Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.07.2018 08:54
Кількість переглядів: 1184

 

Фото без опису

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ  2018 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1375,7 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали   у міських поселеннях, 769,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2018р. кількість жителів зменшилась на 1794 особи. Зменшення  чисельності  населення  відбулось  за рахунок  природного скорочення на 2120 осіб,  водночас  зафіксовано міграційний  приріст  населення  на      326 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 4114 осіб, померлих – 6234 особи проти 4401 та 6307 осіб відповідно у січні–квітні 2017р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у травні 2018р. становила 192,3 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше порівняно з квітнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88%. Жінки складали 56,5% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і у міських поселеннях, на кінець травня 2018р. склав 1% населення працездатного віку; у  сільській  місцевості  –  1,1%.   

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні п.р., склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2263 грн, або 60,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2018р. порівняно з квітнем 2018р. збільшилась на 8,6% і на кінець місяця становила            2826 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області протягом місяця не змінилося і на кінець травня 2018р. склало  3 особи.

Доходи  населення

У січні–травні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7016 грн, що на 25,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області                        у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області на 1 червня 2018р. склала 27,8 млн.грн, або 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р. Упродовж травня 2018р. заборгованість збільшилась на 2,9 млн.грн, або на 11,8%. Станом на 1 червня 2018р. борг  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав  5,2 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 63,5% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 36,5%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (78,8%) та сферу охорони здоров’я (18,6%).

Соціальний   захист

У січні–травні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 31,3 тис. домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 10,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,1 тис.  Сума призначених субсидій у січні–травні 2018р. склала 27,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 11,7 млн.грн, у сільській місцевості – 16,1 млн.грн. 

Крім того, у січні–травні 2018р. 15,9 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,4% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–травні 2018р. становила 47,8 млн.грн, з якої    96,5% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 372 грн (у квітні 2018р. – 416 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2980,9 грн (у квітні 2018р. – 2843,6 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2018р. становив 7998,2 млн.грн, що у порівнянних  цінах на 7%  більше від  обсягу  січня–травня 2017р. У травні  п.р. порівняно із квітнем зріс на 3%, з травнем 2017р. – на 8,1%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні  2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 100,5%,   у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,6%, у господарствах  населення – 97,6%.

За січень–травень 2018р. реалізовано на забій 46,7 тис.т сільськогос­подарських  тварин  (у живій масі), що  на  6,1% більше порівняно з січнем–травнем 2017р., вироблено 147,3 млн.шт яєць (на 1,9% більше) та 153,4 тис.т молока  (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби  склала  155,5 тис. голів  (на 3,6%  менше,  ніж  на  1 червня  2017р.),  у т.ч. корів – 90,5 тис.  (на 3,3% менше); свиней – 311,2 тис. (на 4,1% менше), овець та кіз – 34,7 тис. (на 1,1% менше), птиці всіх видів – 4823,4 тис. голів  (на 31,1% більше).

Обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підпри­ємствами   власно  виробленої  продукції за січень–травень  п.р.  порівняно  з січнем–травнем 2017р. зріс на 23,8%, у т.ч продукції  тваринництва – на  30,5%,  рослинництва –  на  9,1%.

На 1 червня п.р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 113 тис.т зерна, що у 1,7 раза більше, ніж на 1 червня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 11 тис.т, що на  третину  менше, ніж на 1 червня 2017р.

 

Промисловість

За підсумками січня–травня 2018р. індекс промислової продукції склав 118,4%, у травні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2017р. – відповідно 104,5% та 116,9%.

Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 7,8%, переробній промисловості – на 35%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря – на 12,3%.

Збільшення випуску продукції проти січня–травня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 11,4 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 30,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 20,7%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 13%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,6%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 6,9%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 1,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,3%).

Підприємствами області у січні–травні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,8 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–травні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 779,3  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2018р.  порівняно  з  січнем–травнем  2017р. становив  117,1%.

Інженерних  споруд  зведено у 1,8 раза більше, ніж у січні–травні 2017р., водночас зведення будівель зменшилося на 16,1%, у т.ч. житлових – на 19,6%, нежитлових – на 13,2%.

Транспорт

У січні–травні 2018р. підприємствами транспорту (залізничного та автомобільного, включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено           4,7 млн.т  вантажів, що складає 92,7% обсягу вантажних  перевезень січня–травня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,9 млн.т вантажів, вантажооборот становив 409 млн.ткм або 82,2% обсягу січня–травня 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 35,5 млн. пасажирів, що на 16,9% більше, ніж у січні–травні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 539 млн.пас.км  або на 11,7%  більше, ніж  за  аналогічний  період  торік.

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2018р. становили  298 млн.дол. США, імпорту – 281,5 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,9 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  194,5 млн.дол. США або 65,3% від загальнообласного обсягу.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  травні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  становив  100,0%,  з  початку  року  –  104,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих територій  у Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  99,9%  та  104,5%  відповідно.

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 червня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 27,8 млн.грн, що складає 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р.

Порівняно з 1 травня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 2,9 млн.грн, або на 11,8%. Збільшення заборгованості спостерігалось у Косівському (на 1,9 млн.грн), Рогатинському (на 1,2 млн.грн), Тисменицькому (на 134,6 тис.грн), Надвірнянському (на 129,1 тис.грн) районах та м.Калуші (на 19,2 тис.грн); виник борг у Верховинському (в сумі 442,6 тис.грн) та Городенківському (468,1 тис.грн) районах. Водночас у м.Івано-Франківську сума боргу зменшилась на 1,4 млн.грн.

На підприємства обласного центру припадає 64,5% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району –  13,7%, Косівського – 10,1%, Рогатинського – 5,2%, м.Калуша –2,1%, Городенківського району – 1,7%, Верховинського – 1,6% та Надвірнянського – 1,1%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 1 червня 2018р. на підприємствах Косівського, Рогатинського, Городенківського та Верховинського районів склала 5,2 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає  36,5% суми боргу, водночас у Верховинському, Городенківському, Косівському та Рогатинському районах цей показник складає 100%, в Надвірнянському районі – 42,4%, м.Івано-Франківську – 22,3%,  Тисменицькому районі – 21,9%.

У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі – 78,1% суми боргу, у м.Івано-Франківську – 77,7%, Надвірянському районі – 57,6% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 63,5%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників  та стан її виплати у травні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у травні 2018р. становив 7562 грн, що у 2 рази перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Найвищий рівень заробітної плати у травні 2018р. спостерігався в сільському господарстві, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції та в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,6–1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг та сфері операцій з нерухомим майном (не перевищували 60% середнього показника по області).

Заробітна плата у травні 2018р. порівняно з квітнем 2018р. збільшилась на 5,5%, а відносно травня 2017р. – на 28%.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2018р. порівняно з квітнем 2018р. становив 105,6%, відносно травня 2017р. – 115,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 червня 2018р. становила      27,8 млн.грн, що складає 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р., та 1,1% суми заборгованості по державі. Упродовж травня 2018р. заборгованість збільшилась на 2,9 млн.грн, або на 11,8%.

Станом на 1 червня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 5,2 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 36,5% припадає на економічно активні підприємства, 63,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (78,8%) та сферу охорони здоров’я (18,6%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь