раді ОТГ, міськомуголові та виконавчому комітету Тлумацької міської ради ОТГ, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчоївлади – також підконтрольний відповідним органам виконавчоївлади.

2.1. Положення про Центр, затверджується сесією Тлумацької міської ради ОТГ.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами КабінетуМіністрівУкраїни, Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді та спорту, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

-        законність;

- соціальнасправедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- дотримання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплектність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

4. На соціальні послуги центру мають право такі категорії  населення:

4.1. сім’ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

4.2. громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності,  але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;   

4.3. громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний  сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.

5. Основнимизавданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставинисімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, а також громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної базиданих таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послугза результатами проведеної оцінки потреб у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснюєзаходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей, молоді та громадян, зазначених у п.4. цього Положення, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- контролю в межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, ООС та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім'ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції, ООС та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб, центр надає послуги з:

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстренного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації).

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції;

9) здійснює інші завдання відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Центр має право:

- вносити обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на ньогозавдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей, молоді та громадян похилого віку;

- створювати в разі потреби у  сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті  4  цього Положення, за їх місцем проживання;

- в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу,  в тому числі із-за кордону, яка використовується для  надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за поданням міського голови сесією Тлумацької міської ради ОТГ.

  9. Директор центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- складає, погоджує з міським головою та затверджує  штатний розпис центру;

- затверджує посадові інструкції працівників центру;

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

- розпоряджається в установленному чинним законодавством порядку майном і коштами центру;

- утворює в центрі атестаційну комісію та інші комісії, відповідно до вимог чинного законодавства та сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру відповідно до вимог чинного законодавства;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідально стіпрацівників центру;

- розпоряджається коштами центру в межах затвердженогокошторисувитрат та відповідно до їх цільового призначення.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Центру заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між засновником та працівниками центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

Центр є бюджетною неприбутковою організацією.

Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Уцентрі можуть утворюватися мультидисциплінарні командиві дповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг.

11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням. Як юридична особа Центр може від свого імені набувати майнові, особисті немайнові права і обов’язки (укладати договори, контракти, угоди), бути позивачем і відповідачем в судових органах України.

12. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь