Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.06.2019 11:11
Кількість переглядів: 431

Фото без опису

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ  2019  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1371,1 тис. осіб, з них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 764,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–березня 2019р. кількість жителів зменшилась на 2170 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2210 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 40 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 2906 осіб, померлих – 5116 осіб проти 3145 осіб та 4784 особи відповідно  у січні–березні 2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2019р. становила 189,1 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2019р. становила 7,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,3%. Жінки становили 60,9% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2019р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2760 грн, що складає 66,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. зменшилась на 26,1% і на кінець місяця становила  1960 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець квітня 2019р. склало 4 особи.

Доходи  населення

У січні–квітні 2019р. розмір середньомісячної  номінальної  заробітної  плати штатних  працівників  підприємств,  установ,  організацій  (із  кількістю найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  становив  8174 грн, що на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 45% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 109,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня 2019р. склала 28,9 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2019р. Упродовж квітня 2019р. заборгованість збільшилась на 0,5%. Станом на 1 травня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 23,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,2%.

Основна  сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53% від загальної суми) та на оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (41,8%).

 

Соціальний   захист

У січні–квітні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 33,7 тис. домогосподарств,  із  них  у міських поселеннях – 12 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  – 21,7 тис. Сума  призначених  субсидій  у січні–квітні 2019р. склала 32,9 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 11,2 млн.грн, у сільській  місцевості – 21,7 млн.грн. 

Крім того, у січні–квітні 2019р. 6,4 тис. домогосподарств (з них 6,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у  січні–квітні  2019р. становила 21,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у квітні 2019р. становив  722,6 грн (у березні 2019р. – 833,5 грн); на придбання  скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива –  3416,8 грн (у березні   2019р. –  3436,9  грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 7431,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,5%  більше від обсягу січня–квітня попереднього року.

Оборот роздрібної торгівлі у квітні п.р. порівняно із березнем 2019р. збільшився на 0,6%, а з квітнем 2018р. – на 12,9%. 

 

Капітальні  інвестиції

За січень–березень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 1750,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,6% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з січнем–березнем 2018р.  зменшився на 17,4%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 101,9%,  у т.ч. у підприємствах – 108,8%, у господарствах  населення – 98,1%.

За  січень–квітень  2019р. реалізовано на забій  38,1 тис.т сільськогосподарських  тварин (у  живій  масі), що  на  0,3%  менше  порівняно з січнем–квітнем   2018р.,  вироблено 102,1  тис.т молока (на  2,8%  менше)  та  162,4 млн.шт   яєць (у 1,5 р.б.).

За розрахунками,  на  1 травня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 149,1 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 травня 2018р.), у т.ч. корів – 88,3 тис. (на 4,5% менше); овець та кіз – 35,9 тис. (на 2,2% менше), свиней – 330,4 тис. (на 5,4% більше), птиці всіх видів – 4607 тис. голів (на 8,4% більше).

Загальний обсяг реалізованої підпри­ємствами власно виробленої продукції  за січень–квітень 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. знизився на 17,9%, у т.ч продукції тваринництва – на 39,6%, продукції рослинництва – зріс на 43,5%.

На 1 травня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують  і підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 79,8 тис.т зерна проти 159,4 тис.т на 1 травня  2018р.

 

Промисловість

У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 100,8% та 106,9%,  за підсумками січня–квітня 2019р. – 97,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,7%, переробній промисловості – 94,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,6%.

Збільшення випуску продукції проти січня–квітня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу (на 4,1%) та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції  (на 19,7%). Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,5 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,5%), харчових продуктів і напоїв (на 19,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10,9%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 7,8%), гумових і пластмасових виробів (на 5,9%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 4,4%), машинобудуванні (на 2,3%).

Підприємствами області за січень–березень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4,2 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на  суму 689,3 млн.грн. Індекс будівельної  продукції у  січні–квітні 2019р.  порівняно  з  січнем–квітнем 2018р. становив  126,9%.

Зведення будівель збільшилося на 38,8%, у тому числі нежитлових – на 13,1%, житлових – у 1,7 раза.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 113,2%.

У  січні–березні 2019р. прийнято в експлуатацію 235 тис.мзагальної площі житлових будівель  нового  будівництва, що у  2,8 раза  більше порівняно з січнем–березнем 2018р., у т.ч. у сільській місцевості –135,6 тис.м2  (у 2,4 раза більше), у міській місцевості – 99,4 тис.м2  (у 3,6 раза більше).

 

Транспорт

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 4 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,7 млн.т вантажів, вантажооборот становив 404,2 млн.ткм, що відповідно на 16,5% та на 31,7% більше обсягу січня–квітня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 28,1 млн. пасажирів, що на 0,2% більше обсягу пасажироперевезень  січня–квітня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  393 млн.пас.км, що  складає  91,9%  обсягу  відповідного  періоду  минулого  року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2019р. становили 204,3 млн.дол. США, імпорту – 157,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 11,2%, імпорту – на 27,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,30.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 113,9 млн.дол. США або 55,7% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–березнем 2018р. на 24,3%.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І кварталі 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 6%,  імпорту – у 2,1 раза і становили відповідно 18,1 та 6,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 11,3 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 75%, імпорту – 95,2%.

Обсяг  вкладених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на 1 квітня 2019р.  cтановив  877,6 млн.дол. США, що  на 1,9%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку  на  одну  особу – 639,3 долара.

У січні–березні 2019р. в  економіку області  іноземними  інвесторами  вкладено 1,1 млн.дол. США  та  вилучено 6,4 млн.дол. США прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

За даними Державної  служби  статистики, індекс  споживчих  цін  у  квітні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив 101,0%, з  початку  року – 103,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській  областях),  в  області  –  101,1%  та  103,8%  відповідно.

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь