Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади

Дата: 25.08.2021 11:00
Кількість переглядів: 1550

Фото без опису

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

 

 

 

 

Фото без опису

 

                               

Н А К А З   

12 липня  2021 р.    №11

 

Про затвердження Інструкції з

підготовки пропозицій до прогнозу

бюджету Тлумацької міської територіальної

громади

 

          Відповідно до вимог статті 751 Бюджетного кодексу України, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні:

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади, що додається.

 

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник фінансового відділу                       Світлана ОВЧАРЧИН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового відділу Тлумацької міської ради

__________ року № _____

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), з метою запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні і визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади.

 

2. Орієнтовні граничні показники видатків бюджету Тлумацької міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади необхідно складати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Пропозиція  до  прогнозу  бюджету  міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

 

3. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, необхідно наводити у гривнях, з округленням до цілого числа.

4. У формах пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади необхідно зазначати такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету Тлумацької міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування бюджету Тлумацької міської територіальної громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про бюджет Тлумацької міської територіальної громади, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

 

IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

1. Процес формування пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади необхідно здійснювати учасникам бюджетного процесу відповідно до цієї Інструкції.

 

2. Пропозиції до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади формуються у такій послідовності:

 

1)  фінансовий відділ Тлумацької міської ради (далі – фінансовий відділ) відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання бюджету Тлумацької міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів бюджету територіальної громади, визначає обсяги фінансування бюджету Тлумацької міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету громади на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

 

2)  фінансовий відділ у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади (далі - Інструкція) та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

 

3) головні розпорядники, відповідно до доведеної фінансовим відділом інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників складають пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади та подають їх фінансовому відділу у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

 

4)  фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної Інструкції, за результатами якого керівник фінансового відділу приймає рішення про включення поданих пропозицій до бюджету Тлумацької міської територіальної громади.

 

3. Орієнтовні граничні показники доводяться фінансовим відділом до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1) та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

ІІІ. Складання, розгляд та аналіз пропозицій

до прогнозу бюджету міської територіальної громади

 

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу бюджету міської громади і подає її до фінансового відділу з використанням форм, затверджених цією Інструкцією (додатки 2, 3, 4).

 

2. Форми пропозиції до бюджету Тлумацької міської територіальної громади необхідно заповнювати послідовно – Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

 

3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади можуть бути:

стратегія розвитку Тлумацької міської ОТГ на 2019- 2023 роки;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис бюджету міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз бюджету міської територіальної громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, визначена фінансовим відділом.

 

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.

 

5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

 

6. Разом з пропозицією до прогнозу бюджету міської територіальної громади головний розпорядник подає до фінансового відділу інші документи та матеріали, а  також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку  фінансовий відділ може доводити до головних розпорядників.

 

7. У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу бюджету міської територіальної громади, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, фінансовий відділ у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу бюджету  міської громади надсилає обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінансовим органам за формою, наведеною у додатку 5 до Інструкції, для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.

 

8. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу бюджету міської громади щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.

 

9. Фінансовий відділ вживає заходи для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).

 

10. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінансовий відділ доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів надає уточнену пропозицію до прогнозу бюджету міської територіальної громади у терміни, визначені фінансовим відділом, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

 

11. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу бюджету міської територіальної громади головних розпорядників, є основою для складання прогнозу місцевого бюджету.

 

ІV. Заповнення Форми ПП-1

 

1. Форму ПП-1 необхідно заповнити з метою отримання інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінансовим відділом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою повинна характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету  міської територіальної громади, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі можуть включатися окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей визначаються як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей виконавчих органів місцевих рад мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівняності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики головний розпорядник повинен врахувати усі витрати на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, не може перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не можуть дублювалися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник повинен  розробити методику розрахунку.

 

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу ІІІ  Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету міської громади;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської громади, від відповідних показників прогнозу бюджету Тлумацької міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надається пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до бюджету Тлумацької міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V. Заповнення Форми ПП-2

 

1. Форма ПП-2 заповнюється для надання детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що планується у середньостроковому періоді.

 

2. Форму ПП-2 необхідно заповнювати за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

 

3. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головному розпоряднику, який включає до пропозиції до прогнозу міської територіальної громади показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 необхідно навести інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

 

4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мету, завдання та напрями бюджетної програми необхідно визначати відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами).

 

5. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

6. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів міської територіальної громади, код за ЄДРПОУ.

 

7. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

8. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 

9. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головний розпорядник повинен керуватися частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку потрібно зробити посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це необхідно зазначити у підпункті 5.2 і навести:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 

10. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 необхідно відображати видатки за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

 

11. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

12. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 

13. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень бюджету Тлумацької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проєкту;

у графі 2 – загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проєкту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проєктів.

VІ. Заповнення Форми ПП-3

 

1. Форма ПП-3 заповнюється для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 

2. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету Тлумацької міської територіальної громади, код за ЄДРПОУ.

 

4. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 

5. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 повинні відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2                 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі місцевого бюджету відповідному головному розпоряднику.

 

 

Начальник фінансового

відділу Тлумацької міської ради                              Світлана Овчарчин

 

Прикріплені файли:

https://rada.info/upload/users_files/04054234/4c98fbbcddd09328627956c5fc10afa2.doc

 

https://rada.info/upload/users_files/04054234/86b15b1e527049f21e7e7a3a870c8925.doc

https://rada.info/upload/users_files/04054234/606b9e2e68bd03923105711f6816cb20.doc

https://rada.info/upload/users_files/04054234/b50d66b5a39ab26f435f9740e9a0684f.doc

https://rada.info/upload/users_files/04054234/4237a017a0fc37103023b386600a9880.doc

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь