A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 05.02.2020 08:15
Кількість переглядів: 380

Фото без опису

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  2019  РІК

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за  оцінкою, на  1 грудня  2019р. становила 1368,5 тис. осіб, з них  606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 761,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–листопада 2019р. кількість жителів зменшилась на 4812 осіб. Зменшення  чисельності  населення  відбулось  за  рахунок  природного  (на  4804 особи)  та  міграційного  (на  8  осіб)  скорочень.

Кількість  живонароджених  у  січні–листопаді  2019р. порівняно з  січнем–листопадом  2018р. зменшилась з  11780  до  11292,  померлих  –  збільшилась  з 15894 до  16096  осіб. 

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2019р. становила 182,8 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 89,8%. Жінки становили 60% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні 2019р. склала 6,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3282 грн, що складає 78,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2019р. порівняно листопадом 2019р. зменшилася на 34,9% і на кінець місяця становила   1205 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець грудня 2019р. склало 7 осіб.

 

Доходи  населення

У 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8817 грн, що на 16,8% більше,  ніж у 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 40% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у 2019р. порівняно з 2018р. становив 108,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2020р. склала 36,7 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2019р. Упродовж грудня 2019р. заборгованість зменшилась на 28%.

Станом на 1 січня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 104 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 39,5% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 60,5%.

     Основна сума боргу із виплати заробітної плати утворена  у  промисловості  (62,6% від загальної суми  боргу)  та  у сфері  оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних  засобів  і  мотоциклів  (32,9%).

 

Соціальний   захист

У 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних  послуг  180,7 тис.  домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 68,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 112,6 тис. Сума призначених субсидій у 2019р. склала 84,4 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 29,2 млн.грн, у сільській місцевості – 55,2 млн.грн.

Крім того, у 2019р. 13,6 тис. домогосподарств (з них 13,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у 2019р. становила  44,5 млн.грн, з якої 43,4 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2019р. становив  545,5 грн  (у  листопаді  2019р. – 643,3 грн); на придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива – 2671,6 грн (у листопаді 2019р. – 3120,9 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019р. склав  25789,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на  9,3%  більше  від  обсягу  2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2019р. порівняно із листопадом 2019р. збільшився на 17,8%, а із груднем 2018р. – на 9,9%.

 

Сільське  господарство

За попередніми даними, індекс сільськогос­подарської продукції у 2019р. порівняно з 2018р. становив 98,2%, у т.ч. у підприємствах – 95,7%, у господарствах  населення – 99,6%.

Господарствами усіх категорій у 2019р. (за попередніми даними) вироблено 743 тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у масі після доробки), що порівняно з 2018р. на 7,6% менше, 49,8 тис.т буряків цукрових фабричних (на 24,9% менше), 61,1 тис.т соняшнику (на 6,1% більше), 73 тис.т ріпаку озимого та кользи (на 2,3% менше), 1007,8 тис.т картоплі (на 0,2% менше), 181,5 тис.т культур овочевих (на 2,2% більше).

За 2019р. реалізовано на забій 132,8 тис.т худоби та птиці, що на 2,3% більше порівняно з 2018р., вироблено  428,5 тис.т молока (на 2,9% менше) та 487,1 млн.шт  яєць (на 15,2% більше).

За розрахунками, на 1 січня 2020р. загальна кількість  великої рогатої худоби склала 131,6 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 січня 2019р.), у т.ч. корів – 83,3 тис.  (на 2,6% менше); свиней – 306,3 тис. (на 1,4% менше), овець та кіз – 27,6 тис.  (на 1,8% менше), птиці всіх видів – 4908,2 тис. голів  (на  2% більше).

 

Промисловість

За підсумками 2019р. індекс промислової продукції становив 95,2%, у грудні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2018р. – відповідно 97,9% та 89,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із 2018р. індекс промислової продукції становив 102,1%, переробній – 95,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 87,7%.

Збільшення випуску продукції проти 2018р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 16,5%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,3%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 28%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 23,5%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 14,9%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 12,6%), %), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 12,1%), машинобудуванні (на 2,1%).

Підприємствами області у 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 66,6 млрд.грн.

 

Будівництво

У  2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 3504 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  2019р.  порівняно  з  2018р. становив  101,9%.

Зведення  будівель у 2019р. порівняно з попереднім роком збільшилося на 25,7%, у тому числі житлових – у 1,5 раза, нежитлових – на 11,3%.  Індекс  будівництва інженерних споруд  склав 85,4%.

 

Транспорт

У 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 15,3 млн.т вантажів, що на 24,6% більше, ніж у попередньому році. Автомобільним транспортом перевезено 7,3 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1236,1 млн.ткм, що відповідно на 44,2% та на 7,8% більше обсягу попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 80,2 млн. пасажирів, що на 6,4% менше обсягу пасажироперевезень 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбус­ного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1114,1 млн.пас.км або на 19,4% менше обсягу попереднього року. 

 

            Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2019р. становили 842 млн.дол. США, імпорту – 760,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем–листопадом  2018р.  обсяги  експорту збільшилися на 2,6%, імпорту – зменшилися на 0,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  451,1 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–листопадом  2018р. на 7,4%.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  грудні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  99,8%,  за  рік  у  цілому  –  104,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,8%  та  104,5%  відповідно.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь