Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про бюджет Тлумацької міської ради об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік

проект

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять шостої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 грудня 2018 року

№_____-26/2018                                                                                    м. Тлумач

 

Про бюджет Тлумацької міської ради

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік

 

Керуючись статтею 77 бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 05.02.2015р. № 157-VIII “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, міська рада

вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

-  доходи бюджету ОТГ м. Тлумач у сумі 103487000,00 грн., з них доходи загального фонду міського бюджету в сумі101088000,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету в сумі 2399000,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки  бюджету ОТГ м. Тлумач у сумі 103487000,00 грн., з них  видатки загального фонду міського бюджету в сумі  99689530,00 грн., видатки спеціального фонду  бюджету в сумі3797470,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішенняв тому числі бюджет розвитку 2198470,00 гривень;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1398470,00 гривеньзгідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі1398470,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 25000,00гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

-  резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100000,00 гривень, що  становить 1,0 відсотків видатків загального фонду  місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік, у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

 У зв’язку з делегуванням повноважень направити іншу субвенцію  загального фонду міського бюджету в районний бюджет в сумі  2253245,00гривень  на:

- виконання програм соціального захисту – 344245,00 гривень;

- утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тлумацького району – 1300000,00 гривень;

- утримання перестарілих в центрі с.Петрів – 360000,00 гривень;

- утримання Тлумацького районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді – 249000,00 гривень.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення витрат, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію перелік місцевих (регіональних) програм, конкурсів, проектів розвитку місцевого самоврядування в сумі 1434000,00 гривеньзгідно з додатком 5.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету «Перелікмісцевихпрограм, якіфінансуютьсязарахуноккоштівміськогобюджетуу 2019-1921році» згідно додатку №6.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного Кодексу України, та також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету, бюджету ОТГ м.Тлумач та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

    Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є міська рада ОТГ), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, статтею 71 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік відповідно статті 55 Бюджетного кодексу України за їх економічною структурою на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

9. В міському бюджеті забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду міського  бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету, бюджету ОТГ м.Тлумач та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, статтею 71 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

12. Розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,  забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

    Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України;

    Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4)  забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників  бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’          язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Надати право міській раді за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (П.Радовець) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

 Уповноважити голову міської ради Р.Круховського у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

13. Звільнити від оподаткування допомоги які будуть надаватися за рахунок коштів міського бюджету.

14. Надати право відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (П.Радовець) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування міського бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

15. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

16. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2019 року.

17.Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (П.Радовець).

 

Міський голова                                                                     Р. Круховський

 

Додаток 1

Додаток 2

​​​​​​​Додаток 3

​​​​​​​Додаток 4

​​​​​​​Додаток 5

​​​​​​​Додаток 6

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь