Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.12.2018 16:22
Кількість переглядів: 581

Фото без опису

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ  2018 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 1374,6 тис. осіб, з них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 768,1 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2,9 тис. осіб. Зменшення чисельності  населення  відбулось  за рахунок природного скорочення на 3,2 тис. осіб, водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення на 0,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні п.р. становила  9,6 тис. осіб, померлих – 12,8 тис. осіб проти 10,2 тис. та 12,9 тис. осіб відповідно у січні–вересні 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2018р.  становила  190,1 тис. осіб,  що  на  1,3 тис. осіб, або  на  0,7%  більше, ніж  у  вересні  2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018р. становила 7,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 62% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях, на кінець жовтня 2018р. склав 0,9% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2018р. склала 7,5 тис. осіб. Середній  розмір допомоги по безробіттю становив 2296 грн або 61,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. збільшилась на 11,5% і на кінець місяця становила 2911 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець жовтня 2018р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні–жовтні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7458 грн, що на 24,9% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 51,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2018р. склала 36,4 млн.грн, або 2,4% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2018р. Упродовж жовтня 2018р. заборгованість  зменшилась  на  8,2%.  Станом  на  1 листопада  2018р.  борг із  виплати  заробітної  плати за  рахунок  бюджетних  коштів   склав  12,5 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 53,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 46,9%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (59,8%) та сферу охорони здоров’я (30,7%).

Соціальний   захист

У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 106,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях –  52,5 тис. домогосподарств,  у сільській місцевості – 53,8 тис. Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2018р. склала 41,7 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 19,9 млн.грн, у сільській місцевості – 21,8 млн.грн. 

Крім того, у січні–жовтні 2018р. 18,5 тис. домогосподарств  було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–вересні 2018р. становила 55,7 млн.грн, з якої 96,4% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у  жовтні 2018р. становив      387 грн (у вересні 2018р. – 112 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового    палива – 3071 грн (у вересні 2018р. – 3110 грн).

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2018р. становив 17178,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,5%  більше обсягу  січня–жовтня 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем зменшився на 0,6%, а з жовтнем 2017р. – збільшився на 11,4%.

Капітальні  інвестиції

За січень–вересень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5557,3 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2017р.  зменшився на 3,9%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2018р. порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 103,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111,7%, у господарствах населення – 99,5%. Індекс продукції рослинництва становив 104,6%,  продукції  тваринництва – 101,4%. 

Станом на 1 листопада 2018р. зернові і зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 149,7 тис.га (93,2% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 19,4% більше, ніж на 1 листопада 2017р. Виробництво  зерна  (у початково  оприбуткованій  масі)  становило  722,7 тис.т, що на 16,5% більше, ніж на початок листопада торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,3 ц зерна, що на  2,4 ц менше,  ніж  на 1 листопада 2017р.

Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,1 тис.га  зібрано 1009,9 тис.т, що на 1% більше, ніж  на  1 листопада 2017р.; культур овочевих  відкритого  грунту з  площі 10,1 тис.га отримано 170,6 тис.т (на 2,3% більше).

Виробництво плодоягідної продукції зросло на 14,1% і склало  57 тис.т.

За січень–жовтень 2018р. реалізовано на забій 96,6 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що  на 6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2017р., вироблено 354,6 млн.шт яєць (на 12,9% більше) та  374,8 тис.т молока  (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  148,6 тис. голів  (на 4,2%  менше, ніж на  1 листопада 2017р.), у  т.ч. корів – 89,5 тис.  (на 3,5% менше); овець та кіз – 30,6 тис. (на 2,2% менше);  свиней – 328,3 тис. (на 0,8% більше),  птиці  всіх  видів – 5607,5 тис. голів (на 23,4% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої  продукції за січень–жовтень  2018р.  порівняно з січнем–жовтнем 2017р. зріс на 49,5%, у т.ч продукції рослинництва – у 2 рази,  тваринництва –  на  24,8%.

На 1 листопада 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 271,7 тис.т зерна, що на 8,9% більше, ніж на 1 листопада 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 47,4 тис.т, що  на  25,4%  менше,  ніж   на  1.11.2017р.

Промисловість

За підсумками січня–жовтня 2018р., індекс промислової продукції склав 112,5%, у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2017р. – відповідно 105,5% та 107,4%.

Приріст продукції у січні–жовтні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,6%, переробній промисловості – на 22,6%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 8,6%.

Збільшення випуску продукції проти січня–жовтня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,7 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 33,3%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 9,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8%, машинобудуванні – на 5,3%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,4%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 2%.

Разом з тим на 4,3% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у січні–жовтні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 58,5 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–жовтні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 2218  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2018р.  порівняно  з  січнем–жовтнем  2017р. становив  124,1%.

Інженерних  споруд  зведено у 1,7 раза більше, ніж у січні–жовтні  2017р.  Зведення будівель зменшилося на 8,2%, у т.ч. нежитлових – на 13,9%. Водночас зведення житлових будівель зросло на 0,9%.

У січні–вересні  2018р. прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 27% менше порівняно з аналогічним періодом 2017р.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  10,6 млн.т вантажів, що складає 87,7% обсягу вантажних перевезень січня–жовтня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,3 млн.т вантажів або 57,9% обсягу січня–жовтня 2017р., вантажооборот становив 918,9 млн.ткм або 93,1% обсягу відповідного періоду 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 71,3 млн. пасажирів, що на 8% більше, ніж у січні–жовтні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1160,3 млн.пас.км або на 12,3%  більше  обсягу  січня–жовтня 2017р.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом  імпорту – 1,07.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  436 млн.дол. США або 63,5%  від  загальнообласного  показника.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  за 9 місяців 2018р. порівняно відповідним періодом минулого року збільшилися на 14,8%, імпорту – на 9,3% і становили відповідно 45,8 та 12,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 33 млн.дол. США.

Питома вага країн Європейського Союзу у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 83,6%, імпорту – 92,5%.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 жовтня 2018р.  cтановив  899,1 млн.дол. США   (на 0,6%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2018р.)  у  розрахунку  на  одну  особу  – 653,4 долара.

У  січні–вересні 2018р. в економіку області  іноземними  інвесторами  вкладено     28,9 млн.дол. США  та  вилучено   13,3 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  жовтні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  101,7%,  з  початку  року  –  107,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  101,5%  та  107,2%  відповідно.

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2018р. становив 899,1 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 653,4 дол. У січні–вересні 2018р. в економіку області інвестовано 28,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).      Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить 34,5 млн.дол., у тому числі   за рахунок вилучення капіталу – 13,3 млн.дол., курсової різниці –21,2 млн.дол. США.

Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2018р. зменшився на 0,6%.

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 8 місце, в розрахунку на одну особу – 5.

На 1 жовтня 2018р. інвестицїї вкладено нерезидентами 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія та Данія.

Вагомий обсяг прямих інвестицій (664,5 млн.дол. США або 73,9%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 650,3 млн.дол. (72,3%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,6%, будівельної діяльності – 2,6%.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (494,7 млн.дол. США або 55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (256,7 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського (3,2%), Калуського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

 

Довідка: тел. (0342)79-20-13; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

міст та районів області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 899,1 млн.дол. США.

Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,6%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Рогатинського району склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста Коломиї –  2%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району –  по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів не перевищувала 0,7%. 

У січні–вересні 2018р. в економіку області надійшло 28,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства міст Івано-Франківська (25,1 млн.дол. США або 86,6% загальнообласного обсягу надходжень) та Калуша (3,7 млн.дол. або 13,1%).                      

Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2018р. порівняно з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 0,6%. Скорочення  капіталу  за січень–вересень 2018  становить 34,5 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 13,3 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 21,2 млн.дол. США. На підприємства м.Івано-Франківська припадає майже весь обсяг (99,6%) вилученого іноземного капіталу.

Зменшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у Коломийському (на 4,8%), Калуському (на 2,9%) районах, місті Яремче і Надвірнянському районі (на 2,7%), Тлумацькому (на 2,1%), Тисменицькому (на 2%) та Снятинському (на 1,4%) районах, містах Калуші (на 1,3%) і Болехові (на 1%).   У Верховинському, Рожнятівському, Богородчанському, Галицькому, Рогатинському районах та  місті Коломиї скорочення іноземного капіталу до початку року становить менше 1%. Зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у Долинському районі (на 0,2%) та обласному центрі  (на 0,1%).

На 1 жовтня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало  653,4 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3837,1 дол.) та Івано-Франківську (1953,9 дол.), Рогатинському районі (697,3 дол. США).

Інвестиції у промислові підприємства переважали у місті Івано-Франківську, Верховинському районі, місті Коломиї, Тисменицькому, Надвірнянському, Рожнятівськом, Долинському, Галицькому, Богородчанському, Косівському районах та містах Калуші і Болехові (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)). Переважною була частка прямих інвестицій, залучених у підприємства сільського, лісового та рибного господарства у Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах (71–98%).

У місті Бурштині і Городенківському районі найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, у місті Яремче – заклади з тимчасового розміщування й організації харчування.  

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь