Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

Фото без опису

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту рішення Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Тлумацька міська рада  ОТГ повідомляє про оприлюднення з ____________ року в мережі Інтернет за адресою: www_____________ проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

Розробниками проекту рішення регуляторного акта є:

 • відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою;

Прийняття проекту регуляторного акту забезпечить збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості.

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акту є:

 • внесення змін до законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно;
 • зменшення кількості злочинів, пов`язаних з розкраданням безхазяйного майна та поліпшення криміногенної ситуації у місті в цілому, покращення благоустрою міста.
 • забезпечення надходжень до міського бюджету.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення просимо надсилати за адресою: 78000, м.Тлумач, вул. Макуха, 2, тел. 2-20-74, відділ організаційної і кадрової роботи та документообігу, а також на електронну пошту: tlymachmr@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом одного місяця з дня оприлюднення до ________року.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту - рішення сесії Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160 і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Тлумацької міської ради ОТГ «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади»

1. Опис проблеми

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям проекту рішення міської ради ОТГ «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади», полягає в правовому врегулюванні відносин, пов’язаних із виявленням, взяттям на облік, збереженням і ефективним використанням безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Тлумацької об’єднаної територіальної громади.

Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме – вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи міського бюджету.

2. Цілі державного регулювання

Цілями регулювання є:

 • запровадження, відповідно до чинного законодавства України, єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном на території Тлумацької міської ради, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу земельних відносин, органів внутрішніх справ та  підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність;
 • підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;
 • врахування збалансованих інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування;
 • забезпечення надходжень до міського бюджету. 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:

1. Перший альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів. Проте у цьому випадку вирішення визначених цілей буде не можливо, тому що врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде мати загальний характер, не враховуючи специфіку населених пунктів, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування.

2. Другий альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – залишити все без змін, що буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішенню.

3. Третій альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – прийняття регуляторного акта – рішення «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття  такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади».

У разі прийняття зазначеного проекту рішення буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади.

Тому, прийняття регуляторного акта є найдоцільнішим способом для досягнення встановлених цілей.

4. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми.

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного аналізу, сприятиме прийняття рішення Тлумацької міської ради «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття  такого майна у комунальну власність Тлумацької об’єднаної територіальної громади», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

1. Застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.

2. Чітке регулювання прав та обов`язків Немирівської міської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.

Для реалізації рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – Тлумацька міська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ, організацій та мешканців населених пунктів Тлумацької ОТГ інформацію про затвердження  Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Тлумацької міської ради; опублікувати проект рішення на офіційному сайті Тлумацької міської ради;

2. Організаційні – виконання завдань цього Положення контролюється та координується виконавчим комітетом  Тлумацької міської ради.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінку, на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплату держмита за подачу заяви до суду.

Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування та органи виконавчої влади

упорядкування об’єктів нерухомого майна;

збільшення аналітичної роботи (виконання функціональних обов’язків);

запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;

оплата послуг установ, залучених до проведення оцінки безхазяйного майна;

унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан населених пунктів;

додаткові витрати на сплату судового збору

збереження житлового та нежитлового фондів;

 

набуття права комунальної власності на потенційні об’єкти нерухомості за рішенням суду;

 

зростання рівня довіри серед громадян;

 

збільшення надходжень до міського бюджету

 

Суб’єкти господарювання

можливість взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс міської  ради;

витрати можливі у разі взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс міської  ради

додаткові місця для здійснення підприємницької діяльності;

 

отримання прибутку від проведення технічної інвентаризації безхазяйних та відумерлих нерухомих об’єктів;

 

можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ через збільшення надходжень до міського бюджету

 

Населення

запобігання наявності пустуючого житла та недоглянутих земельних ділянок;

витрати можливі у разі взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс селищної ради

запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;

 

унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан населених пунктів;

 

можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ через збільшення надходжень до міського бюджету

 

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежено конкретним періодом.

При виникненні змін у чинному законодавстві у сфері набуття права власності на безхазяйну річ та відумерлу спадщину, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

8. Показники результативності акта

Ефективність регуляторного впливу рішення забезпечуватиметься через додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким орган місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону може здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • кількість виявлених безхазяйних та відумерлих об’єктів виконкомом міської ради;
 • кількість рішень судів щодо набуття права комунальної власності за територіальною громадою на безхазяйне та відумерле майно;
 • розмежування конкретних обов’язків кожного з учасників процесу щодо цього майна;
 • підтримка санітарного стану та покращення естетичного вигляду населених пунктів в цілому.
  1. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом застосування базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту. 
Повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, двох років з дня набрання чинності акту.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь