Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ №01-02 Зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядженням міського голови

                                                                                    Тлумацької міської ради ОТГ

 

                                                                                           від ________________ р. № _____

 

 

                                                                                  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ №01-02

Зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи

 

 

 

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Відділ надання адміністративних послуг(Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ)

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги, телефон, електронна адреса

вулиця Макуха,14а, місто Тлумач,

Івано-Франківської області,

тел.­­­­­­­­­­­ ­­­­______________

Tlumachtsnap@ukr.net

 rs.tlumach@ukr.net

3.

Інформація щодо режиму роботи

Графік роботи :

понеділок середа, четвер з 8.00 до 17.15

п’ятниця  з 8.00 до 16.00

вівторок з 8.00 до 20.00

без перерви на обід

Час прийому громадян:

понеділок середа, четвер з 8.00 до 16.00

п’ятниця  з 8.00 до 15.00

вівторок з 8.00 до 20.00

Вихідні :

субота,неділя

4.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги (відділене робоче місце адміністратора)

Віддалене робоче місце адміністратора відділу надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ) в с.Остриня

Віддалене робоче місце адміністратора відділу надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ) в с.Бортники

5

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги, телефон, електронна адреса (відділене робоче місце адміністратора)

вулиця Лесі Українки, 1а, с. Остриня, Тлумацького району,

Івано-Франківської області,

тел.­­­­­­­­­­­ ­­­­______________

 Tlumachtsnap@ukr.net

вулиця Перемоги, 13, с. Бортники, Тлумацького району,

Івано-Франківської області,

тел.­­­­­­­­­­­ ­­­­______________

 Tlumachtsnap@ukr.net

6

Інформація щодо режиму роботи (відділене робоче місце адміністратора)

Час прийому громадян:

Вівторок, четвер з 14.00 до 17.00

Вихідні :

субота,неділя

Час прийому громадян:

Понеділок, середа з 14.00 до 17.00

Вихідні :

субота,неділя

7.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. Заява (встановленої форми).
 2. У разі зняття з реєстрації місця проживання – документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання:
 • паспорт громадянина України;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.

 1. У разі зняття з реєстрації місця перебування – довідка про звернення за захистом в Україні.
 2. Квитанція про сплату адміністративного збору;
 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (з позначкою військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування) – для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку.

 

У окремих випадках зняття з реєстрації місця проживання / перебування здійснюється на підставі:

 1. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 2. Свідоцтва про смерть.
 3. Повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку.
 4. Інших документів, які свідчать про припинення:
 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу Державної міграційної служби або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
 • підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
 • підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів). Здійснюється за заявою власника/наймача житла або їх представників.

 

             Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

 

             Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 

             У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

8.

Порядок та спосіб подання документів

У паперовій формі :

  1. Особисто – пред’являється документ, що посвідчує особу.
  2. Через представника (законного представника). Представник (законний представник) додатково подає:
  1. документ, що посвідчує особу представника;
  2. документи, що підтверджують повноваження особи діяти від імені іншої особи:
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника особи

або

довіреність, посвідчена в установленому законом порядку.

9.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Послуга платна.

Розмір плати :

 
 

0,0085 розміру мінімальної заробітної плати* (13,60 грн).

 

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу.

 

* мінімальна заробітна плата із розрахунку 1600 грн відповідно до пункту 4 Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VIII.

   

 

9.1

Реквізити

?

10.

Строк надання адміністративної послуги

Послуга надається в день звернення.

11.

Результат надання адміністративної послуги

 

 1. Рішення про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи.

 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи вносяться до документів шляхом проставлення в них відповідного штампа зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи.

 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання вносяться до:

 • паспорта громадянина України;
 • тимчасового посвідчення громадянина України;
 • посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

 

Відомості про зняття з реєстрації місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні.

 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

 • у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа зняття з реєстрації місця проживання особи;
 • у формі картки (зразка 2015 року) - видається довідка про зняття з реєстрації місця проживання.

Або

 1. Рішення про відмову у знятті з реєстрації місця проживання/перебування особи, що приймається шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання/перебування підстав відмови.

Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

12.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

 У паперовій формі:

  1. Особисто – пред’являється документ, що посвідчує особу.
  2. Через представника (законного представника). Представник (законний представник) додатково подає:
  1. документ, що посвідчує особу представника;
  2. документи, що підтверджують повноваження особи діяти від імені іншої особи:
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника особи

або

довіреність, посвідчена в установленому законом порядку.

13.

Нормативно-правові акти, які регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

 1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
 2. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (стаття 38).
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. №1774-VIII (пункт 4).
 4. Сімейний Кодекс України (стаття 160, 161).

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь