Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Проект Статуту «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіально громади Тлумацького району Івано-Франківської області

Дата: 10.02.2017 10:32
Кількість переглядів: 1189

Фото без опису

проект

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

третьої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

Від ___ березня 2017року

№ __-4/2017                                                                     м. Тлумач

Про створення комунального закладу охорони здоровя

Тлумацької об’єднаної територіальної громади

«Тлумацький центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

            Відповідно до статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», наказу МОЗ України № 801 від 29.07.20016 року Тлумацької об’єднаної територіальної громади, надання якісних послуг населенню, міська рада   

вирішила:

1.  Створити  на базі приміщень поліклінічного корпусу Тлумацької центральної районної лікарні комунальний заклад охорони здоровя Тлумацької об’єднаної територіальної громади«Тлумацький центр первинної медико-санітарної допомоги».

2. Затвердити Статут комунального закладу охорони здоровя Тлумацької об’єднаної територіальної громади«Тлумацький центр первинної медико-санітарної допомоги».

3. Затердити штатний розпис Тлумацького центру первинної медико-санітарної допомоги.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Радовця А.П.

 

      Міський голова                                                                                                Р. Круховський    

 

 

 

             

«Затверджено»

Рішенням Тлумацької міської ради 

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району

Івано-Франківської області                                      

          від __ березня 2017р. № __-4/2017                                                   

                                                                                              

                                                                                              

СТАТУТ

   « Центру первинної медико-санітарної допомоги»

Тлумацької міської ради обєднаної територіально громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

 

м. Тлумач 2017 рік

                                                                                                       

                                                    

                     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району  Івано-Франківської області (далі - ЦПМСД)  є комунальним закладом охорони здоров’я Тлумацької міської радиоб’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (далі - ПМД).

1.2. ЦПМСД створений за рішенням Тлумацької міської радиоб’єднаної територіальної громадиТлумацького району Івано-Франківської області (далі - Засновник).

1.3. ЦПМСД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику.

1.4. ЦПМСД  заснований на базі комунальної власності територіальних громад Тлумацького району. Представником власника є Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громадиТлумацького району Івано-Франківської області.

ЦПМСД являє собою лікувально-профілактичну установу в склад якої входять:

Адміністративно-господарська служба;

Відділення сімейної медицини;

Бортниківська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

Фельдшерсько-акушерські пункти сіл: Братишів, Остриня, Загір’я, Вікняни, Тарасівка, Пужники, Прибилів, Гринівці, Колінці, Надорожна, Королівка.

1.5. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

1.6. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами  Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами і цим Статутом.

1.7. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника за погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрацій відповідно до законодавства.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування: «Центр первинної медико-санітарної допомоги»Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району  Івано-Франківської області.

Скорочене  найменування:  ЦПМСД  Тлумацької ОТГ.

        2.2. Місцезнаходження: 78000, вул. Винниченка, 84, м. Тлумач, Івано –Франківської обл.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями ЦПМСД є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД), екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

3.2. Відповідно до покладених завдань ЦПМСД забезпечує:

1) надання населенню ПМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3)раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики - сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМСД;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ЦПМСД та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ЦПМСД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

3.3. Реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 7 пункту 3.1, підпунктами 219 - 24 пункту 3.2 цього розділу, за рішенням ради ОТГ може здійснюватись згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» для організації єдиного медичного простору на рівні ПМД.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.2. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПМД населенню;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

4.3. ЦПМСД забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі - ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування ЦПМСД та згідно укладених договорів ;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до ЦПМСД населення.

4.4. Організацію виконання покладених на ЦПМД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов'язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

V. УПРАВЛІННЯ.

 

5.1. Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту за згодою керівникадепартаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

5.2. Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво ЦПМСД;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД та територіальних громад згідно укладених договорів про співпрацю;

3) призначає своїх заступників та керівників підрозділів ЦПМСД;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД;

5) затверджує плани роботи ЦПМСД та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи ЦПМСД та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

8) видає накази по ЦПМСД;

9) затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені ЦПМСД;

14) представляє інтереси ЦПМСД в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ЦПМСД.

5.3. Реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 14 пункту 5.2. цього розділу, за рішенням ради ОТГ, може здійснюватись згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво територіальних громад, для організації єдиного медичного простору.

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

6.1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

1) адміністративно-управлінський підрозділ;

2) господарська частина;

3) лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД.

6.2. У сільській місцевості долікарську медичну допомогу можуть надавати ФАП/ФП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій.

6.3. З метою збільшення доступності ПМД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою ОТГ, за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування, які не входять у структуру ЦПМСД.

VII.ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації.

7.2. За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

7.3. ЦПМСД взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМД.

7.4. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування хворих у ЦПМСД здійснюється відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416.

7.5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів амбулаторій та на заступника головного лікаря ЦПМСД за розподілом функціональних обов’язків.

7.6.  Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яка діє відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 287/28417.

 

                                             VIII.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Основним джерелом фінансування ЦПМСД є кошти медичної субвенції та місцевого/місцевих бюджету/бюджетів.

8.2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

 

IX.ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники ЦПМСД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1. Припинення діяльності ЦПМСДздійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація ЦПМСДздійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію ЦПМСД.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості ЦПМСДта виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію ЦПМСД.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління ЦПМСД. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені ЦПМСД, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам ЦПМСД, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. ЦПМСД є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

Секретар міської ради                                                                                             Ігор Денькович         


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь