Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.11.2019 11:18
Кількість переглядів: 391

Фото без опису

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ  2019  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність  наявного  населення  в області, за  оцінкою, на 1 вересня  2019р.  становила  1369,2 тис.  осіб, з  них  605,9 тис.  проживали у  міських  поселеннях, 763,3 тис. – у  сільській  місцевості. Упродовж січня–серпня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4107 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного (на 4036 осіб)  та  міграційного  (на  71  особу)  скорочень.

Кількість  живонароджених  у  січні–серпні 2019р.  становила 8139 осіб, померлих – 12175 осіб проти 8547 та 11505 осіб відповідно у січні–серпні 2018р. Кількість померлих дітей у віці до одного року склала 55 осіб  проти  54 у відповідному періоді минулого року.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2019р. становила 183,2 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2019р. становила 8,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,3%. Жінки становили 56,1% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2019р. склала 7,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3129 грн, що складає 75% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2019р. порівняно серпнем 2019р. зменшилася на 11,8% і на  кінець  місяця  становила  2301 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

У січні–вересні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8703 грн, що на 17,2% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 43,9% – у 1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2019р. склала 41,6 млн.грн, або 2,5% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2019р. Упродовж вересня 2019р. заборгованість збільшилась на 14,8%.

Станом на 1 жовтня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 5,1 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 46,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 53,4%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,7% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (29%)  та  сферу  охорони  здоров’я  (13%).

 

Соціальний   захист

У січні–вересні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 93,5 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 39,4 тис.  домогосподарств, у  сільській  місцевості – 54,1 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–вересні  2019р.  склала   38,7 млн.грн,  із  неї  у  міських  поселеннях – 15,2 млн.грн,  у  сільській  місцевості –         23,5 млн.грн. 

Крім того, у січні–вересні 2019р. 12,5 тис. домогосподарств (з них 12,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–вересні 2019р. становила 41,5 млн.грн, з якої 40,6 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2019р. становив 67,2 грн (у серпні 2019р. – 90,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –    3286,5 грн  (у серпні 2019р. – 3116,3 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. склав 18344 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1%  більше від обсягу січня–вересня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно із серпнем 2019р. зменшився на 5,4%, а з вереснем 2018р. – збільшився на 2,7%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. склав 11234,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 100%, у т.ч. у  підприємствах – 100,8%,  у  господарствах  населення – 99,6%. Індекс продукції  рослинництва склав 98,4%, індекс продукції тваринництва  –  101,9%.

Станом на 1 жовтня 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 120,3 тис.га (80,4% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 10,4% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  44,9 ц  зерна,  що  на  1 ц більше,  ніж  на 1 жовтня 2018р.

Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,5 тис.га накопано 1007,1 тис.т, що на 0,2% менше, ніж на 1 жовтня 2018р.; культур овочевих відкритого грунту з площі 7,8 тис.га отримано 129,1 тис.т (на 3,2% більше).

У січні–вересні  2019р. реалізовано на забій 86,1 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 2,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2018р., вироблено 392,9 млн.шт яєць (на 24% більше) та  326,3 тис.т молока  (на 2,8% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  146,4 тис. голів, що  на 4,1%  менше, ніж  на  1 жовтня  2018р., у  т.ч. корів – 86,1 тис. (на 4,4% менше), свиней – 330,2 тис. (на 0,4% більше), овець та кіз – 31,8 тис. (на 1,9% менше), птиці всіх  видів – 5478,7 тис. голів (на 5%  менше).

Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої  підпри-ємствами, в  січні–вересні  2019р. порівняно з січнем–вереснем  попереднього  року  зріс на 10,1%, у т.ч продукції рослинництва  –  у 1,6 раза, продукції  тваринництва  –  знизився  на  26,8%.

На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було  в  наявності  147,9 тис.т зерна, що на 5,4% менше, ніж  на 1 жовтня 2018р.

 

Промисловість

У вересні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 95,7% та 89,9%, за підсумками січня–вересня 2019р. – 95,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–вереснем 2018р. випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,6%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися  на  9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,4%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 1,8%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,7%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 30,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 17,5%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 16,1%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16%), машинобудуванні (на 0,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 7,7%.

Підприємствами області за січень–вересень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 13,7 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на  суму 2090,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–вересні 2019р.  порівняно  з  січнем–вереснем  2018р. становив  94,4%.

Зведення  будівель  збільшилося  на  26,3%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 0,5%.  Індекс  будівництва  інженерних  споруд  склав  72,9%.

 

Транспорт

У січні–вересні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 10,9 млн.т вантажів, що на 17,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,9 млн.т вантажів, вантажооборот становив   915,1 млн.ткм, що відповідно на 31,8% та на 12,1% більше обсягу січня–вересня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 60,7 млн. пасажирів, що на 5% менше обсягу пасажироперевезень січня–вересня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 851,6 млн.пас.км або на 17,3% менше обсягу січня–вересня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2019р. становили  594,9 млн.дол. США, імпорту – 509 млн.дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,8%, імпорту –  на 7,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 85,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,17.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  348,2 млн.дол. США або 58,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. на 9,7%.

             

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  вересні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,7%, з  початку  року  –  103,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,6%  та  103,7%  відповідно.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь