Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.08.2019 10:45
Кількість переглядів: 375

Фото без опису

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ  2019  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1370,1 тис. осіб,  з  них  606,4 тис. проживали  у  міських  поселеннях,      763,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2019р. кількість жителів зменшилась на 3133 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3231 особу,  водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення  на  98 осіб.

Кількість  живонароджених  у  січні–травні 2019р. становила 4998 осіб, померлих – 8229  осіб  проти  5190  та  7645  осіб  відповідно  у  січні–травні  2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2019р. становила 185,9 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2019р. становила 8,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки  становили  56,5%  загальної  кількості  безробітних, молодь  у  віці  до       35 років – 31,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні 2019р. склала 6,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив    2695 грн, що складає 64,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2019р. порівняно з травнем 2019р. зменшилась на 11% і на кінець місяця становила 2136 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець червня 2019р. склало 4 особи.

Доходи  населення

У січні–червні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8492 грн, що на 17,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 44,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,6% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 липня 2019р. склала 31,4 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2019р. Упродовж червня 2019р. заборгованість збільшилась на 6,5%. Станом на 1 липня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 30,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 69,8%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (55,4% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (38,5%).

 

Соціальний   захист

У січні–червні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 81,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях  –  35,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 46,3 тис. Сума призначених субсидій у   січні–червні 2019р. склала  37,5 млн.грн,  із  неї  у  міських поселеннях – 14,5 млн.грн,  у сільській  місцевості – 23 млн.грн. 

Крім  того,  у  січні–червні  2019р.  9,2 тис.  домогосподарств  (з  них  8,9 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–червні 2019р. становила 30,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  червні  2019р. становив  106,4 грн  (у  травні  2019р. – 86,8 грн);  на  придбання  скрапленого  газу, твердого  та  рідкого  пічного   побутового   палива  –  3299,9 грн   (у  травні 2019р. – 3247,3 грн).

 Роздрібна  торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. становив 11,5 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11,2%  більше від обсягу січня–червня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у червні п.р. порівняно із травнем 2019р. збільшився на 0,9%, а з червнем 2018р. – на 13,4%. 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у  січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 102%, у т.ч. у підприємствах – 111,1%, у господарствах населення – 97,8%.

Під урожай 2019р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 371,2 тис.га, що на 2,5% менше порів­няно з попереднім роком. Площа культур зернових і зернобобових склала 149,4 тис.га,  або на 11,8 тис.га менше,  ніж у 2018р., технічних – 82,4 тис.га  (на 3,8 тис.га більше); картоплею зайнято 59,7 тис.га (на 0,6 тис.га більше), культурами овочевими відкритого  грунту – 10,1 тис.га (на 0,1 тис.га більше), культурами  кормовими  –  69,6 тис.га  (на  2,3 тис.га  менше).

За  січень–червень  2019р.  реалізовано  на  забій  54 тис.т  сільськогос­подарських  тварин (у  живій  масі), що  на  0,2%  більше  порівняно  з  січнем–червнем 2018р.,   вироблено  196,2  тис.т   молока  (на  2,6%  менше)  та  262,8 млн.шт   яєць (на 39,3% більше).

За розрахунками,  на  1 липня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 151,9 тис. голів (на 3,9%  менше, ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. корів – 86,5 тис. (на 4,4% менше); овець та кіз – 33,9 тис. (на 2,3% менше);  свиней – 336,6 тис. (на  5,5%  більше),  птиці  всіх  видів – 5385,8 тис. голів  (на  рівні  відповідної  дати  торік) .

Загальний обсяг реалізованої підпри­ємствами власно виробленої продукції  за січень–червень 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. знизився на 14,5%, у т.ч продукції тваринництва – на 33,4%, продукції рослинництва – зріс на 42,3%.

На 1 липня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують,  і підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових  культур, було в наявності 65,6 тис.т зерна (на 1 липня  2018р. – 88,8 тис.т).

Промисловість

У червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2018р. індекс промислової  продукції  становив  відповідно 94% та 94,4%, за підсумками січня–червня 2019р. – 97,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,6%,  у переробній – 92,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–червня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,3%, виробництві іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 5,6%, напоїв – на 9%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 29,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25,9%), харчових продуктів (на 18,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16%), гумових і пластмасових  виробів  (на 5,6%),  у виробництві,  передачі та розподіленні електроенергії (на 2,7%), машинобудуванні (на 1,5%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,4%).

Підприємствами області за січень–червень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 9,2 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–червні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 1193,3 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–червні 2019р.  порівняно  з  січнем–червнем 2018р. становив  83%.

Зведення  будівель  збільшилося  на  30,9%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза, нежитлових – на 2,3%.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 55,5%.

Транспорт

У січні–червні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 6,4 млн.т вантажів, що на 10,7% більше, ніж у січні–червні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2,7 млн.т вантажів, вантажооборот становив 602 млн.ткм, що відповідно на 16,6% та на 18,7% більше обсягу січня–червня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 42 млн. пасажирів, що на 1,5% менше обсягу пасажироперевезень січня–червня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 587,2 млн.пас.км або на 9,4% менше обсягу січня–червня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2019р. становили  368,8 млн.дол. США, імпорту – 302,2  млн.дол. США. Порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 5,3%, імпорту –  на 10,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 66,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,22.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  211,8 млн.дол. США або 57,4% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–травнем 2018р. на 14,4%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  червні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  99,5%,  з  початку  року  –  103,6%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,5%  та  104,4%  відповідно.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь