A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 06.04.2020 08:10
Кількість переглядів: 365

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ  2020  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність  наявного  населення  в  області, за  оцінкою, на 1 лютого 2020р.  становила  1367,6 тис. осіб,  з  них  606,7 тис.  проживали у міських поселеннях, 760,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня 2020р. кількість жителів зменшилась на 564 особи  в результаті  природного  скорочення  на  587 осіб  та  міграційного  приросту населення  на  23 особи.

Кількість живонароджених у січні 2020р. становила 1009 осіб, померлих – 1596 осіб проти 1075 осіб та 1923 особи відповідно у січні 2019р.

 

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2020р. становила 187,9 тис. осіб.

У січні–лютому 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9069 грн, що на 14,7% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на  виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві електричного устатковання, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 49,9% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 69,4% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 березня 2020р. склала 24,3 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у лютому 2020р. Упродовж лютого 2020р. заборгованість зменшилась на 20,5%.

Станом на 1 березня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів погашена.

На економічно активні підприємства припадає 50,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 49,6%.

            Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (62% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (31,5%).

                                                                             

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2020р. склав 4112,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 13,1% більше від обсягу січня–лютого 2019р.

Оборот  роздрібної  торгівлі  у лютому п.р. порівняно із січнем зменшився на 4,6%, а з лютим 2019р. – збільшився на 13,9%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. становив 103%, у т.ч. у підприємствах – 109,9%, у господарствах  населення – 98,1%.

За січень–лютий 2020р. реалізовано на забій 19,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,2% більше порівняно з січнем–лютим 2019р., вироблено 36,9 тис.т молока (на 3,1% менше) та 68,5 млн.шт яєць (на 4,7% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 132,2 тис. голів (на 3,9%  менше, ніж на 1 березня 2019р.), у т.ч. корів – 81,2 тис. (на 3,6% менше); свиней – 313,1 тис. (на 1,6% менше), овець та кіз – 27,9 тис. (на 2,4% менше); птиці всіх видів –  4910,7 тис. голів (на 12% більше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, за січень–лютий 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. зріс на 28,5%, у т.ч продукції рослинництва – у 1,5 раза, продукції тваринництва – на  1,9%.

На 1 березня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності  97,5 тис.т зерна, що на 28,3% менше, ніж на 1 березня 2019р.

 

Промисловість

У лютому 2020р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2019р. індекс промислової продукції склав відповідно 101,5% та 107%, за підсумками січня–лютого 2020р. – 101,7%

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–лютим 2019р. індекс промислової продукції становив 105,5%, переробній – 123,9%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – 76,3%.

Збільшення випуску продукції проти січня–лютого минулого року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 1,5 раза, машинобудуванні – на 26,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 24,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –   на 20,7%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,6%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 33,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 18,3%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  матеріалів  (на 15%).

Підприємствами області у січні–лютому 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,1 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–лютому 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 293 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–лютому 2020р.  порівняно  з  січнем–лютим 2019р. становив  133%.

Зведення  будівель у січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося  на 30,7%,  у тому числі  житлових – на 26,6%, нежитлових –  на 35,9%.  Індекс будівництва інженерних споруд склав 137,6%.

 

Транспорт

У січні–лютому 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено          1816,6 тис.т вантажів, що на 13,1% більше, ніж у січні–лютому попереднього року. Автомобільним  транспортом  перевезено 762 тис.т вантажів, вантажообіг  становив   151,3 млн.ткм, що відповідно на 7,5% більше та на 14,7% менше обсягу січня–лютого 2019р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 12,2 млн. пасажирів, що на 10,3% менше обсягу пасажиро­перевезень у січні–лютому 2019р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 156,8 млн.пас.км або на 18,4% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.  

Зовнішньоекономічна  діяльність

          Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2020р. становили 72,3 млн.дол. США, імпорту – 55,4 млн.дол. США. Порівняно з січнем 2019р. обсяги експорту збільшилися на 3,8%, імпорту – на 8,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,30.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  39,7 млн.дол. США або 54,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяг  вкладених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на   31 грудня 2019р.  cтановив  724 млн.дол. США,  що  на 19,1%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку  на  одну  особу  –  529,3 долара.

У  2019р.  в  економіку області іноземними  інвесторами  вкладено  4,3 млн.дол. США  та  вилучено   153,3 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  лютому  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  99,7%,  з  початку  року  –  99,9%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,7%  та  100,0%  відповідно.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь