A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 02.01.2018 14:56
Кількість переглядів: 1376

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА січень–ЛИСТОПАД 2017  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

       Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 1378,3 тис. осіб, з них 606,1 тис. проживали у міських поселеннях, 772,2 тис. –        у сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня 2017р. кількість жителів зменшилась             на 1634 особи.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2017р. становила 11407 осіб, померлих – 14319 осіб.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

        Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій    (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у листопаді 2017р. становила             192,7 тис. осіб, що на 1,5 тис. осіб більше порівняно з жовтнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 8,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84%. Жінки становили 61% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та сільській місцевості) на кінець листопада 2017р. становив 1% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю          у листопаді 2017р., склала 7,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1931,8 грн, або 60,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати        (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. збільшилась на 31,1% порівняно з жовтнем 2017р. і на кінець місяця становила 2373 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце упродовж листопада 2017р. зменшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 4 особи.

 

Доходи   населення

 

У січні–листопаді 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників  10 і більше осіб) становив 5995 грн, що на 45% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 126,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 грудня 2017р. склала 34,1 млн.грн, або 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р. Упродовж листопада 2017р. сума заборгованості збільшилась на 31,6%, або на 8,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 68,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 31,9%. Борг економічно неактивних підприємства погашено.

Із загальної суми боргу 18,1 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (53,1% від загальної суми боргу) та  промисловість (45,2%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–листопаді 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 326,7 тис. домогосподарств на суму 178,8 млн.грн, з них у міських поселеннях – 143,5 тис. на суму 72,4 млн.грн, у сільській місцевості – 183,2  тис. та 106,4 млн.грн відповідно.

Крім того, 22,1 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 57,5 млн.грн,     з них для домогосподарств сільської місцевості – 21,7 тис. та 56,2 млн.грн відповідно.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2017р. склав       561,4 грн (у жовтні 2017р. – 248,2 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2507,1 грн  (у жовтні 2017р. – 2435 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 17,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  4,9%  більше від  обсягу січня–листопада 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно з листопадом 2016р.  збільшився  на  1,7%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 103,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,4%, у господарствах населення – 100,7%.

            Під урожай 2018р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно  на  площі 92,8 тис.га, що на 0,7% більше минулорічного рівня, у т.ч. культури  зернові на  зерно – на  74,6 тис.га  (на  21,7%  більше).

За січень–листопад 2017р. реалізовано на забій 109,6 тис.т худоби та птиці, що на 0,3% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вироблено 428 тис.т молока (на 0,8% менше) та 334,9 млн.шт  яєць  (на 15,3% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 158,5 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 грудня 2016р.),  у т.ч. корів – 97,2 тис.  (на 2% менше); свиней – 317,9 тис.  (на 4,3% менше), овець  та  кіз – 30,2 тис.  (на 1,3% більше), птиці всіх видів – 4316,6 тис. голів  (на  3,6% менше).

Обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно  виробленої аграрної  продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р.  зріс  у 1,5 раза, у т.ч.  рослин­ництва – на 45%,  тваринництва – у 1,7 раза.

На 1 грудня  2017р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах,  що здійснюють  зберігання, перероблення зернових   та  зернобобових культур, було в наявності 312 тис.т зерна, що на 6,4% більше, ніж на 1 грудня 2016р. Середня  закупівельна  ціна  зернових  культур,  яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні–листопаді  п.р.  становила  3627,5 грн  за  т (у січні–листопаді  2016р. – 3279,1 грн).

 

Промисловість

 

За підсумками січня–листопада 2017р. індекс промислової продукції склав 111,8%, у листопаді порівняно з жовтнем п.р. та листопадом 2016р. – відповідно 100,7% та 114,2%.

Приріст продукції у січні–листопаді 2017р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 15,3%, переробній промисловості – на 13,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,9%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 5,6 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,5 раза), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 15,5%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 15,3%), у машинобудуванні (на 11,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10,4%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,2%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 10,8%).

Підприємствами області у січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 41,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 8,2 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1533,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з  аналогічним  періодом  2016р. становив 116,6%.

Зведення будівель збільшилося на 3,7%, у т.ч. нежитлових – на 6,9%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,1%. Інженерних споруд  зведено на 35,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 13,6 млн.т вантажів, що на 29% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 8,4 млн.т вантажів, що на 42,6%  більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот  становив  1085,5 млн.ткм      або 85,3% обсягу січня–листопада  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 73,3 млн. пасажирів, що на 7,4% більше, ніж за січень–листопад 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі       1144,9 млн.пас.км  або  на  23,4% більше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2017р. становили 515,3 млн.дол. США, імпорту – 490,4 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 15,1%, імпорту – на 45,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 24,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,05.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  328,5 млн.дол. США або 63,8% від загальнообласного обсягу.

                                                                                                                                  

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у листопаді 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  100,9%,  з  початку  року  –  112,5%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,1%  та  113,0%  відповідно.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

 

05.01.2018

10.1–10/3-5

 

На №

 

від

 

   

 

Прес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–листопаді 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 41,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 8,2 млрд.грн (у січні–листопаді 2016р. – на 31,2 млрд.грн та 5,7 млрд.грн відповідно).

У загальному обсязі реалізації 50,9% становила продукція переробної промисловості, 41,1% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 7,3% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,7% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 72% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 10,4%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 7,7%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,9%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,6%, добування сирої нафти та природного газу – 3%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,2%.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49% займала енергія, 39,3% – товари проміжного споживання, 9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

 

05.01.2018

10.1–10/2-6

 

На №

 

від

 

                                                                                                                                             

Прес-випуск

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами міст та районів області у січні–листопаді 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. За січень–листопад 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 41,7 млрд.грн, що склало 2,2% її загального обсягу по Україні.

Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Бурштина (23,9% загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (22,9%), Калуша (18,7%), а також Тисменицького (10,6%), Долинського (6,2%), Рожнятівського (5,7%) та Надвірнянського (4%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 2%, м.Коломиї – 1,1%, м.Яремче – 1%, Снятинського – 0,9%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,6%, м.Болехова – 0,5%, Городенківського – 0,4%, Косівського – 0,3%, Калуського та Коломийського – по 0,2%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 30,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (639,6 тис.грн), Калуші (115,7 тис.грн), Івано-Франківську (37,8 тис.грн), Тисменицькому (53,6 тис.грн), Долинському (37,3 тис.грн) та Рожнятівському (32,8 тис.грн) районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49% займала енергія, 39,3% – товари проміжного споживання, 9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари.

Частка енергії в загальному обсязі реалізації переважала у містах Бурштині (99,6%), Івано-Франківську (61,5%), Долинському (80,1%), Косівському (77,4%), Калуському (52,5%), Надвірнянському (49,6%) районах; товарів проміжного споживання – у містах Яремче (99,2%), Калуші (79,4%), Коломиї (64,7%), Рожнятівському (98,9%), Тисменицькому (92%), Снятинському (69,4%), Верховинському (66,1%), Тлумацькому (64,4%), Богородчанському (50,3%) районах; споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у місті Болехові (56,4%), Городенківському (88,9%), Коломийському (53,7%), Галицькому (51%), Рогатинському (38%) районах.

Частка інвестиційних товарів в обсягах реалізації вищою, ніж в середньому по області, була у містах Івано-Франківську (9,5%), Коломиї (2,8%) та Калуському районі (26,1%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua    Web: http//www. ifstat.gov.ua    Код ЄДРПОУ 02360599

28.12.2017

 

10.1-10/431-1

 

 

 

 

 

Прес-випуск                                                                             

 

Про  посів  озимих культур

під урожай 2018 року господарствами

Івано-Франківської  області

Головне управління статистики інформує. Всіма категоріями господарств посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2018р. проведено на площі 92,8 тис.га, що на  0,7% більше, ніж у попередньому році, у т.ч. агроформуваннями засіяно 69,6 тис.га (на 1,1% більше), господарствами населення – 23,2 тис.га (на 0,6% менше).

Посіви озимих культур  на зерно, на які припадає  80,4% площ озимих (торік – 66,5%), у п.р. порівняно з попереднім роком збільшено на 13,3 тис.га або на 21,7%. У їх структурі частка озимої пшениці становить 84,1% (у структурі площ під урожай 2017р. – 82,8%), жита  озимого – 3,5% (4,2%),  ячменю – 12,2%  (12,6%). 

У територіальному розрізі найбільше культур зернових посіяно сільськогосподарськими підприємствами Городенківського (13,9 тис.га), Рогатинського (9 тис.га) Тлумацького (8,6 тис.га), Коломийського (8,1 тис.га) та Снятинського (7,7 тис.га) районів.

Під озимим ріпаком на зерно зайнято 18 тис.га проти 30,7 тис.га  на 1 грудня 2016р. У територіальному розрізі найбільші площі цієї культури сконцентровано у сільськогосподарських підприємствах Рогатинського  Городенківського (по 3,8 тис.га) та Коломийського (2,3 тис.га) районів.

  

 Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13, e-mail:ifgus@ifstat.gov.ua.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

 При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗОВЕ.

 

 

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua     Код ЄДРПОУ 02360599

29.12.2017

10.3-10/578-4

 

На №

 

від

 

Прес-випуск

   

Стан виплати заробітної плати на

підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 грудня 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 грудня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 34,1 млн.грн, що складає 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Порівняно з 1 листопада 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 8,2 млн.грн, або на 31,6%. Збільшення заборгованості відбулося у Коломийському (на 5,1 млн.грн, або у 3 рази), Городенківському (на 685,7 тис.грн, або на 47,3%), Рогатинському (на 263,8 тис.грн, або на 14%), Тисменицькому (на 102 тис.грн, або на 5%), Косівському (на 98,5 тис.грн, або на 2,7%) районах та м.Івано-Франківську (на 424,3 тис.грн або на 3,2%). Виник борг у Богородчанському районі в сумі 2,5 млн.грн. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 листопада 2017р. і склала175,2 тис.грн. Погашено заборгованість у м.Коломиї та Снятинському районі.

На підприємства обласного центру припадає 40,1% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Коломийського району – 22,1%, Косівського – 11,1%, Богородчанського – 7,3%, Городенківського,  Рогатинського та Тисменицького – по 6,3%, Надвірнянського – 0,5%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 1 грудня 2017р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів на підприємствах Богородчанського, Городенківського, Коломийського, Косівського та Рогатинського районів склала 18,1 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 68,1% суми боргу, водночас у Богородчанському, Городенківському, Коломийському, Косівському та Рогатинському районах цей показник складає 100%, в обласному центрі – 35%, в Тисменицькому районі – 14,4%.

У Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі 85,6% суми боргу, у м.Івано-Франківську 65% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 31,9%).

Борг економічно неактивних підприємств, який був утворений у м.Івано-Франківську, погашено.

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-09; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua    Web: http//www. ifstat.gov.ua    Код ЄДРПОУ 02360599

28.12.2017

 

10.1-10/432-3

 

 

 

 

 

Прес-випуск

 

Про посів озимих культур під урожай 2018 року

сільськогосподарськими підприємствами

районів Івано-Франківської області

Головне управління статистики інформує. Посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2018р. сільськогосподарськими підприємствами області у 2017р. проведено на площі 69,6 тис.га, що на 1,1% більше, ніж у попередньому році. Серед районів найбільше озимини посіяно сільськогосподарськими підприємствами Городен­ківського – 13,9 тис.га або 20% площ озимих культур, посіяних сільськогосподарським підприємствами області, Рогатин­ського – 9 тис.га (12,9%), Тлумацького (8,6 тис.га або 12,4%), Коломийського (8,1 тис.га або 11,7%), Снятинського (7,7 тис.га або 11%), Галицького (6,5 тис.га або 9,3%), Калуського (4,5 тис.га або 6,4%), Тисменицького (3,7 тис.га або 5,3%) районів. Частка Богородчанського, Долинського, Рожнятівського та Надвірнянського районів у обласних посівах озимих культур агроформуваннями коливається в межах 4,6–1,5%, Косівського району, Івано-Франківської та Болехівської міських рад – не перевищує 1%.

Посіви зернових культур, на які припадає 80,4% площ озимини (торік – 66,5%), у п.р. порівняно з попереднім роком розширено на 13,3 тис.га або на 21,7%. У територіальному розрізі найбільше зернових культур посіяно сільськогосподарськими підприємствами Городенківського (13,9 тис.га), Рогатинського (9 тис.га) Тлумацького (8,6 тис.га), Коломийського (8,1 тис.га) та Снятинського (7,7 тис.га) районів. Збільшення площ посіву культур озимих на зерно порівняно з попереднім роком відбулось у сільськогосподарських  підприємствах  більшості районів  на 5,4% – у  22,5  раза, крім Галицького, де посів озимих зернових скорочено  на  8,8%,  Надвірнянського (на 26%),  Калуського (на  36,5%)  та  Рогатинського  (на 37,2%)  районів. 

У структурі посівів озимих культур зернових частка пшениці озимої становить 84,1% (проти 82,8% у попередньому році), жита  озимого – 3,5% (4,2%),  ячменю – 12,2%  (12,6%). В районному розрізі найбільші посіви пшениці озимої провели агроформування Городенківсь­кого (20,6% площ посіву пшениці сільськогосподарськими підприємствами області), Тлумацького (13,4%), Коломийського (11,6%), Галицького (11,5%), Снятинського (11,4%), Рогатинського (9,4%) районів, ячменю – Городенківського (17,2%),  Тлумацького (17,1%) та Калуського (16,8%) районів.

Посіви ріпаку озимого на зерно скорочено на 41%, ним засіяно 18 тис.га. У територіальному розрізі найбільші площі цієї культури сконцентровано у сільськогосподарських підприємствах Рогатинського, Городенківського (по 3,8 тис.га), Коломийського (2,3 тис.га), Снятинського (1,7 тис.га), Тлумацького (1,6 тис.га), Калуського (1,4 тис.га) та Галицького (1,3 тис.га) районів. Збільшення площ під цією культурою спостерігається у сільськогосподарських  підприємствах  Рогатинського (на  18,3%)  та  Надвірнянського (у 1,9 раза)  районів; у  Калуському, Коломийському, Городенківському, Галицькому районах та Івано-Франківській міській раді посіви ріпаку  скорочено на 6,5%–37,1%, Богородчанському – у 1,8 раза, у Тлумацькому – у 2 рази, у Снятинському – у 2,1 раза, у Тисменицькому – у 4,6 раза.

 

 Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13, e-mail:ifgus@ifstat.gov.ua.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

 При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗОВЕ.

 

 

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua     Код ЄДРПОУ 02360599

29.12.2017

10.3-10/579-2

 

На №

 

від

 

Прес-випуск

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у листопаді 2017 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у листопаді 2017р. становив 6252 грн, що майже у 2 рази перевищував законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). За розміром номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 15 місце серед регіонів України.

Найвищий рівень заробітної плати у листопаді 2017р. спостерігався в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування,   виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері фінансової та страхової діяльності, у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області в 1,5–1,8 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (50,1% від середнього показника по області).

Заробітна плата у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. зменшилась на 0,6%, а відносно листопада 2016р. – збільшилась на 44,6%.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2017р. по відношенню до жовтня 2017р. становив 98,3%, до листопада 2016р. – 125,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 грудня 2017р. становила      34,1 млн.грн, що складає 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р., та 1,3% суми заборгованості по державі. Упродовж листопада 2017р. заборгованість збільшилась на 8,2 млн.грн, або на 31,6%.

У структурі загальної суми заборгованості 68,1% припадає на економічно активні підприємства, 31,9% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Із загальної суми боргу 18,1 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (53,1% від загальної суми заборгованості) та промисловість (45,2%).

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-09; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь