A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 10.03.2020 08:07
Кількість переглядів: 349

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ  2020  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

     Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 1368,1 тис. осіб, з них 606,8 тис. проживали у міських поселеннях, 761,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2019р. кількість жителів зменшилась на 5,1 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 5,4 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,3 тис. осіб.

     Кількість  живонароджених  у  2019р. становила  12,1 тис. осіб  проти  12,6 тис.у  2018 році, померлих  відповідно  17,5 тис.  та  17,4 тис. осіб.

 

Ринок  праці

     Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2020р. становила 186,5 тис. осіб.

 

Доходи  населення

     У січні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9043 грн, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019р.

     Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері транспорту, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 45,3% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, а також у будівництві (не перевищували 65% середнього показника по області).

     Індекс реальної заробітної плати по області у січні 2020р. порівняно з груднем 2019р. становив 93,8%, відносно січня 2019р. – 112,2%.

     Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 лютого 2020р. склала 30,6 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2020р. Упродовж січня 2020р. заборгованість зменшилась на 16,6%.

     Станом на 1 лютого 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 150,6 тис.грн.

     На економічно активні підприємства припадає 38,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 61,8%.

     Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (48,9% від загальної суми), сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (26,2%), а також сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (20,3%).

 

 Роздрібна  торгівля

     Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2020р. склав 2109 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,6% більше від обсягу січня 2019р.

     Оборот роздрібної торгівлі у січні п.р. порівняно із груднем 2019р. зменшився на 24,4%, порівняно з січнем  2019р. – зріс на 10,6%.

Капітальні  інвестиції

     За січень–грудень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 8869,3 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2018р.  зріс на 2%.

Сільське  господарство

     Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. становив 101,4%, у т.ч. у підприємствах – 106,3%, у  господарствах  населення – 98,4%.

     За січень 2020р. реалізовано на забій 12,2 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 3,4% більше порівняно з січнем 2019р., вироблено 17,7 тис.т молока  (на 2,7% менше) та 29,4 млн.шт яєць (на 18,8 % менше).

     За розрахунками, на 1 лютого 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 135,8 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 лютого 2019р.), у т.ч. корів – 85,1 тис. (на 2,7% менше); свиней – 307,1 тис. (на 2,1% менше), овець та кіз – 27,2 тис. (на 1,4% менше); птиці свійської – 4771 тис. голів  (на 4,7% більше).

     Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. зріс на 18%, у т.ч продукції рослинництва  –  на 31,5% продукції  тваринництва – на 3,4%.

     На 1 лютого п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, і підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 107,3 тис.т зерна, що на 33,9% менше, ніж на 1 лютого 2019р.

 

Промисловість

     Індекс промислової продукції у січні 2020р. порівняно з груднем 2019р. становив 88,4%, з січнем 2019р. – 97,1%.

     У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем 2019р. індекс промислової продукції становив 104%, переробній – 114,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 74,3%.

      Збільшення випуску продукції проти січня попереднього року одержано у машинобудуванні на 27,8%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 25,9%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 14,8%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,9%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 1,1%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії  (на 26,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 30,4%).

Підприємствами області у січні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5,9 млрд.грн.

 

Будівництво

     У січні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 116,7 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2020р.  порівняно  з  січнем 2019р. становив  134,9%.

     Зведення  будівель у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. збільшилося  на 25,5%,  у тому числі житлових – на 20,6%, нежитлових – на третину.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 155,1%.

     У 2019р. прийнято в  експлуатацію 752,9 тис.мзагальної площі  житлових будівель, що  у  1,9 раза  більше  порівняно  з  2018р.

 

 

Транспорт

     У січні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  792,7 тис.т вантажів, що на 6,4% більше, ніж у січні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 281,7 тис.т вантажів, вантажообіг становив 64,1 млн.ткм, що відповідно на 11,1% та на 17,7% менше обсягу січня 2019р.

     Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 6 млн. пасажирів, що на 12,7% менше обсягу пасажироперевезень у січні 2019р. Підприємствами автомобільного та тролейбус­ного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі  79,7 млн.пас.км або на 19,6% менше обсягу січня попереднього року.   

Зовнішньоекономічна  діяльність

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2019р. становили  911,6 млн.дол. США, імпорту – 833,9 млн.дол. США. Порівняно з 2018р. обсяги експорту збільшилися на 4,6%, імпорту – залишились на рівні попереднього року. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 77,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,09.

     Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 538,3 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з 2018р. на 3,9%.

Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2019р. порівняно з 2018 роком збільшився на 14,4%,  імпорту – на 41,1% і становили відповідно  69,8 млн.дол. США та 26,4 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало       43,4 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 80,3%, імпорту – 91,2%.

 

Споживчі  ціни

     За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  січні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  груднем  2019р.  становив  100,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в     області  –  100,3%.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове будівництво в Івано-Франківській області у 2019 році

     Головне управління статистики інформує. У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 752,9 тис.мзагальної площі житлових будівель, що у 1,9 раза більше обсягів 2018р.  За темпом зростання прийнятого в експлуатацію житла область посіла 3 місце серед регіонів держави,  за його обсягом – 5 місце.

      У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 5503,9 м2  житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави.

     У сільській місцевості, на яку припадає 50,6% загальнообласного обсягу житлових будівель (381,1 тис.м2), у порівнянні  з 2018р. обсяги  зросли  на 43,6%,  у міських  поселеннях,  де  збудовано 49,4% житла (371,8 тис.м2) –  у 2,7 раза.

    Більше половини (55,9% або 421,1 тис.м2) загального  обсягу  житла прийнято в експлуатацію  в одноквартирних житлових будинках,  обсяги зведення  якого збільшились порівняно з 2018р. на 32,8%. У  будинках  із  двома  й  більше  квартирами прийняття в експлуатацію житла зросло у 3,8 раза і склало 331,8 тис.м2 (44,1% загального обсягу).

     Упродовж 2019р. в області здано в експлуатацію 7616 квартир. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  98,9 м2 загальної площі,  у тому числі в сільській місцевості – 122,5 м2, у міських поселеннях – 82,6 м2.  В одноквартирних будинках середній розмір квартири  становив 169 м2, у будинках з двома та більше квартирами – 64,7 м2.

     Найбільшу частку загальної площі житлових будівель прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської (45,3% загальнообласного показника), Яремчанської (6,7%) міських рад та  у  Тисменицькому районі (8,5%). Суттєві обсяги житла прийняті також у  Надвірнянському (5,2%), Коломийському та Рожнятівському (по 4,8%) районах. 

     Збільшення обсягів прийняття загальної площі житлових будівель порівняно з 2018р. досягнуто у більшості районів та міст обласного значення, зокрема  найсуттєвіше в обласному центрі (у 3,8 раза), у Долинському (у 2,1 раза), Тлумацькому (у 2 рази) районах, місті Калуші (у 1,9 раза),  Городенківському і Снятинському (у 1,8 раза) районах. Разом з тим, зменшення обсягу збудованого житла спостерігалося у містах Бурштині (на 17%) і Коломиї (на 12,3%), у Богородчанському  і  Калуському районах  – на 4% та 1,7% відповідно. 

Крім того, за 2019р. населенням збудовано дачні та садові будинки загальною площею 8,7 тис.м2, що у 2 рази більше порівняно з  попереднім роком.   

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове будівництво за містами та районами області  у 2019 році

 

     У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 752,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що у 1,9 раза більше порівняно з попереднім роком.  

     У територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію  житла відбулося в обласному центрі (у 3,8 раза), Долинському (у 2,1 раза) та Тлумацькому (у 2 рази) районах, місті Калуші (у 1,9 раза), Городенківському  і Снятинському  (у 1,8 раза), Верховинському і Надвірнянському (у 1,6 раза) районах, Яремчанській (у 1,5 раза) та Болехівській (на 44,5%) міських радах, Рожнятівському (на 31,1%),  Рогатинському (на 28,2%), Тисменицькому (на 21,6%), Коломийському (на 17,2%), Косівському (на 12,5%), Галицькому (на 2,1%) районах. Менше, ніж у 2018р. прийнято в експлуатацію житлових будівель в містах Бурштині  (на 17%), Коломиї (на 12,3%), Богородчанському (на 4%) і Калуському (на 1,7%) районах.

     Найбільшу частку (45,3% загальнообласного обсягу) житлових будівель  будівництва  прийнято в експлуатацію на території обласного центру. Також значними є частки Тисменицького району (8,5%), Яремчанської міської ради (6,7%), Надвірнянського (5,2%), Коломийського та Рожнятівського районів (по 4,8%). Частка Косівського, Калуського, Снятинського районів, міста Коломиї, Богородчанського та Долинського районів коливається в межах від 2,1% до 3,6%, Болехівської міської ради, Галицького, Верховинського районів і міста Калуша  –  від 1,3%  до 1,9%,  решти  міст та  районів – не перевищує 0,9%.

     У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 5,5 тис.м2 житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 23,9 раза: максимальне значення у 2019р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (22,4 тис.м2), мінімальне –  у  місті  Калуші  (2,7 тис.м2).

     Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 98,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській міській раді (189,4 м2), Тисменицькому (179,3 м2) та Рожнятівському (178 м2) районах, найнижче – у Івано-Франківській міській  раді (68,1 м2).

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь