Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 06.05.2019 17:00
Кількість переглядів: 482

Фото без опису

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ  2019  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2019р. становила 1371,8 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 765,1 тис. – у сільській місцевості.  Упродовж січня–лютого 2019р. кількість жителів зменшилась на 1498 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1600 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 102 особи.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2019р. становила 1965 осіб, померлих – 3565 осіб проти 2155 та 3155 осіб відповідно у січні–лютому 2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2019р. становила 189,9 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019р. становила 8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,3%. Жінки становили 61,5% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2766,4 грн, що складає 66,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2019р. порівняно з лютим 2019р. збільшилась на 30,8% і на кінець місяця становила 2651 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець березня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–березні 2019р.  розмір  середньомісячної  номінальної  заробітної  плати штатних  працівників  підприємств,  установ,  організацій  (із  кількістю найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  становив  8045 грн, що на 18,6% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 46,2% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 55% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня 2019р. склала 28,7 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2019р. Упродовж березня 2019р. заборгованість збільшилась на 23,7%. Станом на 1 квітня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,6%.

Більше половини суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,2% від загальної суми); 42% – оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 2,8% – сільське, лісове та рибне господарства, 1,7% – будівництво, 0,2% – сферу адміністративного та допоміжного обслуговування та 0,1% – професійну, наукову  та  технічну  діяльність.

 

Соціальний   захист

 

У січні–березні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 29,8 тис. домогосподарств,  із  них у міських поселеннях – 11,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  –    18,7 тис.   Сума  призначених  субсидій  у  січні–березні 2019р.  склала 30,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, у сільській  місцевості –    19,9 млн.грн. 

Крім того, у січні–березні 2019р. 4,2 тис. домогосподарств (з них 4,1 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума   призначених   субсидій  цього  виду  у  січні–березні  2019р.   становила 14,4 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  березні  2019р.  становив 833,5 грн  (у лютому 2019р. – 1094,6 грн); на придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового  палива – 3436,9 грн  (у лютому  2019р. – 3348,9  грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2019р. становив 5471,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,2%  більше від обсягу січня–березня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у березні п.р. порівняно з лютим 2019р. збільшився на 11,4%, а з березнем 2018р. – на 8,8%. 

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р. становив 101,8%, у т.ч. у підприємствах – 107,6%, у господарствах  населення – 98,2%.

За січень–березень 2019р. реалізовано  на  забій  27,9 тис.т  сільськогос­подарських  тварин (у  живій  масі), що  на  2,8%  менше  порівняно з відповідним періодом попереднього року, вироблено  66,2  тис.т  молока  (на  2,8%  менше)  та  115,1 млн.шт  яєць  (у  1,5 р.б.).

За розрахунками, на 1 квітня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 146,7 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж на 1 квітня 2018р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 4,6% менше); овець та кіз – 34,1 тис. (на 1,4% менше); свиней – 325 тис. (на 6,4% більше), птиці всіх видів –      4267,1 тис. голів (на 0,8% менше).

Загальний обсяг реалізованої підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. знизився на 23,1%, у т.ч продукції тваринництва – на 44%, продукції рослинництва – зріс  на  33,2%.

На 1 квітня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують і підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 103,7 тис.т зерна, що на 46,4% менше, ніж на 1 квітня 2018р.

 

Промисловість

 

У березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 115,6% та 97,2%, за підсумками січня–березня 2019р. – 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,3%, переробній – 87,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–березня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 3,5%, виробництві напоїв –  на 8,2%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 10,7%, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 24,2%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 28%), харчових продуктів (на 24,2%), паперу та паперових виробів (на 17,1%), гумових і пластмасових виробів (на 10,5%), в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини (на 9,7%), машинобудуванні (на 8%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 6,2%).

Підприємствами області у січні–березні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–березні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 473,1 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у січні–березні 2019р.  порівняно  з  січнем–березнем  2018р. становив  122,5%.

Зведення  будівель  збільшилося на 37,8%, у тому числі житлових – в 1,7 раза, нежитлових будівель – на 12,8%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 105,8%.

 

Транспорт

У січні–березні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2,8 млн.т вантажів, що на 15,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,2 млн.т вантажів, вантажооборот становив 293,8 млн.ткм, що відповідно на 13,5% та на 30,3% більше обсягу січня–березня 2018 року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 21 млн. пасажирів, що складає 100,8% обсягу пасажироперевезень січня–березня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 294,4 млн.пас.км, або на 7,6% менше обсягу січня–березня 2018р.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2019р. становили  124 млн.дол. США, імпорту – 92,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим  2018р. обсяги експорту зменшилися на 16,6%, імпорту – на 40,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 31,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,34.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  71,3 млн.дол. США або 57,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився  порівняно  з  січнем–лютим  2018р.  на  26,8%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  березні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,9%,  з  початку  року  –  102,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,9%  та  102,6%  відповідно.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь