A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.12.2019 14:45
Кількість переглядів: 345

Фото без опису

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ  2019  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за   оцінкою, на 1 жовтня 2019р.  становила  1368,9 тис. осіб, з  них 606,5  тис.  проживали  у міських  поселеннях, 762,4 тис. – у  сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4365 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного  (на  4220  осіб)  та  міграційного  (на  145 осіб)  скорочень.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2019р. становила 9180 осіб, померлих – 13400 осіб  проти 9617 та 12820 осіб відповідно у січні–вересні  2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2019р. становила 184 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2019р. становила 7,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88%. Жінки становили 59,8% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2019р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3310 грн, що складає 79,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2019р. порівняно вереснем 2019р. збільшилася на 1,8% і на кінець місяця становила 2343 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2019р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні–жовтні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8734 грн, що на 17,1% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 53,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2019р. склала 46,9 млн.грн, або 2,8% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2019р. Упродовж жовтня 2019р. заборгованість збільшилась на 12,8%.

Станом на 1 жовтня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 9,3 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 52,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 47,3%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (48,9% від загальної суми), сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25,7%), а також сферу охорони здоров’я (12,6%).

Соціальний   захист

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 140,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 54,5 тис.  домогосподарств, у  сільській  місцевості – 86,1 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–жовтні 2019р. склала   60,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 21,8 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн. 

Крім того, у січні–жовтні  2019р.  12,7 тис. домогосподарств (з  них  12,4 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–жовтні 2019р. становила 41,9 млн.грн, з якої 41 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  жовтні  2019р.  становив 454,7 грн (у вересні 2019р. – 67,2 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –     2869,4 грн  (у вересні 2019р. – 3286,5 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2019р. склав 20636,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1%  більше від обсягу січня–жовтня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем збільшився на 2,3%, а із жовтнем 2018р. –  на 8,2%. 

Капітальні  інвестиції

За січень–вересень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5831,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2018р.  зменшився  на  3,3%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем  2018р.  становив  100%, у т.ч. у підприємствах – 100,9%, у господарствах  населення – 99,5%. Індекс продукції  рослинництва склав 98,6%, продукції  тваринництва  –  101,7%.

Станом на 1 листопада 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 142,6 тис.га (95,5% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 4,7% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  49,9 ц зерна, що  на  1,6 ц більше, ніж на 1 листопада 2018р.  Картоплі отримано 1007,6 тис.т, що на  0,2% менше,  ніж  на 1 листопада  2018р., культур  овочевих  відкритого грунту – 175,9 тис.т (на 3,1% більше). Виробництво  плодоягідної  продукції  зменшилось на  8%  і  склало 52,4 тис.т.

У січні–жовтні  2019р. реалізовано на забій 98,9 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 2,4% більше порівняно з січнем–жовтнем 2018р., вироблено 429,5 млн.шт яєць (на 21,1% більше) та  363,6 тис.т молока  (на 3% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  143 тис. голів (на 3,8%  менше, ніж  на  1 листопада  2018р.), у  т.ч. корів – 85,8 тис.  (на 4,1% менше); свиней – 325,3 тис.  (на 0,9% менше), овець та кіз – 30,2 тис.  (на 1,3% менше), птиці  всіх  видів – 5394,7 тис. голів  (на 3,8%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої  підприємствами, у  січні–жовтні  2019р. порівняно з січнем–жовтнем  попереднього  року  зріс  на  20,8%, у т.ч продукції  рослинництва – у 1,8 раза, продукції  тваринництва – знизився  на 23,7%.

На 1 листопада 2019р. на підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та  зернобобових,  було  в  наявності  163,8 тис.т зерна, що  на  39,7%  менше, ніж  на 1 листопада 2018р.

 

Промисловість

У жовтні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 108,7% та 92,8%, за підсумками січня–жовтня 2019р. – 95,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–жовтнем 2018р. випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 9,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,6%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 3,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,6%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 17,7%), у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 16,4%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16,3%), машинобудуванні (на 1,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 9%.

Підприємствами області за січень–жовтень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 15,3 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–жовтні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  2400,6 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2019р.  порівняно  з  січнем–жовтнем  2018р.  становив  95,5%.

Зведення  будівель у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем попереднього року збільшилося  на 24,2%,  у т.ч. житлових – у 1,6 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 0,8%. Індекс  будівництва  інженерних споруд склав 75,2%.

У січні–вересні 2019р. прийнято в  експлуатацію 569,9 тис.мзагальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що  у  2,2 раза  більше  порівняно  з  січнем–вереснем  2018р.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,6 млн.т вантажів, що на 18,2% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 5,8 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1030,2 млн.ткм, що відповідно на 33,7% та на 12,1% більше обсягу січня–жовтня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 67,3 млн. пасажирів, що на 5,6% менше обсягу пасажироперевезень січня–жовтня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 943,3 млн.пас.км або на 18,7% менше обсягу січня–жовтня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2019р. становили 673,5 млн.дол. США, імпорту – 592,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,1%, імпорту –  на 6,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,14.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 397 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. на 9%.

 Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2019р. порівняно  з відповідним періодом попереднього року збільшився на 9,5%,  імпорту – в 1,5 раза і становили відповідно 50,9 та 20,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 30,7 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних  обсягах експорту послуг становила 79,6%, імпорту – 91,6%. 

Обсяг  вкладених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в економіку області  на 1 жовтня 2019р. cтановив  858,7 млн.дол. США,  що  на 4%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку  на  одну особу  –  625,6 долара.

У  січні–вересні 2019р.  в  економіку області іноземними  інвесторами  вкладено  3,1 млн.дол. США  та  вилучено  12 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики, індекс  споживчих  цін  у  жовтні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,7%,  з  початку  року  –  104,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,6%  та  104,4%  відповідно.

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  

 у січні–вересні 2019 року

Обсяг вкладених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2019р. становив 858,7 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 625,6 дол. У січні–вересні 2019р. в економіку області інвестовано 3,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить 39 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 12 млн.дол., курсової різниці – 27 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2019р. зменшився на 4%. 

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5.

На 1 жовтня 2019р. інвестицїї вкладено нерезидентами 52 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія  та Данія.

Вагомий обсяг прямих інвестицій (627,5 млн.дол. США або 73,1%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 613,4 млн.дол. (71,4%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,7%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,8%, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2,8%.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (476,6 млн.дол. США або 55,5% загальнообласного обсягу інвестицій)  та Калуша (242 млн.дол. або 28,2%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів вкладена в економіку Рогатинського (3,2%) та Калуського (3,1%) районів.

Довідка: тел. (0342)79-20-13; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

міст та районів області у січні–вересні 2019 року

На 1 жовтня 2019р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області з початку інвестування, склав 858,7 млн.дол. США.

Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55,5% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,2%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Рогатинського району, склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,1%, міста Коломиї –  2%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району – по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів у загальнообласному обсязі не перевищувала 0,8%. 

У січні–вересні 2019р. в економіку області надійшло 3,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства Тисменицького району (1,5 млн.дол. США або 48,3% загальнообласного обсягу надходжень).                     

Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2019р. порівняно з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 4%. Скорочення  капіталу  за січень–вересень 2019р.  становить 39 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 12 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 27 млн.дол. США. Найбільші обсяги вилученого іноземного капіталу припадають на підприємства Тисменицького району (59,2%) та  міста Коломиї (20,8%).

Зменшення обсягів прямих інвестицій до початку року спостерігалось  у Тисменицькому (на 22,3%), Тлумацькому (на 3,9%), Калуському (на 3,4%) Долинському (на 3,3%), Коломийському (на 2,3%), Надвірнянському (на 1,7%), Снятинському (на 1,2%), Рогатинському (на 0,9%) районах та містах Коломиї (на 9,9%), Калуші (на 4,9%), Івано-Франківську (на 3,1%), Яремче (на 2%) та Болехові (на 1,1%). Зростання обсягу прямих  інвестицій  відбулося у Богородчанському (на 21%), Галицькому (на 14,4%), Верховинському (на 1,9%) та Рожнятівському (на 1,4%) районах.  

На 1 жовтня 2019р. на одну особу в середньому по області припадало  625,6 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3637,7 дол.) та Івано-Франківську (1859,9 дол.), Рогатинському районі (699,5 дол. США).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь