Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.02.2019 13:20
Кількість переглядів: 497

Фото без опису

 

Населення 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 грудня  2018р. становила 1373,7 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 767 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–листопада 2018р. кількість жителів зменшилась на 3,8 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 4,1 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,3 тис. осіб.

Кількість  живонароджених  у січні–листопаді 2018р. становила 11,8 тис. осіб, померлих – 15,9 тис. проти 12,4 тис. та 15,8 тис. осіб відповідно у січні–листопаді 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2018р. становила 190,9 тис. осіб, що на 0,5 тис. осіб, або на 0,3%, менше, ніж у листопаді 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 8,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,4%. Жінки становили 61,6% загальної кількості безробітних.

Рівень  зареєстрованого  безробіття  в  цілому  по  області  та у  сільській  місцевості  на  кінець грудня  2018р.  становив  0,9%  населення  працездатного  віку,  у  міських  поселеннях  –  1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні 2018р. склала 6,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2425,7 грн, що складає 65,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилась на 37,1% і на кінець місяця становила 1401 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець грудня 2018р. склало 6 осіб.

 

Доходи  населення 

У 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7551 грн, що на 24,3% більше, ніж у 2017р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері транспорту, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування,  на виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області на 41,8% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59,4% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у 2018р. порівняно з 2017р. становив 112,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2019р. склала 23,1 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2018р. Упродовж грудня 2018р. заборгованість зменшилась на 29%. Станом на 1 січня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів  відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 27,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 72,7%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (93% від загальної суми).

 

Соціальний   захист 

У 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 203,8 тис. домогосподарств,  із  них у міських поселеннях – 97 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  –  106,8 тис.   Сума  призначених  субсидій  у  2018р.  склала  109,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 46,8 млн.грн, у сільській місцевості – 62,4 млн.грн. 

Крім того, у 2018р. 19,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у 2018р. становила      57,6 млн.грн, з  якої  96,3% – для  домогосподарств  сільської  місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2018р. становив 896 грн (у листопаді 2018р. – 615 грн); на придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива – 2603 грн (у листопаді 2018р. – 2658 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 21,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 10,7% більше від обсягу 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2018р. порівняно із листопадом 2018р. збільшився на 18%,  із груднем 2017р. –  збільшився на 11,3%.

 

Сільське  господарство 

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2018р. порівняно з 2017р. становив 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах  населення – 99,6%.

Індекс продукції рослинництва склав 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,8%, у господарствах  населення – 101,9%. Господарствами усіх категорій у 2018р. вироблено 804 тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у вазі після доробки), що на 6,7% більше, ніж роком  раніше, 65,6 тис.т буряків цукрових фабричних (на 10,2% менше), 57,6 тис.т соняшнику (на 25,1% менше),  74,7 тис.т ріпаку озимого та кользи (на 24,3% менше), 1009,8 тис.т картоплі (на 1% більше), 177,6 тис.т культур овочевих (на 2% більше).

Індекс продукції  тваринництва  становив 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111%, у господарствах  населення – 97,3%.  За 2018р. реалізовано на забій 129,4 тис.т худоби та птиці, що на 3,8% більше порівняно з 2017р., вироблено 441,1 тис.т молока (на 4,8% менше) та  423 млн.шт  яєць  (на 19,9% більше).

За розрахунками, на 1 січня 2019р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 135,4 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у т.ч. корів – 87 тис.  (на 3,4% менше); свиней – 307 тис. (на 2,2% більше), овець та кіз – 27,8 тис.  (на 3,8% менше), птиці всіх видів – 4800,8 тис. голів  (на  13,6% більше).

 

Промисловість 

За підсумками 2018р., індекс промислової продукції склав 110%, у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2017р. – відповідно 106,3% та 101,1%.

Приріст продукції у 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 5,5%, переробній промисловості – 14,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,5%.

Збільшення випуску продукції проти 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 1,9 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 15,8%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,5%, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 5,5%, виробництві гумових і пластмасових  виробів, іншої  неметалевої мінеральної продукції – на 4,6%, машинобудуванні – на 3,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих  виробів, крім  машин  і  устатковання – на 2,2%.

Водночас на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 70,9 млрд.грн.

 

Будівництво 

У 2018р. обсяг  виробленої  будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  2018р.  порівняно  з  2017р. становив  105,1%.

Інженерних  споруд  зведено на 22,7% більше, ніж у 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 11,3%, у т.ч. житлових – на 2,4%, нежитлових – на 16,4%.

 

Транспорт

У 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,4 млн.т вантажів, що складає 84% обсягу вантажних перевезень 2017 року. Автомобільним транспортом перевезено 5,1 млн.т вантажів або 56,6% обсягу 2017р., вантажооборот становив 1140,1 млн.ткм або 96,2% обсягу попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 85,6 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж у 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1381,7 млн.пас.км або на 9,9% більше обсягу  попереднього року.

 Зовнішня  торгівля  товарами

 

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2018р. становили 819,8 млн.дол. США, імпорту – 761,8 млн.дол. США. Проти січня–листопада 2017р. обсяги експорту збільшилися на 38,1%, імпорту – на 35%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 58 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,08.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  529,4 млн.дол. США або 64,6% від загальнообласного обсягу експорту.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  грудні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  100,8%,  за  рік  у  цілому  –  109,8%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  100,4%  та  109,1%  відповідно.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019                                                                         

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь