Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ІНФОРМАЦІЯ щодо внесення змін до порядку надання пільг на оплату ЖКП у грошовій формі

Дата: 17.12.2019 14:37
Кількість переглядів: 397

Фото без опису

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо внесення змін до порядку надання пільг на оплату ЖКП у грошовій формі

У доповнення до листа Міністерства розвитку громад та територій України від 25.10.2019 №7/10.1/16957-19 щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 01.10.2019 у грошовій формі надсилаємо лист Мінсоцполітики від 29.11.2019 № 39536/0/9-19 для врахування в роботі.

Водночас Мінсоцполітики листом від 29.11.2019 № 20627/0/2-19/56 звертає увагу на наступне.

Пунктом 109 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі - Положення) та пунктом 9 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2019 № 373 (далі - Порядок), передбачено, що, якщо управитель, об'єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ «Ощадбанк» для перерахування сум житлових субсидій та пільг у грошовій безготівковій формі (не стосується об'єднань в частині витрат на управління багатоквартирним будинком), вони до 1 червня не мають права вимагати оплати послуг від одержувача субсидії або пільговика за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

При цьому відповідно до пункту 68 Положення та пункту 7 Порядку органи соціального захисту населення щомісяця надають підприємствам списки пільговиків та одержувачів субсидії, яким нараховано пільгу, субсидію із зазначенням форми їх отримання.

Для реалізації механізму надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі Мінсоцполітики було побудовано централізовану систему для проведення нарахувань пільг і субсидій та здійснення відповідних виплат.

Наразі органи соціального захисту населення повідомляють про ненарахування певній кількості пільговиків та одержувачів субсидії сум відповідних виплат через існуючі помилки в державних базах даних, зокрема базі про пільговиків, та з інших об'єктивних причин.

При цьому надходять звернення від громадян з приводу можливого нарахування пені підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, за несвоєчасну оплату цих послуг, у т.ч. через неотримання громадянами грошових коштів або відсутність взаємодії підприємств з АТ «Ощадбанк».

У зв'язку із наведеним вважаємо за доцільне звернути увагу на наступне.

Можливість нарахування пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, передбачена статтею 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон), який введено в дію в повному обсязі з 01.05.2019.

Введення з 01.05.2019 в дію Закону не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені.

Згідно із статтею 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто, не пізніш як 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов'язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов'язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг визначаються статтями 13-15 Закону.

Згідно із частиною третьою статті 12 Закону істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:

  1. перелік послуг;
  2. вимоги до якості послуг;
  3. права і обов'язки сторін;
  4. відповідальність сторін
  5. ціна послуги;мінрегіон
  6. порядок оплатипослуги;
  7. порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;
  8. строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

 

Статтею 26 Закону передбачено відповідальність за неналежне

виконання договору.

Так, частиною першою статті 26 Закону встановлено, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

При цьому визначено, що пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року виходячи з умов договорів, укладених відповідно до вимог статтей 13-15 Закону.

При цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.

Пеня за послугу з управління багатоквартирним будинком може нараховуватись з моменту укладення договору про надання цієї послуги, але не раніше 01.05.2019.

Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року виходячи з положень нових договорів, укладених підприємствами галузі відповідно до вимог статтей 13-15 Закону та з урахуванням умов, передбачених статтею 26 Закону.

З метою дотримання прав пільговиків та одержувачів житлової субсидії на передбачені законодавством гарантії просимо довести зазначену інформацію до до управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг. 


Перший заступник Міністра                                         Д. Живицький

 


Додаток:

Міністерство соціальної політики розглянуло пропозицію Міністерства розвитку громад та територій України щодо внесення до пункту 7 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг у грошовій формі"(далі - Порядок), зміни в частині продовження терміну подання заяви пільговика стосовно виплати пільги у грошовій готівковій формі до 15 грудня 2019 року, та повідомляє.

Для реалізації запровадженого вперше з 1 жовтня поточного року механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі Державним підприємством „Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики" було побудовано централізовану систему для проведення нарахувань пільг та здійснення відповідних виплат.

Проте наразі надходять численні звернення від органів соціального захисту населення щодо неможливості проведення в системі нарахувань сум пільг та здійснення відповідних виплат у грошовій безготівковій формі певній кількості пільговиків через існуючі помилки в базах даних.

Враховуючи зазначене, з метою дотримання прав пільговиків на передбачені законодавством гарантії Міністерство доручило регіональним органам соціального захисту населення забезпечити нарахування і виплату сум пільг у грошовій готівковій формі тим пільговикам, яким не проведені нарахування та виплати пільг за жовтень - листопад у зв'язку із вказаними вище причинами. Для цього органи соціального захисту населення мають поінформувати вказаних осіб про необхідність подання заяви до органу соціального захисту населення (за бажанням пільговика), в якій має бути зазначено спосіб виплати (реквізити рахунку в уповноваженому банку або поштового відділення).

При цьому просимо провести інформаційно-роз'яснювальну роботу з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг щодо укладання договорів з АТ „Ощадбанк" з метою зменшення соціальної напруги в суспільстві стосовно проведення банком своєчасних розрахунків за спожиті пільговиками послуги (в межах передбаченої їм суми пільги).

 

Заступник Міністра                                   В. Музиченко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь