Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.11.2018 11:37
Кількість переглядів: 794

Фото без опису

Основні структурні показники діяльності суб'єктів господарювання області

 

 

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області нараховувалось 49,8 тис. суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств (без бюджетних установ) – 7,6 тис. (2,2% від загальної кількості по державі) та фізичних осіб-підприємців – 42,2 тис. (2,9%). У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення області припадає 362 суб’єкти  господарювання  проти    367 у 2016 році. Частка підприємств у загальній кількості суб’єктів господарювання за 2017 рік збільшилась на 1,7 в.п. і склала 15,3%. За кількістю підприємств серед регіонів область посіла 15 місце.

В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб або на 1,4% більше. Кількість найманих працівників збільшилась на 2,9% і склала 122,1 тис. осіб, що відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників у фізичних осіб-підприємців.  Із загальної кількості найманих працівників 36,2% було зайнято у промисловості, 25,4% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 9,2% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 6,4% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 6,3% – у  будівництві, решта – на підприємствах інших видів діяльності.

Суб’єктами господарювання області у 2017 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на 95,6 млрд.грн. (без ПДВ), що на 18,7% більше, ніж у попередньому році, при цьому на підприємства припало 83,2% загальнообласного обсягу реалізації продукції (товарів, послуг). У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання промисловості забезпечено 39% обсягів, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 30,8%, сільського, лісового та рибного господарства – 10,1%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 7,5%. Суб’єктами великого підприємництва забезпечено 16,5% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг), середнього – 44%, малого підприємництва39,5%.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській  області, 2017

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ  2018 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність   наявного   населення   в   області,   за   оцінкою,   на  1 вересня  2018р.  становила  1374,9 тис.  осіб,  з  них   606 тис.  проживали у міських поселеннях, 768,9 тис. –  у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2018р. кількість жителів зменшилась на        2,6 тис. осіб. Зменшення чисельності   населення   відбулось   за  рахунок   природного   скорочення   на   3 тис. осіб,   водночас   зафіксовано   міграційний  приріст  населення  на              0,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 8,5 тис. осіб, померлих – 11,5 тис. осіб  проти  9,1  та  11,6 тис. осіб  відповідно  у  січні–серпні  2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій         (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2018р. становила 188,8 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше порівняно з серпнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 57,6% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2018р. в цілому по області становив 1%, у сільській місцевості – 1,1%, у міських поселеннях – 0,9% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2018р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2219,3 грн, або 59,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 15,3% і  на  кінець  місяця  становила  2610  одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–вересні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7427 грн, що на 25,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2018р. склала 39,7 млн.грн, або 2,7% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2018р. Упродовж вересня 2018р. заборгованість збільшилась на 4,3%. Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати за  рахунок коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 57,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 42,8%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (54,5%), сферу охорони здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).

 

Соціальний   захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 86,9 тис. домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 44,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 42,6 тис.  Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. склала 34,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 17 млн.грн, у сільській місцевості – 17,2 млн.грн. 

Крім того, у січні–вересні 2018р. 18,2 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–вересні 2018р. становила 54,6 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив    112,3 грн (у серпні 2018р. – 97,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3110,3 грн (у серпні 2018р. – 3187,7 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 15278,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,8%  більше обсягу  січня–вересня 2017р. У вересні 2018р. порівняно із серпнем оборот роздрібної торгівлі зменшився на 3,5%, а з вереснем 2017р. – збільшився на 11,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної  торгівлі у січні–вересні 2018р. становив  9143,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,3% більше обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р.  роздрібний товарооборот становив  1125,7 млн.грн і у порівнянних цінах  проти вересня 2017р. зріс  на 12,5%, проти  серпня 2018р. – зменшився  на 3,5%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 101,5%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,9%, у господарствах  населення – 99,5%. Індекс  продукції  рослинництва  становив 101,8%,  продукції  тваринництва – 101,2%. 

Станом на 1 жовтня 2018р. виробництво зернових і зернобобових культур (у початково оприбуткованій масі) становило  588,4 тис.т, що на 4,8% більше, ніж  на 1 жовтня  2017р. У середньому з 1 га обмолоченої  площі  одержано  по  43,9 ц  зерна (на  4,7 ц менше,  ніж  на 1 жовтня  торік).

Картоплі всіма категоріями господарств зібрано 1008,6 тис.т, що на 1% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., культур овочевих відкритого грунту отримано 125,1 тис.т (на 5,1% більше).

Виробництво  плодоягідної  продукції  зросло  на  13%  і  склало  46,7 тис.т.

За січень–вересень 2018р. реалізовано на забій 84,2 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 316,8 млн.шт  яєць (на 9,6% більше) та  335,8 тис.т  молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  152,7 тис. голів, що на 3,5%  менше,  ніж  на 1 жовтня  2017р.,  у  т.ч. корів – 90,1 тис.  (на 2,7% менше); овець та кіз – 32,4 тис. (на 2,1% менше), свиней – 328,8 тис. (на 0,5% більше),  птиці  всіх  видів – 5767,1 тис. голів (на 33% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підприємствами власно  виробленої  продукції за січень–вересень  2018р. порівняно  з січнем–вереснем 2017р. зріс на 13,4%, у т.ч продукції тваринництва – на 28,7%,  рослинництва –  знизився на  3,7%.

На 1 жовтня 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 156,4 тис.т зерна, що на 38,3% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Запаси  насіння  соняшнику  становили 26,4 тис.т, що на  18,9%  більше, ніж  на 1.10.2017р.

 

Промисловість

 

За підсумками січня–вересня 2018р., індекс промислової продукції склав 113,1%, у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2017р. – відповідно 102,2% та 102%.

Приріст продукції у січні–вересні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 24,2%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 8,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня–вересня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 3,2 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 40,2%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 9,9%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 8,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,2%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,1%, машинобудуванні – на 3,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1,9%.

Разом з тим, на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51,8 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано  будівельних  робіт  на  суму  1989 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції   порівняно  з відповідним  періодом 2017р.  становив  127,2%.

Інженерних  споруд  зведено  у 1,8 раза  більше,  ніж  у  січні–вересні 2017р. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на 11,7%, у т.ч.  нежитлових  –  на  16,8%, житлових  –  на  3,8%.

 

Транспорт

У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т вантажів, що складає 89% обсягу вантажних перевезень січня–вересня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,8 млн.т вантажів або 58,9% обсягу січня–вересня 2017р., вантажооборот становив 813,3 млн.ткм або 90,4% обсягу відповідного періоду 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 63,9 млн. пасажирів, що на 8,9% більше, ніж у січні–вересні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1032,4 млн.пас.км або на 12,3% більше обсягу січня–вересня 2017р.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р. становили  610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США, коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту – 1,11.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  385,2 млн.дол. США або 63,1% від загальнообласного обсягу експорту.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  вересні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  101,9%,  з  початку  року  –  105,6%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  101,5%  та  105,6%  відповідно.

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

Кількість та структура суб'єктів економіки області

за містами та районами на 1 жовтня 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27363 юридичні особи та 1509 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 11584 (42,3% від загальної їх кількості), містах Коломиї – 1839 (6,7%) та Калуші – 1408 (5,1%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1251 (4,6%), Надвірнянському – 1075 (3,9%) та Рогатинському – 1034 (3,8%) районах; найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 457 (1,7%), містах Бурштині – 270 (1%) та Болехові – 257(0,9%).

У порівнянні з 1 жовтня 2017 року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,4%, у тому числі суттєво у Надвірнянському (на 7,2%), Коломийському (на 5,1%), Долинському (на 4,6%), Рожнятівському (на 4,2%), Верховинському (на 3,9%) районах, а також у  містах Яремче (на 5,5%) та Івано-Франківську (на 3,8%).

За організаційними формами суб’єктів економіки серед юридичних осіб міст обласного значення та районів області товариства з обмеженою відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (41,5% загальної кількості юридичних осіб по місту), Калуші (38%), Бурштині (29,3%), Яремче (28,4%), Коломиї (26,6%), Болехові (21%), а також у Долинському (28,7% загальної кількості юридичних осіб по району), Тисменицькому (28,1%), Рогатинському (27,9%) та Надвірнянському (24,1%) районах; органи влади, організації (установи, заклади) – у Верховинському (30,2%), Городенківському (27,2%), Галицькому (25,4%), Косівському (24,4%), Коломийському (24,1%), Рожнятівському (23,1%), Калуському (23,7%), Богородчанському (23,4%), Снятинському (21,9%) та Тлумацькому (19,3%) районах. Частка приватних підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківську (21,8%), Калуші (20,2%), Болехові (19,1%), Коломиї (17,9%), Бурштині (17%) та Рожнятівському районі (19,3%); громадських організацій – у містах Бурштині (16,3%), Яремче (12,6%), Калуші (10,8%), Івано-Франківську (10,3%), Надвірнянському (12,2%), Богородчанському (11,3%) та Галицькому (11,1%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехові (8,9%), Бурштині та Яремче (по 7,4%), Городенківському (13%), Косівському (11%), Верховинському (10,9%), Снятинському (10,4%), Коломийському та Богородчанському (по 9,6%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,3%), Коломийському (12,7%), Галицькому (10,8%), Богородчанському (10,1%) та Снятинському (10%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломиї (15,4%) та Івано-Франківську (2,8%); фермерських господарств – у Рогатинському (11%), Тлумацькому (9,6%), Городенківському (8,5%), Галицькому (7,9%), Калуському (7,8%), Верховинському (7,7%), Снятинському (7,6%) та Тисменицькому (5%) районах.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та структура суб’єктів економіки області

на 1 жовтня 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27363 юридичні особи та 1509 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

В середньому по області на тисячу осіб наявного населення припадає 20 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник перевищує у містах Івано-Франківську (45 юридичних осіб), Коломиї (30), Калуші та Яремчі (по 21), а також  у Рогатинському районі (26).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 8448 (30,9% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4579 (16,7%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3311 (12,1%), громадські організації – 2651 (9,7%), профспілки, об’єднання профспілок – 1668 (6,1%), релігійні організації – 1228 (4,5%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 867 (3,2%) та фермерські господарства – 672 (2,5%).

         У порівнянні з 1 жовтня 2017 року кількість юридичних осіб зросла на 895 одиниць (на 3,4%), у тому числі кількість товариств з обмеженою відповідальністю – на 626 (на 8%), громадських організацій – на 101 (на 4%),  об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – на 89 (на 11,4%), комунальних підприємств – на 49 (на 15,6%) профспілок, об'єднань профспілок – на 41 (на 2,5%).

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей в області влітку 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Влітку 2018 року на Прикарпатті функціонували 207 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в яких провели своє дозвілля 27 тис. дітей та підлітків з усіх регіонів України та інших держав. Із загальної кількості дітей 14,8 тис. або 55% – діти Івано-Франківщини. У порівнянні з попереднім роком кількість закладів зменшилася на 106, а дітей, які в них перебували, – на 5,8 тис. осіб.

Для   забезпечення оздоровлення  дітей  в  області   функціонували   4 позаміські заклади оздоровлення та 4 заклади оздоровлення санаторного типу, де упродовж літа оздоровлено 1,7 тис. осіб.

Для відпочинку дітей було організовано 199 закладів (з них   160 закладів відпочинку з денним перебуванням), у яких перебували 7,5 тис. школярів, 8 позаміських закладів відпочинку, де відпочивали  11,2 тис. дітей та 31 наметове містечко для 2,2 тис. дітей.

Особлива увага приділялась організованому відпочинку дітей пільгових категорій. Влітку поточного року у закладах оздоровлення та відпочинку перебували 4,7 тис. дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 1,1 тис. дітей, батьки яких визнані учасниками  бойових дій, 0,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по 0,2 тис. дітей з числа потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи та осіб з інвалідністю.

Відпочинок   та  оздоровлення  дітей  влітку забезпечували 3,6 тис. штатних працівників, з яких 2,1 тис. осіб педагогічного персоналу,  0,2 тис. медичних працівників.

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-85; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-TURIZM.htm

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь