Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 05.12.2017 07:49
Кількість переглядів: 2806

Фото без опису

 

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02360599

04.12.2017

02-24/303-479

 

На №

 

 

 

                                                                            

Прес-випуск

До Дня працівників статистики

 

         Відзначення Дня працівників статистики свідчить про важливу роль, яка відводиться статистичній службі у розв’язанні складних завдань забезпечення соціально-економічного розвитку держави.

Результати щоденної праці статистиків, зокрема і фахівців Головного управління статистики, є базовим підгрунтям створення якісної інформаційної бази для аналізу та прогнозування тенденцій соціального та економічного розвитку нашого краю та держави в цілому.

У 2017 році завершується реалізація п’ятої за роки незалежності Стратегії розвитку державної статистики. ЇЇ виконання дозволило підвищити якість державної статистики на основі створення процесно-орієнтованої статистичної системи, яка відповідає міжнародним стандартам, забезпечило формування позитивного ставлення до неї у громадськості.

Результатом статистичного виробництва, що передбачає здійснення процесів збирання, обробки, аналізу та поширення, є підготовка статистичних продуктів із врахуванням запитів і потреб користувачів, забезпечення їх вільного та рівного доступу до все більшої кількості статистичних даних.

З початку року фахівцями Головного управління статистики підготовлено 43 статистичні збірники, 540 статистичних бюлетенів, 19 довідників та буклетів, 21 доповідь та 160 експрес-випусків.

         Активно висвітлювалися результати державних статистичних спостережень у засобах масової інформації. Упродовж року оприлюднено 340 повідомлень про соціально-економічне становище області, міст та районів, понад 6,5 тис. інформаційних матеріалів, в тому числі у вигляді інфографіки, з актуальних питань сьогодення, на радіо та телебаченні фахівцями Головного управління статистики озвучено 215 публікацій.

Підготовку цих статистичних продуктів здійснено за результатами опрацювання понад 220 тис. первинних звітів, поданих респондентами.

Отже, зміцнення партнерських відносин з респондентами та користувачами, які виступають повноправними учасниками процесу статистичного виробництва, є одним з пріоритетів нашої діяльності.

Колектив Головного управління статистики, а це понад 200 фахівців – це спільнота високопрофесійних однодумців, які вболівають за доручену справу, підтримують та ініціюють нове, вміють згуртуватися і організувати роботу.

Дорогі працівники, ветерани органів державної статистики, фахівці, які здійснюють статистичну діяльність!

Прийміть сердечні привітання з професійним святом та слова глибокої вдячності за самовіддану працю, сумлінне виконання обов’язків, відданість справі, високий професіоналізм і компетентність. Зичу Вам нових звершень і вагомих здобутків, енергії та наснаги, міцного здоров’я, щастя, благополуччя,  миру та щедрої долі.

Начальник                                                                             О.В.Бліннікова

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА січень–ЖОВТень 2017  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605,9 тис. проживали у міських поселеннях, 772,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2017р. кількість жителів зменшилась на 1322 особи.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2017р. становила 10248 осіб, померлих – 12891 особу.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій    (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2017р. становила 191,1 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб більше порівняно з  вереснем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,1%. Жінки становили 60,4% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та сільській місцевості) на кінець жовтня 2017р. становив 1% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у жовтні 2017р., склала 8,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив        1923 грн, або 60,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати          (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017р. збільшилась на 8,5% порівняно з вереснем 2017р. і на кінець місяця становила 1810 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних в цілому по області упродовж жовтня 2017р. зменшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 5 осіб на одне вільне робоче місце.

 

Доходи   населення

 

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5969 грн, що на 45,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 126,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2017р. склала 25,9 млн.грн, або 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р. Упродовж жовтня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 7,6%, або на 1,8 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 57,5% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 42,1%, на економічно неактивні підприємства – 0,4%.

Із загальної суми боргу 10,5 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (57% від загальної суми боргу) та сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (40,3%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 313,5 тис. домогосподарств на суму 171,4 млн.грн, з них у міських поселеннях – 138,7 тис. на суму 69,7 млн.грн, у сільській місцевості – 174,8 тис.        на суму 101,7 млн.грн відповідно.

Крім того, 21,1 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 54,9 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості – 20,7 тис. та 53,7 млн.грн відповідно.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у жовтні 2017р. склав 248,2 грн (у вересні 2017р. – 109,9 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива –  2435 грн  (у вересні 2017р. – 2591,1 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 15,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  4,6%  більше від  обсягу січня–жовтня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно з жовтнем 2016р.  збільшився  на  4%.

 

Капітальні  інвестиції

 

За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5387,7 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2016р.  збільшився  на  13,8%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 103,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,8%,  у  господарствах  населення  –  100,8%.

Станом на 1 листопада 2017р. всіма категоріями господарств області культур зернових і зернобобових (включаючи куку­рудзу) зібрано 620,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 4% менше,  ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га  обмолоченої  площі  одержано  по 49,5 ц зерна,  що  на 1,4 ц більше, ніж на 1 листопада 2016р. Ріпаку озимого та  кользи  зібрано  98,9 тис.т, що у 1,8 р.б., ніж на 1 листопада 2016р., соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) – 70,4 тис.т  (у 1,5 р.б.), сої –                      42 тис.т (у 2 р.б.).

Картоплі всіма категоріями господарств накопано 999,9 тис.т (на 2,6% більше, ніж на 1 листопада торік); культур овочевих отримано 172,8 тис.т (на 1,7% більше). Виробництво  плодоягідної  продукції  зросло  на  6,9% і склало 49,9 тис.т.

За січень–жовтень 2017р. реалізовано на забій 91,1 тис.т худоби та птиці, що на 2,1% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., вироблено  394,2 тис.т молока (на 0,8% менше) та 314,2 млн.шт  яєць (на 16% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 165,1 тис. голів (на 2,5% менше, ніж на 1 листопада 2016р.),   у т.ч. корів – 98,1 тис.  (на 1,4% менше); свиней – 325,6 тис.  (на 3,5% менше), овець  та  кіз – 31,3 тис. (на 1,3% більше), птиці всіх видів – 4544,4 тис. голів  (на 1% менше).

Обсяг  реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої аграрної  продукції  за січень–жовтень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р.  збільшився на  46,7%, у т.ч.  рослинництва – на 37,8%,  тваринництва – у 1,6 раза.

На 1 листопада 2017р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах,  що здійснюють  зберігання, перероблення зернових   та  зернобобових культур, було в наявності 249,5 тис.т зерна, що на 7,3% менше, ніж на 1 листопада 2016р. Запаси насіння соняшнику становили 63,6 тис.т, що у 1,5 р.б., ніж на 1.11.2016р.

 

 

Промисловість

 

За підсумками січня–жовтня 2017р. індекс промислової продукції склав 111,4%, у жовтні порівняно з вереснем п.р. та жовтнем 2016р. – відповідно 100,2% та 116,1%.

Приріст продукції у січні–жовтні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 14,7%, переробній промисловості – на 10,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,1%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 5,2 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,5 раза), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 15%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 14,7%), у машинобудуванні (на 13,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 6,9%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,1%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів      (на 18%).

Підприємствами області у січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 36,6 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,8 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–жовтні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1295,2  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2017р.  порівняно  з  аналогічним періодом  2016р. становив  117,2%.

Зведення будівель збільшилося на 6,8%, у т.ч. нежитлових – на 12,3%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,3%. Інженерних  споруд  зведено на 32,8% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–вересні 2017р. прийнято  в  експлуатацію  3940 квартир та гуртожиток.    Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла склала 425,9 тис.м2, що на 27,2% більше, ніж у січні–вересні  2016р.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено        12,1 млн.т вантажів, що на 26,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 7,4 млн.т вантажів, що на 39,9%  більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот  становив 987,5 млн.ткм або 86,8% обсягу січня–жовтня  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 66,1 млн. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж за січень–жовтень 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі        1033,5 млн.пас.км або на 21,3% більше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2017р. становили 441,8 млн.дол. США, імпорту – 425,8 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 12,3%, імпорту  на 42,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу  становив  286,2 млн.дол. США або 64,8% від загальнообласного обсягу.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 6,4%, імпорту – зменшилися на 8% і становили відповідно 39,6 та 11,5 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 28,1 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 82%, імпорту – 88,6%.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 жовтня 2017р.  cтановив                922,4 млн.дол. США,  що  на 11,6%  більше  обсягів  інвестицій  на  початок  2017р., у  розрахунку  на  одну  особу  –  669,2 долара.

У  січні–вересні 2017р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  1,8 млн.дол. США  та  вилучено  1,4 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у жовтні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  101,2%,  з  початку  року  –  111,5%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,4%  та  111,8%  відповідно.

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342)53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

01.12.2017

10.1-10/403-473

 

На №

 

від

 

 

Прес-випуск

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

міст та районів області у січні–вересні 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2017р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 922,4 млн.дол. США.

Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (54,9% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,7%). Cеред районів області найбільша частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського і Рогатинського (по 3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів. Питома вага прямих інвестицій нерезидентів міста Коломиї у загальнообласному обсязі склала 1,9%, міста Яремче, Долинського та Тлумацького районів  – 1,1–1,3%; частка інших  районів не перевищувала 0,8%.

Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2017р. порівняно з обсягом інвестицій на початок року збільшився на 11,6%. Збільшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у всіх містах та районах, крім Верховинського. Найбільше зростання обсягу прямих іноземних інвестицій відбулося у Рожнятівському районі (у 2,6 раза), місті  Болехові (на 18,6%), Тлумацькому районі (на 15,4%), містах Калуші (на 14,7%) і Яремче (на 14%), Калуському (на 13,9%), Надвірнянському (на 13,3%) районах, місті Івано-Франківську (на 11%).

У січні–вересні 2017р. в економіку області надійшло  1,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них найбільше  у підприємства Рогатинського району – 521,1 тис.дол. або 29,2% загальнообласного обсягу надходжень, міст Івано-Франківська – 495,5 тис.дол. (27,8%)  та Коломиї –  454,5 тис.дол. США (25,5%).

На 1 жовтня 2017р. на одну особу в середньому по області припадало  669,2 дол. США прямих іноземних інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3926,3 дол.) та Івано-Франківську            (2024 дол.), Рогатинському районі (685,1 дол.).

Найбільший обсяг капіталу (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)) закордонні інвестори спрямували у промислові підприємства міста Івано-Франківська, Рожнятівського, Верховинського районів, міста Коломиї, Тисменицького, Надвірнянського, Галицького, Долинського районів,  міст Калуша, Болехова  та Косівського району. У Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах переважна частка прямих іноземних інвестицій залучена у підприємства сільського, лісового та рибного господарства (68–97%).

У місті Бурштині, Богородчанському та Городенківському районах найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (66–83%), у Снятинському районі – підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (89,2%), у місті Яремче – з тимчасового розміщування й організації харчування, де зосереджено  96,6% іноземного капіталу. 

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13  

Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

 

 

Прес-випуски

Демографічна ситуація у Тлумацькому районі

у січні–вересні 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення району на 1 жовтня 2017 року, за оцінкою, становила 47233 особи, з яких 12096 осіб проживали у міських поселеннях (м.Тлумачі – 8984 особи, смт Обертині – 3112 осіб) та 35137 осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2017 року чисельність наявного населення району зменшилась на 392 особи за рахунок природного (на 237 осіб) та міграційного                      (на 155 осіб) скорочень.

Упродовж січня–вересня 2017 року зареєстровано 342 живонароджених та 579 померлих (у січні–вересні 2016 року – 361 та 616 осіб відповідно).

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-09; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

Зовнішня торгівля Тлумацького району

товарами за 9 місяців 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Тлумацького району    за 9 місяців 2017р. склали відповідно 9,7 млн.дол. США і 504 тис.дол. США. У порівнянні з 9 місяцями 2016р. обсяги експорту збільшились у 26,7 раза, імпорту – на 26,7%. Позитивне  сальдо  зовнішньої торгівлі товарами становило 9,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 19,31. За 9 місяців 2017р. обсяг експорту на одну особу населення району становив 205,2 дол. США проти 7,6 дол. США за відповідний період попереднього року.

Питома вага Тлумацького району у загальнообласних обсягах експорту товарів склала 2,2%, імпорту – 0,1%.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 20 країн світу.

Близько  85%  обсягів  експорту  товарів з району було спрямовано до Республіки Корея, Нідерландів та Іспанії. За межі країни відвантажували, здебільшого продукти рослинного походження, а саме зернові культури.

Понад 45% імпортних надходжень товарів отримано з  Німеччини, майже по 15% – з Італії та Польщі, 9% – із Франції, 7% – з Чехії.  Найбільшими були обсяги імпорту засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин, пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у серпні 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у серпні 2017р. становив 6282 грн, що майже   у 2 рази більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). За розміром номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 11 місце серед регіонів України.

Найвищий рівень заробітної плати у серпні 2017р. спостерігався в сфері фінансової та страхової діяльності, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, а також в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,5–2,1 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (47,7% від середнього показника по області).

Заробітна плата у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. зменшилась на 0,2%, а відносно серпня 2016р. збільшилась на 46,6%.

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2017р. по відношенню до липня 2017р. становив 100,1%, до серпня 2016р. – 127,2%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 вересня 2017р. становила 16,9 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р., та 0,7% суми заборгованості по державі. Упродовж серпня 2017р. заборгованість збільшилась на 4,4 млн.грн, або на 34,9%.

У структурі загальної суми заборгованості 62,2% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 37,1% – на економічно активні підприємства, 0,7% – на економічно неактивні.

Із загальної суми боргу 4,6 млн.грн утворено за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (68,7% від загальної суми заборгованості) та сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (27,1%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 вересня 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 16,9 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.

Порівняно з 1 серпня 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 4,4 млн.грн, або на 34,9%. Збільшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 702,4 тис.грн або на 7,3%) та Рогатинському районі (на 561,2 тис.грн або у 1,7 раза); виник борг  у Городенківському в сумі 729,9 тис.грн та Косівському в сумі 2,5 млн.грн районах. Зменшення боргу спостерігалося у Тисменицькому районі  (на 137,8 тис.грн або на 6,9%). У м.Коломиї та Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 серпня 2017р. і склала 10,9 тис.грн та 175,2 тис.грн відповідно.

Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру (10,3 млн.грн або 60,9%), Косівського (2,5 млн.грн або 14,9%) та Тисменицького (1,8 млн.грн або 10,9%) районів; на Рогатинський район припадає 7,9% боргу, Городенківський – 4,3%, Надвірнянський – 1%,                 м.Коломию – 0,1%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 1 вересня 2017р. заборгованість за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на підприємствах м.Івано-Франківська, Городенківського, Косівського та Рогатинського районів склала 4,6 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 37,1% суми боргу, водночас у Городенківському, Косівському та Рогатинському районах цей показник складає 100%, а в обласному центрі – 16,3%

У м.Коломиї, Надвірнянському та Тисменицькому районах вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 82,5% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 62,2%).

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (121,8 тис.грн) утворена у м.Івано-Франківську (1,2% у структурі боргу по місту).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua     Код ЄДРПОУ 02360599

 

01.12.2017

10.3-10/556-471

 

На №

 

від

 

Прес-випуск

Заробітна плата штатних працівників

на підприємствах, в організаціях, установах

міст та районів області у ІІІ кварталі 2017 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб  по  області у ІІІ кварталі 2017р. становив 6265 грн, що на 42,2% більше, ніж у відповідному періоді торік.

Середньообласний показник рівня заробітної плати у ІІІ кварталі 2017р. перевищено у Долинському районі (8163 грн), м.Бурштині (7967 грн), Тисменицькому (7691 грн), Надвірнянському (6763 грн), Калуському         (6595 грн), Богородчанському (6508 грн) районах, м.Калуші (6430 грн), Рожнятівському районі (6406 грн) та м.Івано-Франківську (6375 грн).                Нижче середньообласного показника розмір номінальної заробітної                    плати спостерігався у містах Болехові (5913 грн), Яремчі (5834 грн),                        Коломиї (5608 грн), Городенківському (5421 грн), Верховинському                   (5402 грн),  Косівському (5225 грн), Галицькому  (5007 грн), Рогатинському (4925 грн), Тлумацькому (4783 грн), Снятинському (4721 грн) та Коломийському (4656 грн) районах.

Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у ІІІ кварталі 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалось в усіх містах обласного значення                            та районах. Найвищі темпи росту зафіксовані у м.Калуші (159,3%), Городенківському (155,4%), Снятинському (150,3%) та Тлумацькому (150,1%) районах, дещо нижчі – у м.Бурштині (121,5%) та Богородчанському районі (129,2%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua     Код ЄДРПОУ 02360599

 

30.11.2017

10.3-10/549-468

 

На №

 

від

 

 

Прес-випуск

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у жовтні 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у жовтні 2017р. становив 6289 грн, що                     майже у 2 рази більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). За розміром номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 14 місце серед регіонів України.

Найвищий рівень заробітної плати у жовтні 2017р. спостерігався в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, на транспорті, у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області в 1,5–1,9 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (51% від середнього показника по області).

Заробітна плата у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. збільшилась на 1,2%, а відносно жовтня 2016р. – на 45,3%.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2017р. по відношенню до вересня 2017р. становив 99,8%, до жовтня 2016р. – 126,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 листопада 2017р. становила      25,9 млн.грн, що складає 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р., та 1,1% суми заборгованості по державі. Упродовж жовтня 2017р. заборгованість збільшилась на 1,8 млн.грн, або на 7,6%.

У структурі загальної суми заборгованості 57,5% припадає на економічно активні підприємства, 42,1% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 0,4% – на економічно неактивні.

Із загальної суми боргу 10,5 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає                на промисловість (57% від загальної суми заборгованості) і сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (40,3%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02360599

 

30.11.2017

10.2-10/295-466

 

На №

 

від

 

 

 

Прес-випуск

 

 

Стан ринку послуг міст та районів області

у ІIІ кварталі 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом IІІ кварталу 2017 року працювало 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Найбільша їх частка знаходилася у містах Івано-Франківську (41,8% від загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші (8,3%), Коломиї (7%) та Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (5,1%), Долинському (4,3%), Косівському (3,8%), Снятинському та Тисменицькому (по 2,7%) районах.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області, склав 2404,9 млн.грн. Майже 80% обсягів реалізованих послуг  належало  підприємствам  обласного  центру, 4,9% – м.Яремче,   4,7% – Долинського району, 4% – м.Калуша. Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 1,3% до 0,1%.

Населенню області надано 31% від загального обсягу реалізованих послуг. Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню у містах Коломиї (77,1% від загального обсягу наданих послуг), Бурштині (68,5%), Яремче (61%), Івано-Франківську (31,2%), а також у Снятинському (72,7%), Рогатинському (42,7%), Тисменицькому (39,1%) та Тлумацькому (34,1%) районах.

Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, інформації та телекомунікації і у сфері вищої освіти займали значну питому вагу в обсязі реалізованих підприємствами м.Івано-Франківська послуг (відповідно 57,4%, 16,2% та 13,4%). У м.Калуші переважали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (69,7%) і з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (12,9%). Підприємства сфери послуг м.Коломиї надавали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (30,7%), інформації та телекомунікації (14,6%) і у сфері вищої освіти (16,1%). У м.Яремче переважали послуги з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (42,8%), з тимчасового розміщування й організації харчування (29,9%), операції з нерухомим майном (22,6%), у Долинському районі – послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (80,5%),  інформації та телекомунікації (9,7%) і з охорони здоров’я  та  надання соціальної допомоги (6,5%), у Надвірнянському районі – послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (71,5%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (9,6%), операції з нерухомим майном (7,4%). У Косівському районі на послуги з охорони здоров’я припадало 53,9% обсягів реалізованих послуг підприємствами району, з діяльності транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,8%, послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11,9%, у Рогатинському районі – на послуги з діяльності транспорту складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 61%, з охорони здоров’я – 23,3%. У Тисменицькому районі  переважали послуги з охорони здоров’я (41,7%), у сфері операцій з  нерухомим  майном (20,4%),  з діяльності  професійної, наукової та технічної діяльності (18%), послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (10,6%).     

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

ДЕРЖCТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua        Web: http//www.ifstat.gov.ua     Код ЄДРПОУ 02360599

 

30.11.2017

10.3-10/551-469

 

На №

 

від

 

 

 

Прес-випуск

   

Стан виплати заробітної плати на

підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 листопада 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 листопада 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 25,9 млн.грн, що складає 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Порівняно з 1 жовтня 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 1,8 млн.грн, або на 7,6%. Збільшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 1,7 млн.грн або на 14,7%) та Тисменицькому районі (на 100 тис.грн або на 5,2%); виник борг у Коломийському районів сумі 2,5 млн.грн. У м.Коломиї та Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 жовтня 2017р. і   склала 10,9 тис.грн та 175,2 тис.грн відповідно. Зменшення заборгованості спостерігалося у Городенківському (на 806,8 тис.грн або на 35,8%), Снятинському (на 729,1 тис.грн або на 43,2%), Рогатинському (на 547,4 тис.грн або на 22,4%) та Косівському (на 363,1 тис.грн або на 9%) районах.

На підприємства обласного центру припадає більше половини суми заборгованості (51,1%), Косівського району – 14,2%,  Коломийського – 9,5%, Тисменицького – 7,9%, Рогатинського – 7,3%, Городенківського – 5,6%, Снятинського – 3,7%, Надвірнянського – 0,7% та м.Коломиї – 0,04%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 1 листопада 2017р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів на підприємствах Городенківського, Коломийського, Косівського, Рогатинського та Снятинського районів склала 10,5 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає                      57,5% суми боргу, водночас у Городенківському, Коломийському, Косівському, Рогатинському та Снятинському районах цей показник складає 100%, в обласному центрі – 32,1%, в Тисменицькому районі – 10,2%.

У м.Коломиї та Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі 89,8% суми боргу, а у  м.Івано-Франківську 67,1% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 42,1%).

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (110,6 тис.грн) утворена у м.Івано-Франківську (0,8% у структурі боргу по місту).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342)53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

30.11.2017

10.1-10/401-467

 

На №

 

від

 

 

Прес-випуск

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  

 у січні–вересні 2017 року

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017р. становив 922,4 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 669,2 дол. У січні–вересні 2017р. в економіку області інвестовано 1783,1 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 1390,8 тис.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017р. збільшився на 11,6%.

Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 4.

На 1 жовтня 2017р. інвестицїї вкладено нерезидентами 49 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

У розвиток промисловості спрямовано 686,4 млн.дол. США (74,4%  загального обсягу акціонерного капіталу),  з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 675,5 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 11,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,6%, будівельної діяльності – 2,7%.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (506,4 млн.дол. США або 54,9% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (264,6 млн.дол. або 28,7%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського і Калуського (по 3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

29.11.2017

10.3–10/545-465

 

На №

 

від

 

 

Прес–випуск

 

До  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

 

Головне управління статистики інформує. На Івано-Франківщині під диспансерним наглядом на початок 2017 року перебували 953 ВІЛ-інфіковані особи, з них хворі на СНІД – 385. Чоловіків, хворих на СНІД, у 2,1 раза більше, ніж жінок (262 особи проти 123). Упродовж 2016 року уперше в житті діагноз ВІЛ-інфекції було встановлено 166 особам, що в розрахунку на 100 тис. населення склало 12 осіб (в середньому по Україні – 40,2 особи). Серед ВІЛ-інфікованих 65 осіб – хворі на СНІД, що становить 4,7 осіб на 100 тис. населення (в середньому по Україні – 20,9 особи). 

За дев’ять місяців поточного року обстежено на ВІЛ-інфекцію 42,9 тис. осіб, серологічні маркери ВІЛ виявлено у 194 осіб; взято під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції 134 особи, з них 71,7% інфіковані статевим шляхом, 17,9% – парентеральним унаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, 10,4% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Із числа ВІЛ-інфікованих 61 особа зареєстрована як хвора на СНІД. На кінець вересня 2017 року під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекції перебували 1015 осіб, з них з діагнозом СНІД – 412.

            Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту, посідає друге місце серед причин смерті у класі інфекційних та паразитарних хвороб. В області смерть від СНІДу вперше було зареєстровано у 2001 році (2 особи). У 2016 році від цієї недуги померло 29 осіб, з них 19 чоловіків та 10 жінок. Найбільша кількість померлих була зареєстрована у віці 15–49 років (89,7% від загальної кількості померлих від СНІДу). За січень–вересень 2017 року в області від СНІДу померло 25 осіб проти 17 у відповідному періоді минулого року.

Довідково: У 1988 році Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла резолюцію, в якій 1 грудня офіційно оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом.

             

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

ДЕРЖСТАТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Василіянок, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 75-24-77, факс (0342) 53-03-65

E-mail: ifgus@ifstat.gov.ua       Web: http://www.ifstat.gov.ua       Код ЄДРПОУ 02360599

29.11.2017

10.3–10/544-464

 

На №

 

від

 

 

Прес-випуск

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств

та стан взаєморозрахунків за січень–вересень 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2017р. великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат до оподаткування в сумі 379,5 млн.грн на противагу 1472,7 млн. грн збитку у відповідному періоді 2016 року.

Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано, в основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (457,4 млн.грн прибутку), зокрема переробної (344,7 млн.грн) та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (138,7 млн.грн). Серед прибуткових також підприємства, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (155,7 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (83,1 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарства (26,6 млн.грн), будівництва (22,2 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (14 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6,5 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких становила 67,9% в загальній кількості підпри


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь