Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 03.08.2018 15:14
Кількість переглядів: 590

Фото без опису

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ  2018 РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність  наявного  населення  в  області, за оцінкою, на 1 червня  2018р.  становила  1375,4 тис.  осіб,  з  них  605,9 тис.  проживали у міських поселеннях,         769,5 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2018р. кількість жителів зменшилась на  2,1 тис. осіб. Зменшення  чисельності   населення   відбулось   за  рахунок   природного   скорочення   на   2,5 тис. осіб,  водночас  зафіксовано   міграційний   приріст   населення   на  0,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 5190 осіб, померлих – 7645  осіб проти 5575 та 7767 осіб відповідно у січні–травні  2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у червні 2018р. становила 191,1 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб, або на 0,6%, менше порівняно з травнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018р. становила 8,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,9%. Жінки становили 55,8% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2018р. склав 1% населення працездатного віку; у міських поселеннях – 0,9%, у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні 2018р. склала 7,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив       2337,7 грн, або 62,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати        (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. зменшилась на 7,1% і на кінець місяця становила 2626 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець червня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–червні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7215 грн, що на 25% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення  кар’єрів,  виробництво  хімічних  речовин  і  хімічної  продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій  та  кур’єрській  діяльності  та  сфері  надання  інших  видів  послуг (не перевищували 63,6% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)  на  1 липня  2018р.  склала  26,5 млн.грн,  або  1,6%  фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р. Упродовж червня 2018р. заборгованість зменшилась на 1,2 млн.грн, або на 4,5%. Станом на 1 липня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 4,8 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 66,2% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 33,8%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (78,3%) та сферу охорони здоров’я (18,1%).

Соціальний   захист

У січні–червні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 63,5 тис. домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 31,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 32 тис.  Сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. склала 32,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 15,5 млн.грн, у сільській місцевості – 16,7 млн.грн. 

Крім того, у січні–червні 2018р. 16,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених  субсидій  готівкою у січні–червні 2018р. становила 49,9 млн.грн, з якої     48,1 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у червні 2018р. становив 136,3 грн (у травні 2018р. –  372 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2962,4 грн (у травні 2018р. – 2980,9 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. становив 9645 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,8%  більше обсягу  січня–червня 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у червні 2018р. порівняно із травнем зменшився  на  0,7%,   з  червнем  2017р. – збільшився  на  7,2%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції   у січні–червні 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 101,0%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,9%, у  господарствах  населення – 98,4%.

Під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 380,1 тис.га, що в порів­нянні з 2017р. менше на 0,8%. Площа посівів зернових і зернобобових культур           порівняно  з  попереднім роком  збільшилась  на 14,9 тис.га  і  склала 160,5 тис.га, водночас технічних  зменшилась  на 16,1 тис.га  і  склала   78,2 тис.га.

За січень–червень 2018р. реалізовано на забій 53,9 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,3% більше порівняно з січнем–червнем 2017р., вироблено яєць 188,7 млн.шт  (на 2,2% більше) та  молока  201,4 тис.т (на 5% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2018р. загальна  кількість  великої  рогатої худоби  склала  158,1 тис. голів  (на 3,7%  менше,   ніж  на  1 липня  2017р.),  у  т.ч. корів –         90,5 тис.  (на 3,4% менше); свиней – 319,1 тис. (на 1,8% менше), овець та кіз – 34,7 тис.  (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 5385,9 тис. голів  (на 35,9% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими  підпри­ємствами   власно  виробленої  продукції за січень–червень  п.р.  порівняно  з січнем–червнем 2017р. зріс на 20,6%, у т.ч продукції  тваринництва – на  27,4%,  рослинництва –  на  5,1%.

На 1 липня 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 88,8 тис.т зерна, що у 2 рази більше, ніж на 1 липня 2017р. Запаси насіння соняшнику  становили  10,5 тис.т, що  на  6,1%  більше,  ніж   на  відповідну дату попереднього  року.

 

Промисловість

За підсумками січня–червня 2018р., індекс промислової продукції склав 117,2%, у червні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2017р. – відповідно 99,9% та 111,7%.

Приріст продукції у січні–червні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 6%, переробній промисловості – на 33,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря – на 11,8%.

Збільшення випуску продукції проти січня–червня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 11,7 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 23%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 12,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,4%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,3%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 0,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,5%).

Підприємствами області у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–червні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1261,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції   у січні–червні 2018р. порівняно з аналогічним  періодом  2017р.  становив  141,5%. 

Інженерних  споруд  зведено  у 2,3 раза  більше,  ніж  у  січні–червні 2017р. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на 14,6%, у т.ч.  нежитлових – на 16,2%, житлових – на 12,5%. 

Транспорт

У січні–червні 2018р. підприємствами залізничного  та  автомобільного  транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 5,8 млн.т вантажів, що складає 92,1% обсягу вантажних перевезень січня–червня попереднього року. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 502,5 млн.ткм або 85,2% обсягу січня–червня 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 42,6 млн. пасажирів, що на 13,7% більше, ніж у січні–червні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 648 млн.пас.км або на 9,7% більше обсягу січня–червня 2017р.

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2018р. становили 388,8 млн.дол. США, імпорту – 337 млн.дол. США. Проти січня–травня 2017р. обсяги як експорту, так  і  імпорту  товарів  збільшилися в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 51,8 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,15.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  247,3 млн.дол. США або 63,6% від загальнообласного обсягу.        

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  червні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  становив  100,0%,  з  початку  року  –  104,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  100,1%  та  104,6%  відповідно.

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь