Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Аналіз регуляторного впливу (документ 2)

Дата: 21.11.2018 14:39
Кількість переглядів: 579

Фото без опису

 

проект

 

УКРАЇНА

Тлумацькаміська рада

об’єднаноїтериторіальноїгромади

Тлумацького району Івано-Франківськоїобласті

78000, м. Тлумач, вул. Макуха, 2, тел. 2-14-44, e-mail:tlymachmr@ukr.net

Рішення

двадцять п’ятої  сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

від «___» _________  2018р.  №______                                                                м.Тлумач

 

Про внесення змін у «Програму з модернізації, оптимізації та розвитку

централізованої системи водопостачання м.Тлумач

Івано-Франківської області» затвердженої  рішенням п’ятдесятої сесії

Тлумацької міської ради шостого демократичного скликання

від 29 січня 2015 року №1637-50/2015

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та участі Тлумацької ОТГ в Україно-Швейцарському проекті «Підтримка децентралізації в Україні», для вирішення  проблеми доступності послуги водопостачання умов її надання та забезпечення населення Тлумацької ОТГ якісною питною водою,міська рада

 

вирішила:

 1. Змінити назву на «Програма з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведеннянаселених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області».
 2. Затвердити Програму у новій редакції згідно Додатку до рішення терміном до кінця 2021 року.
 3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів І.Мандара.

 

 

Міський голова                                                                          Роман Круховський

 

 

 

Додаток

до рішенням Тлумацької

міської ради ОТГ

від _____________ №

 

 

Програма

з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведеннянаселених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади

Івано-Франківської областіна 2019-2021 роки (далі – Програма)

 

 

Структура програми:

 1. Паспорт Програми (загальна характеристика програми)
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
 3. Визначення мети програми
 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
 5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
 6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Додатки:

Додаток 1: План заходівз модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області

Додаток 2: Показники ефективності реалізації програми

 

І. Паспорт Програми

(загальна характеристика програми)

 

Програма з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведеннянаселених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області

 

 1.

Ініціатор розроблення програми

Тлумацька міська рада ОТГ

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Тлумацька міська рада ОТГ

4.

Співрозробники програми

комунальне підприємство "Тлумач-водоканал", Проект DESPRO

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконком Тлумацької міської ради ОТГ

6.

Учасники програми

Тлумацька міська рада ОТГ,

проект DESPRO,

КП "Тлумач-водоканал",

ГромадаТлумацької ОТГ

7.

Термін реалізації програми

2019 – 2021 роки

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

один етап – 2019 – 2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

46150 тис. грн

9.1.

коштів місцевого бюджету

3250 тис грн

 

коштів інших джерел

2000 тис. гривень. – Проект DESPRO

5580 тис. гривень – кошти громад26100 тис. гривень – інші кошти

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Історично склалось, що в багатьох населених пунктах України, в т.ч. і в малих містах, сектор одноповерхової забудови забезпечувався водопостачанням шляхом використання з індивідуальних систем забору води (таких як криниці, індивідуальні свердловини). А система водовідведення здебільшого представлена відстійниками чи вигрібними ямами.

В м. Тлумач більшість населення використовує саме таку систему водопостачання, а централізованим водопостачанням охоплено лише 34,5% населення при доступності до послуги близько 50%. Централізованим водовідведенням охоплено тільки 34%населення (м. Тлумач) та 4,2% сільського населення громади , що значно нижче загальнонаціональних індикативних показників розвитку галуззі . Станом на 01.11.2018 року серед 12 сільських населених пунктів громади система централізованого водопостачання наявна лише у 2-х селах (с. Вікняни та с. Загір’я), до кінця 2018 року планується введення у експлуатацію водогону у с. Тарасівка .

У с. Вікняни діє водопровід із башти яка перебуває на балансі громадської організації «Віра в майбутнє». Також, до с. Вікнянипідведено водопровід який підключений до центрального водопроводу КП «Тлумач водоканал» у с. Попелів.

У с. Тарасівка побудований центральний водопровід протяжністю 4,5від свердловини. Перебуває на етапі вводу в експлуатацію.

За останні роки якість питної води, яку використовує населення з власних свердловин, значно погіршується, як за мікробіологічними, так і санітарно – хімічними показниками та не відповідає Державним санітарним правилам і нормам[1], та може у подальшому значно погіршити стан їх здоров’я.

За результатами опитування населення Тлумацької міської ОТГ мають проблеми із питними водопостачанням у м. Тлумач (масив «за автостанцією»), с. Гринівці, с. Остриня, с. Пужники, с. Бортники, с. Братишів та с. Королівка.

Однак для повноцінного забезпечення доступом до якісної питної води, окрім до централізованого водопостачання та водовідведення, необхідно слідкувати за вартістю

 

1Розрахунковий показник. Станом на 01.11.2018 р. у с. Вікняни послуги централізованим водопостачанням користуються 170 абонентів, у с. Загір’я – 14 абонентів.

2 Цілі сталого розвитку, Ціль 6 «Чиста вода та належні санітарні умови», Індикатор 6.1.5 «Частка сільського населення, яке має доступ до централізованого водопостачання, %, значення у 2015 році – 17,2%, у 2020 році (прогноз) – 20%. Індикатор 6.1.6 «Частка міського населення, яка має доступ до централізованого водопостачання, %  значення у 2015 році – 89,8%, у 2020 році (прогноз) -  90%.

3 Очікується, що до нового водогону с. Тарасівка (___) км, буде під’єднано ___ абонентів.

4Відповідно до листа  ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» №1481 від 28.09.2018 за результатами моніторингу питної води на вміст нітратів у криницях, яка використовується для споживання  дітьми до 3-х років, у  2013-2018 роках постійно виявлялось перевищення допустимих норм щонайменше у 34,45% проб води. Нестандартні проби води по вмісту нітратів відмічалися в селах Борники, Королівка, Гавриляк, Братишів, Вікняни, Олеша, Одаї, Остриня, Тарасівка, Нижнів, Надорожна, Палагичі, Грушка, Гостів, Делева.

5 За результатами опитування населення Тлумацької міської ОТГ, яке було проведено у вересні 2018 року, на питання «Якщо ви використовуєте питну воду із власної криниці (сверловини), чи відчували ви брак (нестачу) води? Відповідь «так, іноді» дали 58,9% опитуваних, «так, постійно» - 10,2% опитуваних.  Опитуванням було охоплено щонайменше 5% домогосподарств Тлумацької міської ради  ОТГ, 391 од.

6 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною». За лабораторними дослідженнями, які періодично проводить Івано-Франківський обласний лобораторний центр МОЗ  станом на 01.10.2018 року було досліджено 125 проб води з них в 43 пробах вміст нітратів перевищує гранично допустимі норми, що становить 34,45% 

 

послуг, що надаються населенню, бюджетним та приватним установам.

 У громаді Тлумацької міської ради  ОТГ оператором водопостачання та водовідведення є КП "Тлумач-водоканал". Однією із ключових проблем стабільної діяльності підприємства, окрім зношеності мереж та високих втрат води на магістральних водогонах, є незбалансованість тарифної політики реальним витратам: реальна собівартість надання послуг із водопостачання та водовідведення 9 місяців 2018 року становила 34,84 грн[1], що є одним із найвищих тарифів у Івано-Франківській області. Однак у зв’язку з тим, що в фактичній собівартості тарифу найбільш висока складованалежить оплаті праці та електроенергії[2], то зі збільшенням вартості енергоносіїв та мінімального розміру заробітної плати, розрив між реальною собівартістю та тарифом збільшується та призводить до перегляду тарифної політики[3] та до банкрутства підприємства.

Тому для забезпечення стабільності системи централізованого водопостачання  необхідно як збільшувати кількість абонентів через охоплення нових мікрорайонів міста та найближчих сільських населених пунктів (с. Вікняни, с.Братишів, с.Палагичі) централізованим водопостачанням, так і проводити оптимізацію процесів функціонування підприємства через підвищення ефективності діяльності підрозділів, оптимізації штатного розпису та запровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Окрім політики скорочення та оптимізації витрат, підприємству також необхідно розвивати інші види діяльності підприємства для отримання додаткових доходів від неосновної діяльності.

ІІІ. Визначення мети програми.

 

Мета програми:покращення системи водопостачання та водовідведенняТлумацької міської ради ОТГ

Досягнення визначеної мети здійснюватиметься одночасним вирішенням наступних  завдань:

Завдання 1. Забезпечення населення міста Тлумач якісними послугами водопостачання та водовідведення

Завдання 2. Забезпечення сільського населення Тлумацької міської ради ОТГ якісним водопостачанням шляхом будівництва нових водогонів та широким залученням механізмів соціальної мобілізації

Завдання 3. Стабілізація тарифної політики в сфері водопостачання та водовідведення через збільшення абонентів та оптимізацію процесів функціонування підприємства  КП "Тлумач-водоканал"

 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.

Забезпечення населення Тлумацької міської ОТГ якісної питною водою є однією із стратегічних цілей розвитку водозабезпечення, досягнення якої передбачено через модернізацію існуючої системи водопровідного господарства та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж..

В сучасних умовах фінансової та організаційної спроможності місцевих громад та формування місцевих бюджетів забезпечити населення доступом до якісного водопостачання можливо тільки спільними зусиллями, об’єднуючи ресурси різних організацій та установ, залучаючи мешканців до активної участі у вирішенні проблем та покращенні якості життя.

Тому в рамках співпраці між Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку ("SkatConsultingLtd.) / проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) та Тумацькою міською радоюОТГ було обумовлено проведення спільної діяльності щодо поліпшення якості та доступу до послуг водопостачання шляхом оптимізації, модернізації та розвитку системи водопостачання та водовідведення.

Розробка окремої цільової програми щодо оптимізації модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення Тлумацької міської ОТГ дастьзмогу комплексно підійти до розв’язання проблем щодо забезпечення населення якісної питною водою, опрацювати конкретні механізми із поліпшення якості обслуговування населення та розробити заходи щодо оптимізації, модернізації та розвитку системи водопостачання та водовідведення.

В даному документі "Програма з модернізації, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області" відображені напрацювання та пропозиції членів робочої групи: фахівців районного комунального підприємства "Тлумач-водоканал", виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, які були підготовлені під час робочих засідань та консультацій.

В якості ресурсного забезпечення реалізації заходів Програми передбачається використання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування, а саме:

 • кошти державного бюджету;
 • кошти обласного бюджету;
 • кошти місцевого бюджету;
 • кошти громади;
 • інші кошти та ресурси (проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України)

 

 

 


 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь