Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження концепції комплексної безпеки Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади

Дата: 26.03.2018 17:09
Кількість переглядів: 836

Фото без опису

 

проект

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області       

Рішення

двадцятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від __ квітня 2018 року

№ __-20/2018                                                                                           м. Тлумач

 

Про затвердження  концепції комплексної безпеки

Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції постійної комісії з питань з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури,  духовності, молодіжної політики, спорту, туризму та захисту прав громадян,міська рада

вирішила:

1. Затвердити  концепцію комплексної безпеки Тлумацької міської  ОТГ згідно з додатками № 1, 2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Тлумацької міської  ОТГ з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної політики, спорту, туризму та захисту прав громадян (О.Мельник)

 

Міський голова                                                                      Р. Круховський                                              

 

 

 

                                                                                                             ЗАВІЗУВАЛИ:

 

 

Перший заступник міського голови ОТГ                    А. Радовець

 

Секретар міської ради ОТГ                                        І. Денькович                                 

 

Староста Бортниківської сільської ради                     Г.М. Слободян

 

Староста Братишівської сільської ради                       М.В. Шкварок

 

Староста Вікнянської сільської ради                            М.В. Красняк

 

Староста Гриновецької сільської ради                       Б.М. Гринишин

 

Староста Колінцівської сільської ради                       В.В. Яців

 

Староста Королівської сільської ради                         В.М. Стасюк

 

Староста Надорожнянської сільської ради                І.І.  Штиглян

 

Староста Остринської сільської ради                          В.Є. Доронюк

 

Староста Прибилівської сільської ради                       І.І. Кондратенко

 

Староста Пужниківської сільської ради                     М.В. Кушнір

 

Староста Тарасівської сільської ради                         О.П. Куцик

 

 

Додаток № 1

до рішення ____ сесії

 Тлумацької міської  ради ОТГ

від «___» _______ 20__ року


 
 
Концепція
 комплексної безпеки Тлумацької міської  ради ОТГ
Безпека Тлумацької міської ради ОТГ є необхідною умовою життєзабезпечення населених пунктів, дотримання законних прав та інтересів жителів, ефективного функціонування системи керування, економіки, господарства, транспорту і зв'язку, збереження на необхідному рівні параметрів середовища перебування, розвитку соціальної та духовної сфер.
 Питання безпеки перебувають у центрі уваги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ, підприємців і власників. 
Надто важливо, щоб діяльність всіх цих суб'єктів забезпечення безпеки здійснювалася на основі єдиних поглядів, підходів і загальних принципів, із взаємним врахуванням інтересів, у тісній взаємодії. З метою досягнення даної мети розроблена ця Концепція.
 Практика і накопичений за останні роки досвід реалізації завдань по забезпеченню безпеки Тлумацької міської  ради ОТГ неминуче приводять до висновку про необхідності впровадження комплексного підходу в цій роботі.
 Загрози безпеки, що роблять деструктивний вплив на різні сфери життя і діяльності ОТГ, перебувають в тісному взаємозв'язку та у взаємодії один з одним.
 Виходячи із цього, забезпечити ефективну протидію існуючим і потенційним загрозам можна тільки при обліку особливостей кожної з них. 
Звідси випливає висновок, що стан безпеки ОТГ носить комплексний і системний характер.
 Концепція комплексної безпеки (далі - Концепція) являє собою офіційно прийняту систему поглядів на цілі, завдання, основні принципи і напрямки діяльності в області забезпечення безпеки стійкого розвитку, життя та здоров'я населення Тлумацької міської  ОТГ.
 
 Концепція є основою для:
- розробки й реалізації цільових програм по забезпеченню комплексної безпеки району й захисту від конкретних загроз;
- організації діяльності органів місцевого самоврядування, державної влади, правоохоронних органів, органів забезпечення безпеки по протидії існуючим загрозам, мінімізації й ліквідації наслідків їхніх проявів;
- прийняття політичних й управлінських рішень з питань забезпечення комплексної безпеки.
 Реалізація Концепції дозволить:
- підвищити рівень безпеки населення, об'єктів й інфраструктури ОТГ;
- створити умови, які забезпечують можливість гідного життя громадян, динамічного розвитку економічної, соціальної та духовної сфер життя суспільства;
- створити ефективну систему забезпечення комплексної безпеки, здатну уникати існуючі і прогнозовані загрози.
 Правову й методологічну базу Концепції становлять Конституція України та закони України у сфері безпеки, протидії тероризму й екстремізму, незаконному обороту й споживанню наркотиків, забезпечення правопорядку, боротьби зі злочинністю. 
 У Концепції відображена оцінка стану безпеки ОТГ, життєво важливі інтереси району, його населення й окремих громадян, основні види загроз цим інтересам, сформульовані цілі, принципи та головні напрямки діяльності щодо забезпечення безпеки.

Основні поняття

 У Концепції використаються наступні поняття:
 Комплексна безпека Тлумацької міської ради ОТГ - стан захищеності населення, матеріальних і духовних цінностей населених пунктів ОТГ від можливого завдання збитків, що дозволяє зберігати здатність нормального життєзабезпечення, підтримувати гідний життєвий рівень, стабільність економічної, соціально-політичної ситуації, сприятливу екологічну, демографічну, техногенну, духовно-моральну, соціально-психологічну обстановку і інші умови для динамічного розвитку ОТГта реалізації інтересів особистості і суспільства.
 Небезпека - реально існуюча можливість заподіяння збитку матеріальним і духовним цінностям. 
Загроза безпеки - небезпека на стадії переходу з можливості у дійсність (актуалізована небезпека, істотна, найбільш конкретна і безпосередня форма небезпеки).
 Забезпечення безпеки - комплекс соціально-економічних, політико-правових, організаційно-технічних, спеціальних, морально-психологічних, інформаційно-аналітичних й інших мір, прийнятих суб'єктами забезпечення безпеки та дозволяють із допомогою всіх сукупних сил і засобів виявляти й попереджати загрози відносно особистості, суспільства міст і сіл в цілому, створювати систему захисти, що забезпечує умови для нормального функціонування населених пунктів району.
 Види небезпек і загроз - за місцем перебування джерела: зовнішні і внутрішні; за ступенем сформованості: потенційні й реальні;за характером прояву: природні, техногенні, соціальні.
 Суб'єкти забезпечення безпеки - активні учасники діяльності по протидії існуючим загрозам. Головними суб'єктами забезпечення безпеки ОТГ є органи самоврядування Тлумацької міської ради ОТГ, Тлумацьке відділення поліції Коломийського ВПГУНП вІвано-Франківській області, громадські організації і об'єднання, громадяни.
Життєво важливі інтереси - сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування й можливості розвитку особистості, суспільства й району в цілому.
 Суспільна безпека - суспільні відносини в сфері запобігання або усунення загрози для життя, здоров'я людей та їх майна. Вона органічно пов'язана з особистою безпекою громадян й громадським порядком.
 Принципи забезпечення безпеки - основні норми, дотримання яких при здійсненні діяльності по забезпеченню безпеки дозволяє досягти її найвищої ефективності. 
 Рівень безпеки - показник захищеності особистості, суспільства від різного роду небезпек і загроз.

Стан безпеки Тлумацької міської ради ОТГ

  Забезпечення комплексної безпеки ОТГ і його мешканців є пріоритетним напрямком у діяльності органів влади району.
В результаті проведення фокус-групових дискусій визначено певні існуючі проблеми охорони правопорядку, профілактики правопорушень та інших проблем ОТГ, що мають пряме відношення до безпеки мешканців, які можна поділити на певні групи:
- Стан доріг та їх облаштування;
- Порушення правил дорожнього руху;
- Порушення правил торгівлі алкогольними напоями;
- Відсутність вуличного освітлення;
- Недостатня робота по профілактиці правопорушень з неповнолітніми;
- Екологічні проблеми;
- Незаконна порубка лісу;
- Незадовільний стан справ в системі охорони здоров’я;
- Недостатнє забезпечення пожежної команди і рятувальної служби;
- Злочини і правопорушення в цілому;
- Проблеми і недоліки в роботі правоохоронних органів.
Для цього в ОТГ приймаються заходи щодо обмеження безробіття, наданню соціальної допомоги малозабезпеченим, часткової компенсації з бюджету витрат на житлово-комунальні послуги, здійсненню доплат непрацюючим пенсіонерам,
Створено і діє єдина система профілактики правопорушень.
Більш ефективно стала діяти система оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та події.
Намітилася тенденція скорочення кількості пожеж, зменшення числа загиблих і потерпілих на них.
Разом з тим зберігається тенденція до зниження рівня безпеки району в ряді сфер громадського життя
 Відбувається фізичне і моральне зношування дорожнього господарства.
 Посилення криміналізації, негативно позначається на суспільно-соціальній й економічній обстановці, на забезпеченні особистої безпеки громадян.
У сучасних умовах неможливо усунути всі джерела небезпеки для людини. Тому метою створення системи комплексної безпеки повинне бути зниження загроз до мінімально прийнятного рівня та створення засобів протидії цим загрозам.

Життєво важливі інтереси й цінності Тлумацької міської ради ОТГ

Життєво важливі цінності й інтереси Тлумацької міської ради ОТГ являють собою сукупність життєво важливих цінностей й інтересів кожного окремого населеного пункту, кожного  мешканця, соціальних груп, суспільних об'єднань і ОТГ в цілому.
Життєво важливі інтереси складаються в реальному забезпеченні конституційних прав і свобод, особистої безпеки, безпеки його майна, можливості фізичного, духовного і інтелектуального розвитку, створення та підтримки здорового образу і високої якості життя.
 Інтереси району включають установлення політичної, економічної і соціальної стабільності, виконання законів і підтримка правопорядку, створення нормальних умов життєдіяльності для жителів населених пунктів і його структур.
 При цьому в конкретних сферах прояву інтереси ОТГ полягають у наступному:
- у максимальному ослабленні криміногенних факторів і своєчасному протидії їхнім проявам;
- у запобіганні поширення й споживання наркотиків, небезпечної для здоров'я людей алкогольної й харчової продукції;
- у підтримці і удосконалюванні системи забезпечення правопорядку;
- у забезпеченні безпеки дорожнього руху;
- у створенні умов для розвитку ініціативи громадян та їх об'єднань у частині сприяння силам забезпечення суспільної безпеки;
- у розвитку прогнозування і моніторингу надзвичайних ситуацій шляхом впровадження автоматизованих систем збору інформації від джерел небезпек;
- у підвищенні ефективності системи оповіщення мешканців про виникнення надзвичайних ситуацій;
- у модернізації автоматизованих систем керування, удосконалюванні зв'язку і оповіщення населення про надзвичайні ситуації;
- в удосконалюванні матеріально-технічного забезпечення сил, здійснюючу діяльність по зниженню ризиків і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- у підтримці в готовності органів самоврядування, сил і засобів, майна цивільної оборони, захисних споруд та інших об'єктів;
- у техногенній сфері:
- у забезпеченні безпеки виробничих структур, послідовної їхньої модернізації на основі передових і нешкідливих технологій;
- у підвищенні надійності роботи об'єктів і систем життєзабезпечення ОТГ;
- у раціональному розміщенні продуктивних сил ОТГ;
-у забезпеченні стійкого функціонування виробництв, транспорту і інфраструктури ОТГ в умовах впливу небезпек та загроз;
- у дотриманні технологічних вимог на виробничих об'єктах;
- у соціальній сфері:
- у забезпеченні конституційних прав кожної людини, у тому числі на особисту безпеку;
- у підвищенні рівня і якості життя жителів ОТГ, викорінюванні бідності, забезпеченні гідного життя ветеранам, інвалідам і людям похилого віку, у подоланні кризової демографічної і екологічної ситуації та забезпеченні здоров'я населення;
- у розвитку житлово-комунального господарства і сфери побутових послуг;
- у доступності для всіх мешканців медичного обслуговування;
- у створенні умов для вільного функціонування та розвитку організованих соціальних груп і суспільних об'єднань громадян;
- у створенні й веденні ефективної системи цивільної оборони;
- у проведенні активної військово-патріотичної роботи серед молоді;
- у своєчасному, повному та якісному плануванні і виконанні заходів мобілізаційної підготовки;
- в оздоровленні природного середовища, відновленні прийнятного рівня екологічної безпеки в ОТГ;
-  у впровадженні передових природоохоронних заходів і технологій в план розвитку ОТГ;
- в обліку факторів захисту природи при реалізації економічних і соціальних програм та проектів;
- у посиленні контролю за забрудненням навколишнього середовища з сторони  підприємств і громадян;
- у підвищенні інноваційної й інвестиційної активності;
- у зниженні рівня економічної злочинності і корупції;
- у забезпеченні переходу економіки ОТГ на  модель стійкого розвитку;
- у забезпеченні розвитку й ефективного використання науково-технічного потенціалу ОТГ;
- у чіткому функціонуванні й розвитку інфраструктури ОТГ;
- у сфері духовного життя, культури і науки:
- у духовному відродженні суспільства, твердженні високої моральності, гуманізму і культури, розвитку багатовікових духовних традицій;
- у збереженні й забезпеченні доступності культурних цінностей для всіх членів суспільства;
- у створенні умов для вільного функціонування та розвитку національних культур, формуванні у свідомості людей поважного відношення до кожної людини незалежно від його національності і віросповідання;
-у дотриманні основних прав громадян на життя і безпеку, у забезпеченні миру, згоди, правопорядку,
-у забезпеченні права громадян на доступність інформації;
- у створенні сприятливих умов функціонування і розвитку засобів масової інформації, журналістської діяльності;
- у розвитку телекомунікаційних мереж, комп'ютерних технологій, оптимізації та інтеграції інформаційних потоків в інтересах удосконалювання системи керування і обслуговування ОТГ;
-у розвитку й зміцненні співробітництва Тлумацької міської ОТГ із закордонними містами і регіонами, з міжнародними організаціями;
- у розвитку відносин зі столицями, містами, регіонами і іншими адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, органами державної влади суб'єктів іноземних держав в цілях двостороннього торгово-економічного, науково-технічного, гуманітарного, культурного та іншого міжнародного співробітництва;
- у розвитку туризму, залученні іноземних громадян для ознайомлення з визначними пам'ятками, музеями, створенні комфортних умов для їхнього перебування в населених пунктах ОТГ.

Загрози Тлумацької міської ради ОТГ

 Створення й розвиток системи забезпечення комплексної безпеки ОТГ здійснюється з урахуванням загроз, які протистоять відповідним інтересам громадян, соціальних груп, ОТГ в цілому.
 Найбільш характерними для району є наступні групи загроз:
соціальні, політичні, комунально-побутові, природні, техногенні, екологічні, психологічні, кримінальні.
 Ці загрози носять взаємозалежний характер, що визначає необхідність комплексного підходу до забезпечення безпеки ОТГ.
 Значимість загроз підсилюється наступними особливостями Тлумацької міської ОТГ:
Адміністративний центр Тлумацької міської ради ОТГ м. Тлумач розташоване на березі річки Тлумач за 25 км від м. Івано-Франківськ. Через місто проходить автодорога Р20 (Снятин — Тязів).у східній частині  Івано-Франківської області.
До складу громади належить місто Тлумач та 12 навколишніх сіл
Тлумач ( 18291 осіб), Бортники ( 1164 осіб), Братишів ( 842 осіб), Загір'я (123 осіб), Вікняни ( 805 осіб), Гринівці ( 1193 осіб), Колінці ( 835 осіб), Королівка ( 1492 осіб), Надорожна (1023  осіб),Остриня ( 908 осіб), Прибилів (1053  осіб), Пужники ( 833 осіб), Тарасівка ( 324  осіб).
Економіка переважно — аграрна. Промисловість представлена маслозаводом.Розвивається рекреаційна діяльність та народні промисли. 

Всі ці особливості Тлумацької міської ради ОТГ багато в чому визначають специфіку прояву загроз її безпеки в різних сферах.

Високий ступінь криміналізації громадського життя порушує нормальне життя, завдає серйозної шкоди економіці, гальмує перетворення в соціальній сфері.

 До основних кримінальних загроз відносяться:

-  загострення криміногенної обстановки, ріст числа вчинених злочинів відносно громадян і їхнього майна;

- підвищення суспільної небезпеки злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями;

- вплив з боку кримінальних структур на процес ціноутворення, насамперед у сфері торгівлі продуктами харчування, лікарськими препаратами і іншими товарами першої необхідності; ріст у структурі чинених злочинів шахрайства, незаконної торгівлі наркотиками, рейдерства, корупції;

- ріст кількості злочинів у сфері незаконного обороту і споживання наркотиків.

 Основними передумовами, що збільшують виникнення кримінальної загрози, є:

- майнові та фінансові відносини юридичних і фізичних осіб; низька соціальна захищеність і матеріально-технічна забезпеченість співробітників правоохоронних органів; недостатній рівень професійної підготовленостіспівробітників правоохоронних органів у боротьбі з організованої злочинністю; розділення сфер впливу серед різних кримінальних структур;

- надлишкова кількість не зайнятих суспільно корисною працею

 Ігнорування зазначених загроз може призвести:

- до появи атмосфери страху і непевності в суспільстві; до завдання серйозних збитків районному бюджету;

- до завдання істотних збитків майну, життю і здоров'ю громадян;

- до посилення впливу злочинних авторитетів;

- до паралізації економічних перетворень, зриву ряду районних цільових програм, спрямованих на поліпшення життя жителів населених пунктів ОТГ;

- до знецінювання демократичних завоювань.

 Загрози комунально-побутового і житлового характеру.

 Забезпечення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення ОТГ, комунального господарства є одним з найважливіших умов безпечного проживання мешканців Тлумацької міської ради ОТГ.

 До основних загроз комунально-побутового і житлового характеру відносяться:

- можливості аварій на інженерних комунікаціях і джерелах енергопостачання;

- дефіцит потужності об'єктів теплопостачання в окремих населених пунктах району;

- незавершеність переходу на нові безпечні технології очищення питної води, прибирання вулиць, утилізації виробничих і побутових відходів, енергозберігаючих, застосування матеріалів, сировини і продуктів, що містять речовини, які наносять шкоду навколишньому середовищу;

-  зниження доступності комунально-побутових послуг для населення через ріст їхньої вартості;

-  дефіцит потужностей промислової переробки твердих побутових відходів;

-  старіння житлового фонду.

Основними передумовами, що збільшують виникнення загроз комунально-побутового та житлового характеру, є:

- ослаблення матеріально-технічної бази житлового і комунально-побутового забезпечення через низьку платоспроможність населення;

- старіння і зношування газових, водопровідних, теплових та інших інженерних мереж і споруджень;

- недостатня кількість резервних та аварійних джерел водо- і теплопостачання;

- неможливість використання альтернативних енергоресурсів (вітрової, сонячної, геотермальної енергії та ін.).

 Реалізація зазначених загроз може привести:

- до різкого підвищення аварійності на комунально-енергетичних мережах ОТГ;

 до порушення життєдіяльності населення і функціонування економіки ОТГ;

- до погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки, підвищенню рівня інфекційних захворювань;

- до зниження рівня життєзабезпечення населення ;

- до створення нестабільної соціальної обстановки.

Загрози в сфері транспорту.

- низький рівень взаємоповаги та загальної дисципліни водіїв автотранспорту;

- зношеність автошляхів та відсутність тротуарів;

 Реалізація загроз у транспортній сфері може привести до більших матеріальних втрат і людських жертв;  до підвищеного травматизму водіїв і пасажирів;  до порушення нормальної життєдіяльності ОТГ.

Економічні загрози.

 Проблеми економічних умов життя суспільства набули особливої гостроти. Нестабільність розвитку економіки країни відбивається на добробуті і життєдіяльності мешканців Тлумацької міської ради ОТГ. Економічна захищеність кожної окремої особистості - найважливіша характеристика стійкого та поступального розвитку суспільства в цілому.

 До основних економічних загроз відноситься:

- одночасний спад промислового виробництва і недоспоживанняосновною масою населення товарів та послуг; невиправданий ріст цін на енергоресурси, на автомобільне паливо і пально-мастильні матеріали;

-  відсутність міцних господарських зв'язків між суб'єктами економічної діяльності;  ріст кількості економічних злочинів; ослаблення творчої і трудової активності населення.

Соціальні загрози.

Загрози в соціальній сфері можуть привести до наростання до критичної межі напруженості в суспільстві, виникненню важкорозв'язних протиріч серед різних шарів населення.

 До основних соціальних загроз відносяться:

- наявність безробіття працездатних громадян, слабка соціальна захищеність працівників на підприємствах приватного сектора;

- погіршення здоров'я населення внаслідок зростання споживання алкоголю, тютюну і наркотичних речовин, різкого погіршення умов та охорони праці, інтенсифікації трудового процесу.

 Основними передумовами, що збільшують виникнення соціальних загроз, є:

- висока частка жителів похилого і пенсійного віку;

- комерціалізація сфери охорони здоров'я і аптечної мережі;

- недостатність середнього класу, що є гарантом стабільності суспільства;

- відносно високі ціни на продовольство і товари повсякденного попиту;

 Реалізація зазначених загроз може привести:

- до зниження рівня здоров'я мешканців ОТГ, скороченню середньої тривалості життя, зменшенню народжуваності, погіршенню інших демографічних показників;

- до глибокого розшарування суспільства та виникненню на цьому ґрунту важкорозв'язних конфліктів і масових безладів;

- до створення передумов для поглиблення небезпечних негативних тенденцій (пияцтво, наркоманія, злочинність, у тому числі дитяча,);

- до зниження загального рівня моральності й моралі мешканців ОТГ.

 Загрози психологічного характеру.

 Значні навантаження на психіку і свідомість людей, викликані соціальними, політичними, економічними, кримінальними небезпеками, а також особливості життя та побуту виокремлюють загрози психологічного характеру в самостійний фактор небезпеки для особистості, соціальних груп.

 До загроз психологічного характеру відносяться:

- ріст психологічної напруженості населення внаслідок збільшення числа стресових ситуацій, у колективах, на виробництві, у родинах;

- підвищення психологічної напруженості в населення внаслідок посилення відчуття соціальної незахищеності;

- ріст числа психічних захворювань;

- ріст споживання алкоголю, поширення наркоманії;

 Основними передумовами, що збільшують виникнення загроз психологічного характеру, є:

- ріст напруженості та нестабільності економічної, фінансової, криміногенної ситуації, збільшення стресогенних і психогенних факторів у родинах, у навчальних закладах, на роботі;

- відсутність цілеспрямованої політики формування духовно-моральних, культурних, соціальних і економічних підстав для об'єднання мешканців Тлумацької міської ради ОТГ в єдину соціальну спільність;

- соціальна й психологічна відірваність дітей і підлітків від дорослих;

- різке зменшення можливостей для продуктивної й відповідної моральним нормам реалізації потреб дітей і підлітків, через чого їхня активність реалізується в протиправних й аморальних формах (від вандалізму до криміналу);

 Реалізація загроз психологічного характеру може привести:

- до порушення психічного здоров'я певної частини мешканців ОТГ;

- до збільшення кількості психічних захворювань, самогубств і злочинів.

 Рівні загроз безпеки Тлумацької міської ради ОТГ і їхня оцінка

 Рівень загрози являє собою ступінь її актуалізації або здатності завдавати шкоди цілісності й нормальному функціонуванню об'єкта.
 По ступені негативного впливу на життєдіяльність людей в цілому розрізняють наступні рівні загроз:

 

 

 

Додаток № 2

до рішення ____сесії

 Тлумацької міської ради ОТГ

від «___» _______ 20__ року

 

Заходи

до концепція  комплексної безпеки Тлумацької міської ради ОТГ

З метою створення безпечних умов проживання та особистої безпеки мешканців Тлумацької міської ради ОТГ, попередження хуліганських проявів, грабувань, крадіжок, розбійних нападів в громадських місцях, виявлення чинників, які впливають на стан правопорядку, зменшення кількості ДТП, в тому числі з тяжкими наслідками, запобігання створенню умов для вчинення злочинів у стані алкогольного сп’яніння, а також підвищення результативності та ефективності професійної діяльності поліції:

І. Підвищення якості дорожньої інфраструктури

1. З метою підвищення безпеки руху, особливо в ранковий час, коли більш інтенсивний рух транспорту, облаштувати велодоріжки та встановити відповідні дорожні знаки в населених пунктах ОТГ, де вони на даний час відсутні(м. Тлумач, с. Бортники, Братишів, Вікняни, Гринівці, Колінці, Королівка, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники, Тарасівка).
Органи місцевого самоврядування ОТГ
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області

2. Забезпечити проведення капітального ремонту вулиці Грушевського у м. Тлумач, дороги м. Тлумач — с. Клубівці з облаштуванням бордюрів, кюветів, системи відведення води з дорожнього покриття та тротуарів в населених пунктах.

Органи місцевого самоврядування ОТГ

3. З метою підвищення безпеки руху в темну пору дня забезпечити освітлення вулиць  (в першу чергу с. Бортники).
 
Органи місцевого самоврядування ОТГ

4. З метою зменшення кількості ДТП, в тому числі з важкими наслідками облаштувати пішохідні переходи, облаштувати їх пандусними спусками для дитячих та інвалідних колясок та забезпечити їх освітленням, встановити дорожні знаки щодо обмеження швидкості на дорогах біля дитячих садків і шкіл в с. Бортники, Братишів, Вікняни, Гринівці, Колінці, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники.

Органи місцевого самоврядування ОТГ

5. З метою підвищення безпеки пішоходів облаштувати тротуари в населених пунктах ОТГ, де вони на даний час відсутні (с. Бортники, Братишів, Вікняни, Гринівці, Колінці, Королівка, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники, Тарасівка).
Органи місцевого самоврядування ОТГ

6. З метою підвищення безпеки пасажирів облаштувати автобусні зупинки в в населених пунктах ОТГ, де на даний час вони відсутні, забезпечити їх відповідними знаками, огорожею від можливих наїздів автомобілями, освітленням та заїздами, .
Органи місцевого самоврядування ОТГ
        7.Встановити попереджувальні, інформаційно-вказівні дорожні знаки, знаки пріоритету (знак 5.45. «Початок населеного пункту», знак 5.46. «Кінець населеного пункту», знак 1.33 «Діти» біля кожного навчального закладу, знаки щодо обмеження швидкості біля навчальних закладів та закладів охорони здоров’я) в населених пунктах ОТГ там де вони відсутні.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
 

8. Встановити інформаційні знаки з назвами вулиць в населених пунктах ОТГ, а також таблички з номерами будинків(там де вони відсутні) для полегшення орієнтації водіїв екстрених служб (поліції, швидкої допомоги, пожежної команди тощо).

Органи місцевого самоврядування ОТГ

ІІ. Дотримання правил дорожнього руху
 
<>1.2.Звертати особливу увагу на дотримання правил дорожнього руху водіїв та неповнолітніх осіб, що кермують велосипедами, скутерами та мотоциклами. 
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
«Муніципальна варта» ОТГ
3. Вживати дієвих заходів до водіїв, які неодноразово порушують правила дорожнього руху.
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
«Муніципальна варта» ОТГ
4. Організовувати тематичні уроки та практичні заняттяз безпеки дорожнього руху в навчальних закладах району впродовж березня-квітня кожного року.
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
Дирекція шкіл ОТГ
 
ІІІ. Вуличне освітлення 
1.   Забезпечити в населених пунктах району в темну пору доби ефективне та безперебійне освітлення вулиць, особливо в громадських місцях, шляхом проведення капітального ремонту наявного чи будівництво нових мереж вуличного освітлення. 
Першочергово проводити заходи в населених пунктах, де розміщені дороги загального користування.
2. Провести освітлення зупинок громадського транспорту в межах населених пунктів ОТГ.
3. Провести освітлення парків, сквериків та місць масового відпочинку.
    Органи місцевого самоврядування ОТГ

ІV. Екологія
1. Для покращення екологічної безпеки мешканців району та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ забезпечити організацію встановлення контейнерів для сміття, централізованого збору і вивезення сміття в населених пунктах ОТГ, а також ліквідацію наявних стихійних сміттєзвалищ (в першу чергу в с.Надорожна).
2. Вжити заходів для зменшення загрози з боку безпритульних псів (стерилізація, організація притулку) перш за все в районі вул. Грушевського м. Тлумача, (біля бійні).
3. Забезпечити безперебійність та надійність роботи всіх споруд, призначених для видобутку, виробництва, транспортування до споживачів питної води та водовідведення, належної експлуатації існуючих об’єктів централізованого водопостачання (зокрема, м. Тлумач, вул. Шевченко).
4.  Облаштування водопровідної і каналізаційної мережі в селах.
5.  Постійно здійснювати контроль за станом та якістю води відкритих водойм та криниць.
6. Вжити заходів з ліквідації гніздшершнів та ос.
7. Проводити знищення борщівника Сосновського на території ОТГ.
8. Провести зрізання трухлявих дерев вздовж доріг загального користування.
9. Організувати роботу громадських вбиралень у населених пунктах ОТГ.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
10. Вживати заходів щодо виявлення правопорушень природоохоронного законодавства (проводити рейди) та притягати до відповідальності осіб, винних у підпалах, спалюванні сміття, сухої рослинності на полях, присадибних ділянках, не допускати підпалів лісових насаджень і торфу, а також рослинності та опалого листя та роз’яснення шкідливості таких заходів (зокрема в с. Надорожна, Королівка)
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
«Муніципальна варта» ОТГ
11. Покращити матеріально-технічну базу служби цивільного захисту для забезпечення гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
12. Вжити заходів стосовно незаконної порубки лісу (внаслідок чого пропадає вода в колодязях) та незаконної переробки пиломатеріалів.
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
«Муніципальна варта» ОТГ

13. Активізувати роботу із висадження насаджень на місцях вирубаних лісів.
Органи місцевого самоврядування ОТГ

14. Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність через засоби масової  інформації району з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
Органи місцевого самоврядування ОТГ

V. Охорона здоров’я в ОТГ.
1. Необхідно закупити обладнання для  амбулаторії (с. Бортники)  та для ФАПів(с.Братишів, Остриня, Загір'я, Вікняни, Тарасівка, Пужники, Прибилів, Гринівці, Колінці, Надорожна, Королівка) згідно нормативів МОЗ України..
2. Вжити заходів для вирішення кадрової проблеми у ФАПах.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
 
VI. Поліція та профілактика правопорушень

1. Застосовувати засоби зовнішнього контролю (відео-спостереження) на в’їздах і виїздах з м. Тлумач та сіл Бортники, Братишів, Вікняни, Гринівці, Колінці, Королівка, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники, Тарасівка, в школах та інших громадських місцях з підключення до Інтернету.

Органи місцевого самоврядування ОТГ
«Муніципальна варта» ОТГ
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
2. З метою попередження хуліганських проявів, пограбувань, крадіжок та розбійних нападів в громадських місцях, в темну пору доби, а також з метою виявлення чинників, які впливають на стан правопорядку забезпечити освітлення вулиць населених пунктів ОТГ.
Органи місцевого самоврядування ОТГ 
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
3. З метою підвищення результативності та ефективності професійної діяльності працівниками поліції, покращити матеріально-технічний стан Тлумацького відділу поліції (зокрема закупити службові автомобілі для дільничних інспекторів); організувати громадське формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта» та виділити кошти для забезпечення його діяльності, встановити порядок заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні злочинам і їх розкритті та виділення коштів для заохочення громадських помічників дільничних інспекторів поліції відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
Органи місцевого самоврядування ОТГ
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області

4. З метою запобігання створення умов для вчинення злочинів в стані алкогольного сп’яніння заборонити торгівлю алкогольними напитками в закладах торгівлі після 22.00 год. та посилити контроль за порушенням правил торгівлі та продажу неповнолітнім. Забезпечити особливу увагу місцям, в яких найчастіше неповнолітні розпивають спиртні та слабоалкогольні напої (зокрема, в м. Тлумач в парку, біля пам’ятника).Постійно виявляти та припиняти діяльність точок незаконного розповсюдження алкоголю та самогоноваріння, торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
Тлумацький відділ поліції ГУНП у Івано-Франківській області
 
5. Сприяти наданню консультаційної, психолого-педагогічної допомоги неповнолітнім та молоді у навчальних закладах, установах. Підтримувати програми соціального спрямування з профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі. Сприяти проведенню у навчальних закладах регулярних оперативно-профілактичних заходів з метою запобігання  проникнення до них, наркотичних засобів і психотропних речовин та поширенню їх серед молоді.
Органи місцевого самоврядування ОТГ
Дирекція шкіл ОТГ
 

6. З метою залучення дітей і підлітків до громадського життя, зменшення перебування на вулиці без нагляду дорослих, забезпечити клубів в селах ОТГ, облаштувати спортивні і дитячі майданчики.

Органи місцевого самоврядування ОТГ 

 

Міський голова                                                                                                     Р. Круховський                                      

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь