A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інформує

Дата: 04.06.2020 10:09
Кількість переглядів: 488

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 травня 2020 року

 

       Станом на 1 травня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 26,2 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р.

       У порівнянні з 1 квітня 2020р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 1,5 млн.грн, або на 6,3%. Упродовж квітня збільшились суми заборгованості у містах Бурштині (на 385,9 тис.грн), Івано-Франківську (на 143,1 тис.грн) та Калуші (на 34,1 тис.грн), Рогатинському (на 236,3 тис.грн), Долинському (на 169,4 тис.грн), Косівському (на 148,7 тис.грн), Тисменицькому (на 127,2 тис.грн) та Тлумацькому (на 6 тис.грн) районах; виник борг у м.Коломиї (в сумі 295,8 тис.грн).

       На підприємства обласного центру припадає 68,1% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 12%, м.Бурштина – 6,1%, Долинського району – 5,9%, Косівського – 2,6%,  м.Калуша та Рогатинського району – по 2%, м.Коломиї – 1,1% та Тлумацького району – 0,2%. У решті міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

       На 1 травня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

       У  структурі  загальної  суми  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 54,3% суми боргу. Серед підприємств міст Бурштина та Коломиї, Косівського та Рогатинського районів цей показник складає 100%, Долинського району – 59,6%, міст Івано-Франківська та Калуша – 55,9% та 44,9% відповідно.

      У Тисменицькому та Тлумацькому районах уся сума боргу з виплати заробітної плати, у м.Калуші 55,1% суми заборгованості, у м.Івано-Франківську – 44,1%, у Долинському районі – 40,4% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 45,7%).

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у квітні 2020 року

 

     Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2020р. становив 8459 грн, що у 1,8 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2020р. – 4723 грн).

     Найвищий рівень заробітної плати в області у квітні 2020р.  спостерігався у сфері фінансової та страхової діяльності, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, у сільському господарстві, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, у сфері транспорту, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 42,1% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері тимчасового розміщування й організації харчування,  у будівництві, на виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів (не перевищували 49,6% середнього показника по області).

     Заробітна плата у квітні 2020р. порівняно з березнем 2020р. зменшилася на 8,5%, а відносно квітня 2019р. – на 1,2%.  Індекс реальної заробітної плати у квітні 2020р. порівняно з березнем 2020р. становив 90,8%, відносно квітня 2019р. – 96,6%.

     Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 травня 2020р. становила  26,2 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р., та 0,9% суми заборгованості по державі. Упродовж квітня 2020р. сума заборгованості збільшилась на 6,3%.

     Станом на 1 травня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

     У структурі загальної суми заборгованості 54,3% припадає на економічно активні підприємства, 45,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

      Станом на 1 травня 2020р. основна сума боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (58,3% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (35,1%).

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

     У 2019р. у повітряний басейн області від стаціонарних джерел забруднення підприємств потрапило  205 тис.т забруднюючих речовин та 12,9 млн.т вуглецю діоксиду – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Порівняно з  2018р. це  на 7,4%  та  на 6,3% менше.

     У розрахунку на квадратний кілометр території обсяги викидів забруднюючих речовин склали 14,7 т, на одну особу населення – 149,6 кг, вуглецю діоксиду – відповідно  926,2 т   та 9,4 т.

     Традиційно основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних обсягів викидів. Водночас, порівняно з 2018р. обсяги викидів цими підприємствами зменшено на 8,9%

     У 2019р. в області (за попередніми даними) утворилось 2991,7 тис.т відходів, що більше у 1,5 раза,  ніж у 2018р., у тому числі відходів І класу небезпеки – 6,5 т (на 23,7% менше), ІІ класу– 1,5 тис.т (у 1,6 р.б.), ІІІ класу – 4,4 тис.т (у 1,5 р.б.), IV класу небезпеки – 2985,8 тис.т (у 1,5 р.б.). У загально­державних обсягах утворених протягом року відходів частка області була незначною і склала 0,7%.

     Основну частину (96% загального обсягу відходів або 2871,1 тис.т) утворено від господарської діяльності підприємств та організацій, 4% (120,6 тис.т) – у домогосподарствах.

      На кінець 2019р. у  спеціально відведених місцях чи  об’єктах накопичено  46 млн.т відходів, майже усі з яких (99,9% або 45965,2 тис.т) – це малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 29,8 тис.т належать до ІІІ класу, 0,8 тис.т – до ІІ класу небезпеки. Питома вага області у загальнодержавних обсягах накопичених на кінець 2019р. відходів складала  0,3%.

     Із природних водних об’єктів у 2019р. забрано 95 млн.мводи, що на 1,5% менше порівняно з 2018р.; протягом року водокористувачами використано 81,5 млн.м3 води, з якої 76% загального обсягу припадало на виробничі потреби підприємств, 23,1% – на питні і санітарно-гігієнічні потреби. В поверхневі водні об’єкти у 2019р. скинуто 61,1 млн.м3 зворотних вод (на 2,2% менше рівня попереднього року), з них 85% обсягів – нормативно очищених вод на очисних спорудах, 14% – нормативно чистих (без очистки), 1% – недостатньо очищених.

     Лісові угіддя, площа яких в області складає майже 46% території регіону та 6% площі лісів України, займають особливе місце серед умов, необхідних для виробничої діяльності і життя людини в цілому, є важливою складовою навколишнього середовища і потребують постійного відтворення та раціонального використання. У 2019р. роботи по відтворенню лісів проведено на 2,3 тис.га  земель лісового фонду (на 23,3% менше, ніж роком раніше), з них на 1 тис.га здійснено садіння і висівання лісу, 1,3 тис.га  охоплено  природним поновленням. У вкриті лісовою рослинністю землі переведено 2,8 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 4,8% менше, ніж у 2018р.

     На охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами області у 2019р. було витрачено 882,1 млн.грн (без ПДВ), 71,8% з яких або 633,6 млн.грн  складають поточні витрати, 28,2% або 248,5 млн.грн – капітальні інвестиції. Природоохоронні заходи були спрямовані на очищення зворотних вод (39,3% обсягу витрат), на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату (30%), на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод (10,7%), на поводження з відходами (7,8%), на науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування (3,9%)  та інші напрямки природоохоронної діяльності (8,3%).

      За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно 74,7% капітальних інвестицій і здійснено 12,3% поточних витрат, за рахунок власних коштів підприємств та організацій – відповідно 18,5%  і 85,7%.

     Довідково: Всесвітній день охорони навколишнього середовища засновано Генеральною асамблеєю ООН на Всесвітній конференції із захисту довкілля в Стокгольмі у 1972р. та відзначається  щорічно 5 червня.

©Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

Житлове будівництво в Івано-Франківській області у січні–березні 2020 року.

     У січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 151,4 тис.мзагальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 35,6% менше обсягів січня–березня 2019р.  За обсягом прийнятого в експлуатацію житла область посіла 5 місце серед регіонів держави, за темпом його зростання – 14 місце.

      У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1106,5 м2  житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави.

     У міських  поселеннях, на які припадає 62,7% загальнообласного обсягу житлових будівель (94,9 тис.м2), у порівнянні  з січнем–березнем 2019р. обсяги  зменшилися  на 4,6%,  у сільській місцевості, де  збудовано 37,3% житла (56,5 тис.м2), –  у 2,4 раза.

     У  будинках  із  двома  й  більше  квартирами прийнято в експлуатацію 76,1 тис.м2 загальної площі житлових будівель, або 50,3% загальнообласного  обсягу, що на 40,4% менше порівняно з січнем–березнем 2019р. В одноквартирних житлових будинках прийняття в експлуатацію житла скоротилось на 29,9% і склало 75,3 тис.м2 (49,7% загального обсягу). 

     У січні–березні 2020р. в області здано в експлуатацію 1521 квартиру. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  99,5 м2 загальної площі,  у тому числі в сільській місцевості – 156,1 м2, у міських поселеннях –  81,9 м2.  В одноквартирних будинках середній розмір квартири  становив 173,5 м2, у будинках з двома та більше квартирами – 70 м2.

     Крім того, за січень–березень 2020р. населенням збудовано дачні та садові будинки загальною площею 1,7 тис.м2, що на 30,5% менше порівняно з  відповідним періодом  попереднього року.   

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь