Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади

Дата: 27.12.2018 14:33
Кількість переглядів: 1091

Фото без опису

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять шостої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 грудня 2018 року

№855-26/2018                                                                                       м. Тлумач

 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік,

збереження та використання безхазяйного майна,

визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна

у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади

 

     Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом його публікації на офіційному веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ, вступає в дію з моменту опублікування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів І.Мандара.

 

 

Міський голова                                                                                Р. Круховський

 

 

Додаток 1

до рішення  Тлумацької

міської ради ОТГ

від 21.12.2018р. 855-26/2018

 

ПОРЯДОК

виявлення, взяття на облік, збереження та використання

безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття

такого майна у комунальну власність Тлумацької міської

об’єднаної територіальної громади

1. Загальні визначення

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади (далі - Порядок) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. Для цілей цього Порядку застосовуються наступні визначення:

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ, якому надаються повноваження згідно із цим Порядком ;

нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;

  • рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

Дія Порядку поширюється на будь-які об’єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими.

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна;

руйнування – повне знищення об'єкта, що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

1.3. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Тлумацької міської ради ОТГ. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ (надалі - Уповноважений орган).

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

2.1. Підприємства, установи, організації, громадяни та посадові особи органів місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий, чи яке ніким не успадковане, повідомляють про таке майно уповноважений орган та направляють дані про такі об’єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

2.2. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації в бюро технічної інвентаризації, органу державної реєстрації та (або) до відділу Держгеокадастру.

2.3. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:

– технічний стан об’єкта;

  • можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням; для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання;

– інші питання.

2.4. Комісійне обстеження здійснюється комісією виконавчого комітету міської ради та завершується складанням акта обстеження об’єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації.

2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

2.7. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у відповідні підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту, уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті, де оприлюднюються відомі дані про об’єкт.

3.3. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку уповноваженого органу.

3.4. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади.

4. Облік відумерлої спадщини

4.1. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь) тощо, складені працівниками уповноваженого органу.

4.2. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважені органи можуть ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноважений орган самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

– до районного відділу реєстрації актів цивільного стану – щодо підтвердження факту смерті;

– до відділу державної реєстрації– щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;

– до інших установ у разі потреби.

4.4. Якщо після спливу строку прийняття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

5. Зберігання та Використання безхазяйного нерухомого майна та об’єктів відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

5.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої  спадщини покладається на уповноважений орган.

5.2. Уповноважений орган для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

5.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за його зберігання з моменту підписання акта приймання-передачі. Уповноважений орган має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

5.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення уповноваженим органом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

5.5. Між уповноваженим органом та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

5.6. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди, при умові, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

5.7. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

5.8. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ.

5.9. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

5.10. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

5.11. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, уповноваженим органом не відшкодовуються.

5.12. Виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ здійснює окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

6. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності, уповноважений орган подає його для реєстрації права комунальної власності Тлумацької міської ОТГ органом державної реєстрації.

6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна

7.1. Інформація про рухоме майно (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами тощо), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається виконавчим комітетом міської ради.

7.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті і вживає заходи щодо встановлення власника майна.

Рухоме майно переходить у власність територіальної громади:

– якщо власник рухомого майна відмовиться від нього;

– якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно;

– якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.

7.3. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення Тлумацької міської ради ОТГ.

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

8.1. Тлумацька міська рада ОТГ, відповідно до чинного законодавства, здійснює правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном:

– з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна;

– з моменту набуття чинності рішення міської ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

8.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна виконком повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об’єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

8.3. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність Тлумацької міської ОТГ передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

8.4. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов та використовуватись як службові жилі приміщення.

8.5. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь